Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jeesuse sõna vägi

Reede, 18. Oktoober 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 21:18-22

Jeesus ja viljatu viigipuu
18Aga varahommikul linna tagasi tulles tundis Jeesus nälga,
19ja kui ta nägi ühte viigipuud tee kõrval, läks ta selle juurde, ent ei leidnud muud kui lehti. Ja ta ütles sellele: „Ei tule sinust enam iialgi vilja!” Ja viigipuu kuivas otsekohe ära.
20Kui jüngrid seda nägid, ütlesid nad imestades: „Kuidas see viigipuu nii otsekohe ära kuivas?”
21Aga Jeesus vastas neile: „Tõesti, ma ütlen teile, kui teil oleks usku ja te ei mõtleks kaksipidi, siis te ei teeks üksnes seda, mis juhtus viigipuule, vaid kui te sellele mäele ütleksite: „Kerki ja kukuta end merre!”, siis see sünniks.
22Ja kõike, mida te iganes palves palute uskudes, seda te saate.”

“Usk tuleb kuuldust.....Jumala Sõnast” (Rm 10:17) Issand, aita mul kuulda!

Jumalast saadetud Kuninga saabumine oma linna toob kaasa kriisi, kohtumõistmise. Ka mujal Piiblis - kuhu iganes Jumal tuleb, tuleb ta päästma oma rahvast, kuid ühtlasi ka kohut mõistma oma vaenlaste üle. Ja iga üksikisiku suhtumine Kuningasse ning tema valitsemissse määratleb selle kumba gruppi ta arvatakse. Sedasama jaotust näeme ka templistseenis (s 12-17), ja see on sama ka tänapäeval.

Nüüd aga tekib terav kontrast kuivanud viigipuu looga ( s 19,20) ning salmidega kindlast usust ( 21,22). Jeesus kuulutab hukkamõistva otsuse viigipuule, sest see ei ole kandnud vilja, ei ole täitnud oma olemise eesmärki. Lehed üksi võivad olla petlikud ning neist ei piisa. Viljatus tähendab sisuliselt seda, et puu polnud enam väärt edasi elama. See on Kristuse jumaliku väe suveräänne kasutus, ning koheselt ka toimiv. Sest seesama Jumal, kes tervendab ja päästab; mõistab ka kohut ja hävitab; ning kogu Jeesuse teenimistööd siin maa peal tuleb näha selles võtmes. See ime on hoiatus kõigepealt Jeesuse vaenlastele. Viigipuu esineb Vanas Testamendis Iisraeli sümbolina, kelle lähenevat kohtumõistmist Jeesus järejest enam ka kuulutab (Mt 21:43, 23:37-39).

Meeleparandusest hoidumine ja kuningriigi evangeeeliumisse uskumises läbikukkumine viib viimselt täielikku hävitusse.

See ime on samas ka suur julgustus Jeesuse jüngritele, et nad väljendaksid oma usku väelises palves (s 22). Selge, et jüngrite igapäevase teenimise loomulikud osad ei saanud olla puude needmine ja mägede liigutamine, ega ole see ka meiega nii; kuid uskuda ja näha et Jumal teeb “võimatut” meie usupalve peale on küll. Kui Jeesus lahkub, jäävad need jumaliku väe kanalid avatuiks uskujaist palvetajaile - kes usus paluvad ka kõige võimatumatele olukordadele lahendusi Jumalalt. Ja seda tänaseni.

 

Kas minu elus on kusagil alasid, kus ma enam ei palu ega küsi sest olen lakanud uskumast? Mida tänane sõna ütleb sulle, kuidas saaksid kasvatada oma usku?

Selle kommentaari autor: David Jackman