Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Elu juured ja viljad

Kolmapäev, 9. Oktoober 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 19:13-15

Jeesus õnnistab lapsi
13Siis toodi Jeesuse juurde lapsi, et ta paneks oma käed nende peale ja palvetaks. Jüngrid sõitlesid toojaid.
14Aga Jeesus ütles: „Laske lapsed olla ja ärge keelake neid minu juurde tulemast, sest selliste päralt on taevariik!”
15Ja ta pani oma käed laste peale. Ning läks sealt ära.

Milliste oma elu olukordade peale tagasi mõeldes, tahaksid saada uue võimaluse?

Kohe peale abielulahutuse küsimust (Mt 19:1-12), laseb Jeesus enese juurde tuua lapsed ning õnnistab neid. Ei usu, et see on juhus. Peatüki alguses aga nimetab Ta inimesi kõvasüdamelisteks. Me sageli ei mõtle endast nii, eriti kodu ja perekonna kontekstis.

Tolles olukorras osutusid isegi Jeesuse enda jüngrid tundetuks ja kõvasüdamelisteks! Võibolla nad tõesti tahtsid kaitsta Jeesust liigse tähelepanu ja häirimise eest, kuid selge on ka see, et nad polnud veel mõistnud kui suurt pööret väärtushinnangutes oli Jeesus tulnud kuulutama ja tooma. Jeesuse skaalal olid need “pisukesed” kõige suuremad ja olulisemad, sest nende päralt oli jumalariik! See ei tähendanud, et kõik lapsed oleks automaatselt päästetud, kuid sellega tõstis Jeesus kõrgele laste staatuse, mis tolles ühiskonnas oli madalaimal astmel. Ta asetas lapsed eeskujuks jüngritele. 

Me kõik vajame seda jumalariigi skaalat oma südamesse, vajame igapäevast meeldetuletust, kui kallihinnalised ja kõrgel kohal Jumala silmis on lapsed! Laste puhul on nii lihtne oma südant kõvaks teha. Selleks, et vältida kõvasüdamelisust, on meil vaja ka lastest õppida, saada nende sarnaseks oma suhtumistes ja avatuses Jumalasse.

Kodu on koht kus inimene pingutab elu kestmiseks ja jätkumiseks. See on otsekui puude ja taimedega: mida sügavamale suudab puu ajada oma juured, seda paremini ta kasvab. Samamoodi on meiega: mida tugevam on meie “elu alus”, seda paremini õnnestub meil läbi minna elu väljakutsetest.

Jumal tegi abielu mehe ja naise vaheliseks igaveseks liiduks, kuid juba Vana Testamendi aegadel kerkis põletavana küsimus abielu lahutamisest. Ning Moosese ajal antigi teatud puhkudel luba, et mees võis oma naise ära saata (hüljata). Seda aga inimeste kõva südame pärast (Mt 19:8). Oma vastuse ja eeskujuga kaitseb Jeesus Mt 19. peatükis nii abieluliitu, naisi kui ka lapsi.

Perekond on loomisest alates Jumala erilise hoole ja tähelepanu all ning Jumal on andnud seadmised (käsud) mis kaitsevad nii perekonda, kui ka inimesi perekonnas. Nende seadmiste teadlik rikkumine toob kaasa katkised elud, suhted ning kannatused. Läbi aegade on inimesed neid seadmisi kogenud piirangutena ning paljud on neid lihtsalt eiranud, endale “vabadust” taotledes. Ometi ei ole siin tegu lihtsalt käskudega, vaid pigem juhtnööridega terve “kasvukeskkonna” säilitamiseks. Need on hoiatused: kui rikud Jumala antud seadmisi, jäävad need siiski kehtima - aga hävitus tabab sind ja su kasvukeskkonda.  Selles reaalsuses peavad kaasajal elama paljud lapsed ning katkised mustrid jätkuvad ja paljunevad nende endi eludes.

Jeesus tunneb selle maailma väljakutseid. Ja nii nagu Ta tol korral - võttis sülle ja õnnistas Tema juurde toodud lapsi, nii tahab ta võtta ka meid - kõvasüdamelisi, katkisi ja langenud lapsi - oma ligiollu ja õnnistada, tervendada ning aidata parandada katkisi suhteid. Jeesus saab anda abielulahutuse pingetes kasvanule ja selle valu kogenud inimesele uue alguse võimaluse. See on Jumala armus peituv õnnistus mis on avatud kõikidele. Mitte keegi ei pea jääma kinni kibeduse ja viha sõlmedesse, vaid kõikidel on võimalus sellest vabaneda Jeesuse risti all.

 
Jeesus kutsub: “Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!” (Mt 11:28)

Selle kommentaari autor: APÜ