Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Madalaid üles tõstes

Pühapäev, 1. September 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 113

Issanda ülevus ja halastus
1Halleluuja!
Kiitke, Issanda sulased,
kiitke Issanda nime!
2Issanda nimi olgu tänatud
nüüd ja igavesti!
3Päikesetõusust loojakuni
olgu kiidetud Issanda nimi!
4Issand on kõrge üle kõigi rahvaste,
tema auhiilgus on üle taevaste.
5
Kes on nagu Issand, meie Jumal,
kes kõrgel istub,
6kes alandub vaatama,
mis taevas ja maa peal on,
7kes tõstab põrmust üles vaevase
ja tuhaasemelt viletsa,
8pannes tema istuma õilsate kõrvale,
oma rahva õilsate kõrvale,
9kes paneb sigimatu, kel polnud maja,
elama poegade rõõmsa emana?
Halleluuja!

Kui järgmisel korral kirikusse lähed, muuda oma palved kiituslauluks - mitte sellepärast, et kõik läheb hästi (kuigi ka see on suurepärane!), vaid sellepärast, et Juma on Jumal, ning see on meie suurim tänupõhjus.

Jumal kummardub alla.

Selle psalmi esimene pool tõstab meie silmad üles öeldes lihtsalt: “Kiitke Issandat!” (seda tähendab “Halleluuja! heebrea keeles). Võibolla sa endamisi mõtled:” Jumalal pole mingit muret, tema istub seal üleval trooni peal (s 5)…..kui Ta aga siin all oleks, siis ta näeks milline elu siin on.” Ja just selles kohas pakub psalmi teine pool imepärase kujutise Jumalast, kes kummardub alla selleks, et näha, mis toimub (s 6). Psalmist ei ütle, mida Jumal mõtelda võis, nähes kõiki raskusi, millega inimesed silmitsi on. Ta lihtsalt jutustab, mida Jumal seda kõike nähes teeb.

Loeme, et vaesed ja viletsad pannakse elama koos printsidega (s 8) ja lastetud naised paljude laste sekka (s 9). “Üles tõstetud” Jumala poolt, tähendab siin inimese eluolukorra täielikku muutust. Salm 9 meenutab meile veidi ka Hanna lugu 1Sm 2 ptk, või Eliisabeti lugu Lk 1.ptk, ja  võibolla ka nemad laulsid seda psalmi. Võibolla see psalm isegi viitab imelisele lapsesaamise võimalusele lastetu jaoks, või teisalt kordab Ps 68:7 mõtet “Jumal paneb üksildased elama majadesse…..” Mis ka poleks, näeme, et Jumala “ümberasustamise” projekt tähendab inimeste jaoks elumuutust argitasandil. Ja see paneb meid pöörduma tagasi algusesse, ning hüüdma “Kiitke Jumalat!”

 

 
Jumal on sind tähele pannud, ükskõik kus sa oled. Kiida Teda!

Selle kommentaari autor: Richard Briggs