Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Abielu, seks ja lahutus

Kolmapäev, 20. Märts 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Kr 7:1-7

Abielust ja vallaspõlvest
1Nüüd selle kohta, millest te kirjutasite: „On hea, kui mees ei puutuks naist.”
2Aga igasuguse kõlvatuse vastu olgu igal mehel oma naine ja igal naisel oma mees.
3Mees täitku oma kohustust naise vastu ja nõndasamuti ka naine mehe vastu.
4Naisel ei ole meelevalda oma ihu üle, vaid tema mehel, ja samuti ei ole mehel meelevalda oma ihu üle, vaid tema naisel.
5Ärge keelake end teineteisele muidu, kui ehk ainult kokkuleppel ajutiseks, et pühenduda palvetamisele, ja tulge jälle ühte, et saatan ei saaks teid kiusata teie taltsutamatuse kaudu.
6Aga ma ei ütle seda käsuna, vaid mööndusena.
7Ma tahaksin, et kõik inimesed oleksid nõnda nagu mina. Kuid igaühel on oma armuand Jumalalt, ühel nõnda, teisel teisiti.

Nüüd, kus pealkiri loetud, on ehk õige hetk vaadata üle iseenda tunded nende teemade osas, mille kohta oli Paulusel peatükis 7 nii mõndagi öelda.

Kui sa oled abielus, täna Jumalat oma abikaasa eest ja hoia teda oma palvetes; kui oled vallaline, palu Jumala käest armu, et teda teenida ja tema tahet täita. Kui tulnukas teiselt planeedilt maanduks planeedil Maa ja satuks nägema mitmeid meie reklaame, teeks ta ilmselt järelduse, et kõik meie maailmas on seotud seksiga. Esimese korintlaste raamatu esmakordsele lugejale võib sarnane mulje jääda, kuid see oli lihtsalt see viis, kuidas korintlaste maailm funktsioneeris ning kuidas funktsioneerib ka meie tänane maailm. Pauluse vastust ühele varasemale kirjale Korintose kirikust ei tohiks mõista kui “üks ühele elluviimiseks mõeldud joonist või kui lõplikku seaduslikku koodeksit, mida peame korralikult ja läbi kaalumata täitma” 1, vaid kui üldisi põhimõtteid.

Korintoses leidus valeõpetajaid, kes olid abielu kui sellise vastu. Sellest tuleneb ka antud teksti avalause, mis tõenäoliselt on tsitaat varasemast kirjast, „On hea, kui mees ei puutuks naist” (salm 1). Pauluse arvates on abielu kindel kaitsetorn ühiskonnas laialt levinud kõlblusetuse vastu, olles samal ajal ka mehele ja naisele sobivaks keskkonnaks, kus neil on võimalik üksteise ees oma abielukohustusi täita. Ka abielu on kingitus Jumalalt, nagu seda on ka vallalisus (salm 7). Nüüdisaja kirikud peaksid olema rohkem orienteeritud ka just vallalistele. Jumala plaan meie kõigi jaoks, abielus või mitte, on see, et teostaksime tema tahet - küll Tema juba teab ja mõistab meie vajadusi.

Tervislik abielu, kus kaks kristlast on pühendunud üksteise vajaduste täitmisele, on endiselt kindlus moraalitu kultuuri vastu. On ootuspärane, et abielus partnerid räägivad omavahel üksteise seksuaalsetest vajadustest (salm 5), kuid ühtlasi ka oma palveeludest. See osutab abielu puhul tugevale seosele seksuaalse intiimsuse ja läheduse vahel, mida pakub ühine palvetamine. Usklikul partneril on abielus, kus mõlemad abikaasad ei ole kristlased, suurem mõju, kui nad ehk oskavad oodata (salm 14). Nad ei tohiks alahinnata palve ja kristliku elustiili jõudu (1 Peetruse 3:1,2).

Nendel teemadel leidub veel rohkelt õpetusi kogu ülejäänud Piiblis. Paulus kirjutab siin, nagu alati, väga spetsiifilises kontekstis. Uuri selle valdkonna kohta veel lisaks, et saada asjast laiem ülevaade.

1 - Paul Barnett, 1 Corinthians, Christian Focus, 2011, lk109

Selle kommentaari autor: Eric Gaudion