Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Pühadus ja puhtus

Reede, 4. Oktoober 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 4Ms 19:1-22

Puhastusvesi punase lehma tuhast
1Ja Issand rääkis Moosese ja Aaroniga, öeldes:
2„See on Seaduse määrus, mille Issand on andnud, öeldes: Ütle Iisraeli lastele, et nad tooksid sulle ühe punase veatu lehma, kellel ei ole kehalist viga, kelle peale veel ei ole iket pandud.
3Andke see preester Eleasarile; see viidagu väljapoole leeri ja tapetagu tema silma all!
4Siis preester Eleasar võtku oma sõrmega verd ja piserdagu verd kogudusetelgi esikülje poole seitse korda!
5Ja lehm põletatagu tema silma all; selle nahk, liha ja veri põletatagu koos sisikonnaga!
6Ja preester võtku seedripuud, iisopit ja helepunast lõnga ja visaku need keset lehmapõletust!
7Siis preester pesku oma riided ja loputagu oma ihu veega; seejärel ta võib tulla leeri; aga preester on õhtuni roojane!
8Ka see, kes selle põletas, pesku oma riided veega ja loputagu oma ihu veega, ja ta on õhtuni roojane!
9Aga üks puhas mees koristagu kokku lehma tuhk ja pangu see väljapoole leeri ühte puhtasse paika; seda säilitatagu Iisraeli laste kogudusele puhastusvee jaoks! See on patuohver.
10Ja kes lehma tuha kokku koristab, pesku oma riided, ja ta on õhtuni roojane. See olgu igaveseks seaduseks Iisraeli lastele ja võõrale, kes elab nende keskel!
11Kes puudutab mõne inimese laipa, see on seitse päeva roojane.
12Ta puhastagu ennast kolmandal ja seitsmendal päeval, siis ta saab puhtaks; aga kui ta kolmandal ja seitsmendal päeval ennast ei puhasta, siis ta ei saa puhtaks.
13Igaüks, kes puudutab surnut, mõnda surnud inimest, aga ei puhasta ennast, see roojastab Issanda eluaset ja see hing tuleb hävitada Iisraelist, sest tema peale ei ole piserdatud puhastusvett: ta on roojane, tema roojasus on üha ta peal!
14Niisugune on seadus, kui inimene sureb telgis: igaüks, kes tuleb telki, ja igaüks, kes on telgis, on seitse päeva roojane.
15Ja iga lahtine astja, mis ei ole pealt kinni seotud, on roojane.
16Ja igaüks, kes väljal puudutab mõõgaga tapetut või muidu surnut, või inimese luud või hauda, on seitse päeva roojane.
17Aga seesuguse roojase pärast võetagu põletatud patuohvri põrmu ja valatagu selle peale astjasse värsket vett!
18Siis võtku üks puhas mees iisopit ja kastku vette ning piserdagu telgi ja kõigi riistade peale, samuti inimeste peale, kes seal olid, ja selle peale, kes puudutas luud või tapetut või muidu surnut või hauda!
19Ja see puhas piserdagu kolmandal ja seitsmendal päeval seda roojast ja puhastagu teda seitsmendal päeval; aga see roojane pesku oma riided ja loputagu ennast veega, siis ta saab õhtul puhtaks!
20Aga mees, kes saab roojaseks ega puhasta ennast, tuleb hävitada koguduse seast, sest ta on roojastanud Issanda pühamut; tema peale ei ole piserdatud puhastusvett, ta on roojane.
21See olgu neile igaveseks seaduseks! Ja kes piserdab puhastusvett, pesku oma riided, ja kes puudutab puhastusvett, on õhtuni roojane!
22Ja kõik, mida puudutab roojane, saab roojaseks, ja inimene, kes puudutab teda, on õhtuni roojane.”

Kuidas puhastud sina sisemiselt? Täna Jumalat Kristuse ohvrisurma ja vere eest, täna Teda Sõna eest.

Käsuseadus nõudis inimeselt puhtust ja pühadust. On ju Jumal öelnud:”Pühitsege siis endid ja olge pühad, sest mina olen püha! “(3Ms 11:44; 1Pt 1:16). Enne Siinai mäe juurest lahkumist, oli Iisrael ajanud väljpoole kõik ebapuhtad inimesed. Nüüd antakse neile viis kuidas puhastuda patust ja ebapuhtusest. Põhjuse selleks leiame salmist 20: “….mees kes saab roojaseks ega puhasta ennast, tuleb hävitada koguduse seast, sest ta on roojastanud Issanda pühamut..”. Samamoodi kui eelmiste seaduste puhul, on ka siin põhimõtteks see, et pühakoja vastu tehtud eksimused solvavad Jumala pühadust ning toovad rahva peale Jumala viha.

Puhastamise segu, millest siin räägitakse ei olnud uus asi - ka Mooses oli seganud vasikate vere iisopi, punase lõnga ja veega, selleks et piserdada sellega rahvast ning lepinguraamatut (Ms 24:6-8; Hb 9:19-22).

Kiri heebrealastele ütleb, et pattu saab ära pesta ainult verega (Hb 9:22).Kui keegi eiras seda puhastamisvett, millest siin peatükis räägitakse, siis lõigati ta ära oma rahva keskelt. Põhjuseks see, et ta oli  täie teadmise juures ära põlanud selle, mille Jumal oli valmis pannud, ning nii toimides teinud teadlikult pattu.

Sama põhimõte kehtib ka Kristuse surma osas. See, kes keeldub sellesse uskmast, on juba hukka mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala Pojasse (Jh 3:18) - ta on tegelikult ära põlanud ainsa viisi, mille Jumal on inimesele andnud pattudest vabanemiseks.

 
“Puhasta mind patust iisopiga, et ma saaksin puhtaks; pese mind, siis ma lähen valgemaks kui lumi!” (Ps 51:9)

Selle kommentaari autor: APÜ