Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Tea, kes sa oled!

Esmaspäev, 18. Märts 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Kr 6:1-11

Kristlaste omavahelisest kohtuskäimisest
1Kui kellelgi teie seast on teisega sekeldusi, kuidas ta julgeb lasta kohut mõista ülekohtustel ja mitte pühadel?
2Või ei tea teie, et ükskord mõistavad pühad kohut kogu maailma üle? Ja kui te maailma üle kohut mõistate, kas te siis ei ole pädevad otsustama pisiasjus?
3Kas te ei tea, et ükskord me mõistame kohut inglitegi üle, miks siis mitte argielu asjus?
4Kui teil nüüd on sekeldusi argielus, kuidas te siis võite panna kohtumõistjateks neid, kellest kogudus ei pea üldse lugu?
5Seda ma ütlen teile häbistuseks. Kas siis teie seas ei ole ühtainsatki tarka, kes suudaks otsustada venna ja venna vahel?
6Vaid vend käib kohut vennaga, ja seda uskmatute ees!
7Juba see on halb, et te käite kohut üksteisega. Miks te pigem ei kannata ülekohut? Miks te pigem ei lase enesele kahju teha?
8Vaid teie ise teete ülekohut ja teete kahju, ja seda vendadele!
9Või te ei tea, et ülekohtused ei päri Jumala riiki? Ärge eksige: ei kõlvatud ega ebajumalateenijad, ei abielurikkujad ega lõbupoisid ega meestepilastajad,
10ei vargad ega ahned, ei joodikud ega pilkajad ega riisujad päri Jumala riiki!
11Ja sellised olid mõned teiegi seast. Kuid teie olete puhtaks pestud, te olete pühitsetud, te olete õigeks tehtud Issanda Jeesuse Kristuse nimes ja meie Jumala Vaimus.

Vaata viimast salmi antud tekstis, alates sõnast “kuid…” Kuidas need imelised sõnad peaksid mõjutama koguduse käitumist?

“Asjad on teisiti nüüd, midagi juhtus minuga, kui andsin oma südame Jeesusele / Asjad on teisiti nüüd, mind muudeti, see on nii, sest andsin oma südame Talle.”1

 

Paulust ilmselt ei üllatanud see, kui leidis eest koguduse, kus inimesed omavahel riidu kiskusid, kuid ta oli šokeeritud asjaolust, et Korintose usklikud lahendasid oma vaidlusi ilmalikes kohtutes. Tema jaoks oli ennekuulmatu, et inimesed, kes on igavikus määratud kohut mõistma inglite üle (salm 3), ei ole ühtäkki võimelised ära klattima oma tülisid selles maailmas. Salmis 7 on kirjas oluline väljakutse: miks mitte leppida enda petmise või tüssamisega, selle asemel, et minna teise kristlase vastu maisesse kohtusse? See on Mäejutluse tüüpi materjal, kus Jeesus esitas sarnaseid nõudmisi oma järgijatele, õhutades neid vajadusel keerama teine põsk (Matteuse 5:38-42). Korintose usklikud olid unustanud, et neid oli kutsutud erinema oma mitte-kristlikest naabritest. Kas see peaks kehtima meile ka täna? Ilmselt mitte liiga karmil või ettekirjutuslikul viisil, kuid kindlasti oleks mõistlik oma kohaliku koguduse juhtidega aru pidada, kui koguduse liikmetel tekib omavahelisi probleeme, mis vajavad lepitamist või lahendamist. Lugesin kord ühe kohaliku garaaži kohta, mille autoremonditeenuseid inimesed usaldasid, kuid mis aga kaotas täielikult oma maine kui nähti, et üks seal töötav mehaanik viis oma isikliku auto ühte teise, registreerimata töökotta.2

Potentsiaalsetel klientidel oli igati õigustatult põhjust imestada selle üle, miks mehaanik ei usaldanud iseenda pakutud teenust. Usklikud tõesti peavad oskama seista nii oma sõnade, kui oma tegude taga.

Salmid 9-11 on ühed kõige põnevamad kogu Uues Testamendis. Jumal ilmutab meile siin, et vaatamata sellele, kui suurelt me oleme pattu teinud, oleme me kõik kutsutud vastu võtma tema poega Messiana, et meie kõigi elud saaksid kardinaalselt muudetud. Ukse taga lebavad meie vana loomuse kaltsud, mida Paulus näeb kui lubamatut käitumist usklike kogukonnas. Vaadates läbi sõrmede patule, kaotame aga õiguse nendele imepärastele sõnadele salmis 11, “Ja sellised olid mõned teiegi seast…”

Palveta igat tüüpi olukorra eest, kus tead, et koguduse sees ollakse avalikult eri seisukohtadel. Palu õigluse eest, kuid ühtlasi armu osata aktsepteerida enda suhtes tehtud kahju.

1 - SW Gavitt ©️1941 Percy B Crawford (Revival Hymns and Choruses, 481)

2 - Tom Wright, Paul for Everyone, 1 Corinthians, 2003, p63

Selle kommentaari autor: Eric Gaudion