Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kes võib seisma jääda Jumala ees?

Teisipäev, 21. Mai 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Sm 6:19-7:17

Iisrael saab seaduselaeka tagasi
19Aga Beet-Semesi mehi löödi maha, sest nad olid vaadanud Issanda laekasse; ja ta lõi rahvast maha viiskümmend tuhat ja seitsekümmend meest. Ja rahvas leinas, et Issand oli löönud rahvast nii suure löögiga.
20Ja Beet-Semesi mehed ütlesid: „Kes suudaks seista Issanda, selle püha Jumala ees? Kelle juurde peaks ta meie juurest minema?”
21Ja nad läkitasid käskjalad ütlema Kirjat-Jearimi elanikele: „Vilistid on Issanda laeka tagasi toonud, tulge alla ja viige see eneste juurde!”
1Ja Kirjat-Jearimi mehed tulid ning viisid ära Issanda laeka ja tõid selle künkale Abinadabi kotta, ja nad pühitsesid tema poja Eleasari Issanda laegast hoidma.
2Sellest päevast, kui laegas jäi Kirjat-Jearimi, möödus palju aega, möödus kakskümmend aastat; ja kogu Iisraeli sugu ohkas Issanda järel käies.
Saamuel mõistab Iisraelile kohut
3Aga Saamuel rääkis kogu Iisraeli soole, öeldes: „Kui te kõigest südamest tahate pöörduda Issanda poole, siis kõrvaldage oma keskelt võõrad jumalad ja astarted, valmistage oma südamed Issandale ja teenige üksnes teda, siis ta päästab teid vilistite käest!”
4Siis Iisraeli lapsed kõrvaldasid baalid ja astarted ning teenisid üksnes Issandat.
5Ja Saamuel ütles: „Koguge terve Iisrael Mispasse, siis ma palun teie eest Issandat!”
6Siis nad kogunesid Mispasse, ammutasid vett ja valasid Issanda ette, ja nad paastusid sel päeval; nad ütlesid seal: „Me oleme Issanda vastu pattu teinud!” Ja Saamuel mõistis Mispas kohut Iisraeli lastele.
7Aga kui vilistid kuulsid, et Iisraeli lapsed olid kogunenud Mispasse, siis tulid vilistite vürstid üles Iisraeli vastu; ja kui Iisraeli lapsed seda kuulsid, siis tundsid nad hirmu vilistite ees.
8Ja Iisraeli lapsed ütlesid Saamuelile: „Ära lakka kisendamast meie pärast Issanda, meie Jumala poole, et ta meid päästaks vilistite käest!”
9Siis Saamuel võttis ühe piimatalle ja ohverdas selle täielikuks põletusohvriks Issandale; ja Saamuel kisendas Iisraeli pärast Issanda poole ning Issand vastas temale.
10Ja kui Saamuel ohverdas põletusohvrit, lähenesid vilistid, et sõdida Iisraeli vastu; aga Issand müristas sel päeval valju mürinaga vilistite kohal ja viis nad segadusse; ja neid löödi maha Iisraeli ees.
11Ja Iisraeli mehed läksid Mispast välja ning ajasid vilisteid taga ja lõid nad kuni allapoole Beet-Kaari.
12Siis võttis Saamuel ühe kivi ning asetas Mispa ja Seeni vahele, pani sellele nimeks Eben-Eeser ja ütles: „Siiani on Issand meid aidanud!”
13Nõnda alistati vilistid ja nad ei tulnud enam Iisraeli maa-alale; ja Issanda käsi oli vilistite vastu kogu Saamueli eluaja.
14Ja need linnad, mis vilistid olid Iisraelilt ära võtnud, said tagasi Iisraelile Ekronist kuni Gatini, nõndasamuti vabastas Iisrael ka nende maa-alad vilistite käest. Rahu oli ka Iisraeli ja emorlaste vahel.
15Ja Saamuel mõistis Iisraelile kohut kogu oma eluaja.
16Ta käis igal aastal ringi Peetelis, Gilgalis ja Mispas ja mõistis Iisraelile kohut kõigis neis paigus.
17Siis ta tuli tagasi Raamasse, sest seal oli ta kodu ja seal ta mõistis Iisraelile kohut ja sinna ta ehitas altari Issandale.

Mõtle Jumala kohtumõistmistele oma elus. Täna teda iga asja eest, mida Ta sulle on näidanud, iga patu eest, mis Ta sinu elust on välja viinud.

Kuigi Iisraeli mehed käitusid põllu peale jõundud Seaduselaekaga õigesti - saatsid leviidid laeka juurde ning ohverdasid selle juures- tabab 19.salm meid ehmatusega. Beet-Semesi mehi tabanud karistus näitab, et Seaduselaegas ei olnud ohtlik mitte ainult vilistidele, vaid ka Iisraelile! Jumal on suur, hirmuäratav ja kõikväeline kõikidele, Tal ei ole “lemmiklapsi”; Tema ette ei saa tulle muidu kui kartuse, austuse ja värinaga. Lisaks: Talle saab läheneda vaid Tema enese seatud tingimustel. Arm Iisraelile ja ka meile seisneb selles, et Jumal on selgelt ütelnud, kuidas me seda teha saame ning on teinud selle tee meile võimalikuks. Aga mitte iial ei tohi selle võimaluse olemasolu muutuda meile iseenesestmõistetavaks või muuta meid hoolimatuks.

Kirjeldatud sündmus selgitab ühtlasi, miks Seaduselaegas ei jõudnudki Beet-Semesisse, vaid jäi nii pikkadeks aastateks Kirjat-Jearimi. Hiljem viis Taavet ise selle selat Jeruusalemma (2Sm 6).

20 aastat (s 2) tähistab mitte niivõrd laeka Kirjat -Jearimis viibimise aega, kui seisundit, milles Iisraeli rahvas pidi olema edaspidi. Nad olid rõhutud ning “ohkasid Jehoova poole”. Seaduselaeka ligiolu oli vilistidele küll palju kahju teinud, kuid vilistid olid kõigele vaatamata Iisraeli väga tõsiselt kahjustanud. Endiselt olid nad võidukad ning võisid vabalt oma reegleid Iisraeli üle kehtestada Benjamini maadel, Efraimi lõunpoolsetel aladel ja mujal. Ilmekas näide hirmuvalitsusest, mida Iisrael pidi kogema, on kirjas 7.salmis.

Aga isegi sellises seisukorras teavad Iisraeli lapsed vähemalt, mida neil tuleb teha - nad ei ohanud niisama, vaid “Jehoova poole”. Ja Saamuel, kes selleks ajaks oli astunud Eeli asemele juhtis neid õigesti, öeldes mida nad peavad tegema. Näeme, kuidas muidu nii tõrges ja virisev Iisrael vastuvaidlematult täidab kõik Saamueli korraldused ning alistub viimaks ka tema kohtumõistmisele.

Mõnikord laseb Jumal meil “ohata” kaua, sest on asju millest me ei suuda loobuda enne kui oleme nurka surutud. Tänane tekst julgustab meid ka sellises olukorras keskenduma Jumalale, hüüdma tema poole, sest Tema on halastaja ja armuline, isegi kui laseb meid enne kohtumõistmisest läbi minna. Sest ainult nii võime kord seisma jääda Tema palge ees.

 
“Alanduge siis Jumala võimsa käe alla, et tema teid ülendaks õigel ajal...” (1Pt 5:6)

Selle kommentaari autor: APÜ