Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Mis siis meile saab?

Reede, 11. Oktoober 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 19:27-30

Rikas noormees ja igavene elu
27Siis kostis Peetrus: „Vaata, meie oleme jätnud kõik maha ja järgnenud sulle. Mis siis meile saab?”
28Aga Jeesus ütles neile: „Tõesti, ma ütlen teile, kes olete mulle järgnenud, uuestisündimises, kui Inimese Poeg istub oma kirkuse troonile, istute ka teie kaheteistkümnele troonile Iisraeli kaheteistkümne suguharu üle kohut mõistma.
29Ja igaüks, kes on jätnud maha majad või vennad või õed või isa või ema või lapsed või põllud minu nime pärast, saab nad tagasi sajakordselt ja pärib igavese elu.
30Aga paljud esimesed jäävad viimasteks ja viimased saavad esimesteks.

Täna Jumalat kõige eest, mida Tema su ellu on toonud.

Neis salmides kirjeldab Jeesus “aaret taevas”, millest Ta rääkis Mt 19:21, pidades silmas neid, kes jüngriks olemise tõttu on kannatanud materiaalset kahju. Loeme, et nende tasu hulka kuulub osasaamine Jeesuse enese kuninglikust auhiiilgusest ja meelevallast, kui Ta täidab Tn 7:13-14 visiooni. 

Lisaks kompenseeritakse neile äraantu sajakordselt siin elus (osasaamine jüngrite perekonnast ja materiaalsest omandist), aga ka igaveses elus (s 29).  Aga selles kõiges tuleb neil hoiduda arvamisest, et nende “ohver” on toonud neile tasuks erilise au või austuse (s 30). Jumala riik on jätkuvalt  täis üllatusi ja väljakutseid meie tavaarusaamadele.

Loetud kirjakoha sõnum aga ajab jüngrid juba teistkordselt Jeesuse õpetuse radikaalsuse tõttu segadusse (Mt 19:10, Mt 19:25). Kõigepealt ootab Jeesus, et nad mõtleksid abielu peale ilma igsauguste lahutuse mõteteta. Ja edasi peavad nad suhtuma jüngriks olemisse välistades igasuguse materiaalset tasu. Siiski, nii nagu abiellu on asetatud õnnistused, mis pole materiaalselt mõõdetavad, on kaasneb ka jüngirks olemisega lisadimensioon mis ületab kaugelt selle hinna. Aga hind on olemas. Abielludes nõustume kõikide teiste „välja arvamisega“. Jügriks saades aga „Jeesuse esimesele kohale“ asetamisega. Ja see on raske neile, kelle isikliku maailma keskpunkt on nad ise. Kui jõukust jätkub on võimalik luua omaenese kuningriik, mille kuningas sa oled. Anda aga valitsus üle teisele Kuningale ja hakata tema sõna kuulama läheb siis palju maksma. 

Jeesuse järgmine nõuab suhete ja prioriteetide radikaalset ümberpaigutust, mille tagajärjel need kes enne olid esimesed või lähedased, liigutatakse kaugemale ja asjad millele kulus põhitähelepanu ning aeg, kaotavad selle kriitilise tähtsuse. See aga ei tähenda, et oleme üksi ning eesmärgitult maha jäetud. Meie „perekonnaks“ saab uus kogukond, rikkalikum ja mitemkesiesem kui oleksime iial julgenud loota. Veelgi enam – meid ootab töö, mis viib oma piiride tajumiseni ( ja seda sadakorda enam kui harjunud oleme). 

Jeesus on siin aus ja hoiatab et tema järgimine sisaldab nii muutusi kui ohvreid. Aga see ei tähenda kaotust! Vastupidi, paljude jaoks, kes on pidanud kõrget hinda maksma osutub viimses kokkuvõttes just Jumala rahva tundmine, jumalariigi töö tegemine, aga kõige enam Jumala enese tundmaõppimine kõrgeimat kasu toovaks.

 
“Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja oleks seda ülirohkesti.” (Jh 10:10)

Selle kommentaari autor: APÜ