Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ta on üles äratatud!

Pühapäev, 21. Aprill 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 28:1-7

Jeesuse ülestõusmine
1Aga kui hingamispäev oli möödas ja hakkas juba koitma nädala esimese päeva hommikul, tulid Maarja Magdaleena ja teine Maarja hauda vaatama.
2Ja ennäe, sündis suur maavärisemine, sest Issanda ingel, laskudes taevast, tuli ja veeretas kivi kõrvale ja istus selle peale.
3Aga ta nägu oli nagu välk ja ta rõivad valged nagu lumi.
4Aga hirmust tema ees värisesid valvurid ja kukkusid maha nagu surnud.
5Aga ingel pöördus naiste poole ja ütles: „Teie ärge kartke! Ma tean, et te otsite ristilöödud Jeesust.
6Teda ei ole siin, ta on üles äratatud, nõnda nagu ta ütles. Tulge, vaadake paika, kus ta magas!
7Ja minge kiiresti, öelge tema jüngritele, et ta on üles äratatud surnuist! Ja vaata, ta läheb teie eele Galileasse, seal te saate teda näha. Vaata, ma olen seda teile öelnud.”

“ Armastuse lunastav töö on tehtud, võitlus on lõppenud, lahing on võidetud… Asjatu on kivi, valve ja pitser; Kristus on purustanud põrguväravad.”

Tunnistajad olid Matteusele olulised. Valvureist polnud mingit kasu, otsustaval hetkel nood minestasid ning hiljem hämasid, püüdes sündinud fakte kinni mätsida (Mt 28:11-15). Tõelises loos, tõelise Jeesuse, tõelise ülestõusmise sündmuse juures viibisid ainult naised. Peamine tunnistaja, kõigis neljas evangeeliumis, oli rohkelt-laimatud ja rohkelt-austatud Maarja Magdaleena. 

Kõige varajasemast algusest peale, on tema suhte üle Jeesusega alati spekuleeritud. Ei ole mingit tõendit selle kohta, et ta oli prostituut, on aga tõendus selle kohta, et Jeesus tervendas ta kohutavaist deemoneist ning Maarja jättis oma endise elu, et järgida Teda (Lk 8:1-3). Rock-ooperis “Jesus Christ Superstar” laulab ta “Ma ei teadnud kuidas armastada Teda”. Raamatus “Da Vinci kood”, kannab ta Tema last. Miks on inimesed nii valmis uskuma Dan Browni väljamõeldist? On selge, et kõikidele meeldib armastuslugu, eriti aga kuulsuste armastuslugu, ning kes oleks veel võimsam sellises loos kui Jeesus! Inimesed on samamoodi huvitatud ka konspiratsiooniteooriatest ning liigagi aldid uskuma, et muidu üsnagi põlu all olev kirik on ikkagi võimeline mastaapseks petuskeemiks. Sügaval sisimas, aga soovivad inimesed, et Jeesus oleks üksnes inimene, kelle õpetust armastusest ja halastusest nad võiksid imetleda  - ja mitte Jumal.

Sajad Jeesuse järgijad nägid ülestõusnud Jeesust (1Kr 15:6), aga Matteuse jutustuses olid kohal vaid Maarja Magdaleena ja “teine” Maarja. Ja neil polnud eriti mingeid vettpidavaid tõendeid sellise pöörase ülestõusmis sõnumi tõestamiseks. Nad ei näinud Jeesust.

On tähelepanuväärne, et isegi nende naiste tugevad tunded ei suutnud pakkuda kaljukindlat alust uskumiseks - evangeelium ütleb, et nad olid samaaegselt nii hirmunud kui rõõmsad. Hirmust hoolimata täitis neid rõõmus usk.

Ja need kaks kohkunud naist kuulevad kirkusest kiirgavat, Issanda inglit kuulutamas: “Ta on üles äratatud! “(s 6). Nii tõlgivad seda enamik kaasaegseid piibliväljaandeid. Jeesus lihtsalt ei tõusnud hauast üles; Jumal äratas ta üles (Ap 2:24, 32). Ja see on Matteuse võimsa narratiivi jõud, asjaolu, mis muudab kõik teised detailid ebaolulisteks. Jeesus suri tegelikult, ning ainult Jumal sai tuua Ta uude ellu.

 
Rõõmusta! Jeesuse suurim soov on olla koos sinuga!

1. Kuidas sina seletaksid usu tekkimist naiste südamesse?

2. Milline oli nende naiste usk?

3. Miks sinu meelest ilmus naistele enne ingel ja alles seejärel Jeesus?
 
4. Mis muutus nende naist elus peale seda?
 
5. Mida kätkeb endas ülstõusmise usk?
 
6. Mida ütleksid inimesele, kes maadleb kahtlustega, kas ikka tasub uskuda ülestõusmisesse?
 

Selle kommentaari autor: John Harris