Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Lähed kirikusse?

Pühapäev, 16. Juuni 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 111

Jumal hoolitseb oma rahva eest
1Halleluuja!
Ma tänan Issandat kõigest südamest
õiglaste osaduses ja koguduses!
2Suured on Issanda teod,
uuritavad kõigile,
kellel neist on hea meel.
3Aulised ja ülevad on tema tööd
ja tema õigus kestab igavesti.
4Tema on mälestuse seadnud oma imetegudele.
Halastaja ja armuline on Issand.
5Ta annab toidust neile, kes teda kardavad,
ta peab igavesti meeles oma lepingut.
6Ta on ilmutanud oma tegude vägevust oma rahvale,
et neile anda paganate pärusmaa.
7Tema kätetööd on tõde ja õigus;
usaldatavad on kõik ta seadmised.
8Need on toetatud ikka ja igavesti,
need on tehtud tões ja õiguses.
9Ta läkitas lunastuse oma rahvale,
ta kinnitas oma lepingu igaveseks,
püha ja kardetav on tema nimi.
10Issanda kartus on tarkuse algus;
hea arusaamine on kõigil,
kes teevad seda mööda;
tema kiitus kestab igavesti.

Mõtle selle koguduse osaduse peale, kuhu kuulud. Millised on su ootused jumalateenistusele minnes?

Psalm 111 on Halleli psalm, mida laulsid palverändurid teekonnal Jeruusalemma paasapüha tähsitama. Sama psalmi võisid laulda Jeesuse jüngrid peale paasatalle söömist Getsemani aeda liikudes ( Mt 26:30) See on akrostiline poeem - iga rida algab järgneva tähega heebrea tähestikus ning on otsene julgustus kiita Jumalat kõige eest, mida Ta on teinud oma rahvale, ning meenutab Tema ustavat ning armastavat loomust.

Samuti tuletab see meile meelde seda tohutut privileegi, mida omame, et saame kohtuda teiste kristlastega ilma igasuguse hirmu, maeruvääristamise või tagakiusuta. Teistega ühinemine selleks, et väljendada oma austust Jumalale võib olla (s1) äärmiselt võimas, kuid võib olla ka rahuloematuse allikas.

Oma raamatus “Pahareti kirjapaun” kirjeldab C.S Lewis kuidas vanem paharett õpetab nooremat noori kristlasi kirikus ärritama - näiteks pannes nad koguduse keskel enda ümber vaatama ning arvustama teisi näiteks nende riietuse või või ka lihtsalt nägude pärast. Ja kas pole nii, et sageli kogeme meiegi just taolisi väikesi ärritusi kui oleme enda koguduse keskel?

Tänases psalmis alustab autor hoopis teisest lähtepunktist - ta vaatab igatsusega selle hetke poole kui saab koos teistega kohtuda selleks, et ülistada Jumalat, ning on lihtsalt täis tänulikkust kõige eest, mida Jumal on teinud. Esimest salmi võiks tõlkida ka nii: “ Ma tänan Issandat kõigest oma südamest, kui võin kohtuda Tema erilise rahvaga.”

“Ma tänan Jumalat kogu oma südamest, et võin kohtuda Tema erilise rahvaga!”

Selle kommentaari autor: Penelope Swithinbank