Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Suust suhu

Esmaspäev, 23. September 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 4Ms 12:1-16

Mirjam ja Aaron ässitavad rahvast Moosese vastu
1Aga Mirjam ja Aaron rääkisid Moosesele vastu Etioopia naise pärast, kelle ta oli võtnud; sest ta oli võtnud naiseks etiooplanna.
2Ja nad ütlesid: „Kas Issand räägib ainult Moosese läbi? Eks ta räägi ka meie läbi?” Ja Issand kuulis seda.
3Aga mees, Mooses, oli väga alandlik, alandlikum kõigist inimestest maa peal.
4Siis Issand ütles äkitselt Moosesele, Aaronile ja Mirjamile: „Minge teie kolmekesi välja kogudusetelgi juurde!” Ja need kolmekesi läksid.
5Siis Issand astus alla pilvesambas, seisis telgi uksel ning kutsus Aaronit ja Mirjamit, ja mõlemad läksid.
6Ja ta ütles: „Kuulge ometi mu sõnu! Kui teie prohvet on Issanda oma, siis ma ilmutan ennast temale nägemuses, räägin temaga unenäos.
7Nõnda aga ei ole mu sulase Moosesega: tema on ustav kogu mu kojas.
8Temaga ma räägin suust suhu, ilmsi, mitte nägemuste ja mõistatuste läbi. Ja tema võib vaadata Issanda kuju. Mispärast te siis ei ole kartnud rääkida vastu mu sulasele Moosesele?”
9Ja Issanda viha süttis põlema nende vastu ning ta läks ära.
10Kui pilv oli lahkunud telgi pealt, ennäe, siis oli Mirjam pidalitõvest lumivalge. Aaron pöördus Mirjami poole, ja vaata, too oli pidalitõbine.
11Siis Aaron ütles Moosesele: „Oh mu isand! Ära pane meie peale seda pattu, et me olime rumalad ja eksisime!
12Ära lase teda jääda surnultsündinu sarnaseks, kellel juba emaihust tulles on pool ihu kõdunenud!”
13Siis Mooses kisendas Issanda poole, öeldes: „Oh Jumal! Tee ta ometi terveks!”
14Ja Issand vastas Moosesele: „Kui ta isa oleks sülitanud temale näkku, kas ta ei oleks siis pidanud häbenema seitse päeva? Olgu ta seitsmeks päevaks suletud väljapoole leeri ja seejärel ta võetagu tagasi!”
15Siis suleti Mirjam seitsmeks päevaks väljapoole leeri ja rahvas ei läinud teele enne, kui Mirjam oli tagasi võetud.
16Pärast seda läks rahvas teele Haserotist ja nad lõid leeri üles Paarani kõrbe.

Meenuta mõnd juhti või pereliiget, kellega sul on olnud raskusi ning palveta nende eest mõni hetk - et nad võiksid kogeda Jumala õnnistust. Kui sul on seda raske teha, siis ära anna alla.

Oled sa kunagi mõne juhi autoriteedis kahelnud? Kui oled, siis oskad kaasa tunda Mirjamile ja Aaronile. Võibolla aga oled hoopis ise olnud see, kelle autoriteet on küsimärgi alla pandud? Kui nii, siis kujutad väga hästi ette Moosese tundeid, kui ta enda lähisugulased talle väljakutse esitasid.

Vaimulilk juhtimine on seotud nii positsiooni kui ka karismaga, ning see muudab ka haavatavaks.

Tundub, et selles loos on algatajaks Mirjam, kes esitab väljakutse omaenda nooremale vennale. Viide Moosese “Etioopia naisele” (teistes tõlgetes “Kuusani naisele) on mõistatuslik. Siin võidi viidata Sipporale, Midjani preestri tütrele, kellega Mooses abiellus varsti peale Egiptusest põgenemist (2Ms 2:15-22, 2Ms 2:25). Tegu võis olla ka Midjanimaa alternatiivse nimega (vt Ha 3:7). 

Just äsja oli Mooses võtnud kuulda Sippora isa, Jitro nõuannet ning delegeerinud administratiivsed ülesanded “tublidele meestele kogu Iisraelist, kes kardavad Jumalat” (2Ms 18:13-26). Võibolla tundsid Mirjam ja Aaron taolise juhtgrupi laiendamise tõttu (4Ms 11:24-30), et nende autoriteeti vähendati, ning nad tõugati välja siseringist ja see võis tekitada viha. 

Ka Sippora venna, Hoobabi saabumine (4Ms 10:24-30) tuletas Aaronile ja Mirjamile meelde, et nende mõjuvõim vähenes tänu Sippora perekonnale. 

Kuidas see ka oli, meie jaoks on tänases tekstis õppimise kohaks viis, kuidas Mooses selle väljakutsega toimis. Ta ei löö rusikat lauale öeldes: “Mina olen Jumala poolt valitud mees selle ülesande jaoks!” Ta isegi ei proovi tekkinud pingeid jõuga lahendada. Selle asemel annab ta õigusemõistmise edasi - Jumala kätte. Ja tema usaldus saab tasutud, sest Issand teeb Moosese unikaalse juhirolli kristalselt selgeks nii tema lähiprerekonnale kui ka tegelikult kogu Iisraelile (s 6-8).

Moosese käitumises avaldub tõeline alandlikkus (s 3), mis tegelikult on nõrkuse vastand! Lisaks on ta uskumatult suuremeelne, palvetades oma õe tervise ja osaduse taastamise pärast Jumalat!

Tugevad vaimulikud juhid vastavad neile väjakutseid esitanud vastastele alandlikkuse ning halastusega.

 
Alandlikkus ei tähenda nõrkust või tasadust, vaid kindlat toetumisrt Jumala peale, kes kõnetab “suust suhu” (s 7-8). Kui tahad olla alandlik, otsi Jumalat. Ning ole valmis ootama.

Selle kommentaari autor: Fergus Macdonald