Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Võta aega….

Pühapäev, 3. November 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 19

Jumal ilmutab end looduses ja sõnas
1Laulujuhatajale: Taaveti laul.
2
Taevad jutustavad Jumala au
ja taevalaotus kuulutab tema kätetööd.
3Päev peab päevale kõnet
ja öö kuulutab ööle Jumala tarkust.
4Ei ole see kõne ega sõnad,
mille hääl ei kostaks.
5Üle kogu ilmamaa käib nende kõla,
maailma otsani nende sõna;
neisse on ta püstitanud telgi päikesele.
6Ja tema tuleb välja nagu peig oma kambrist,
ta on rõõmus nagu kangelane jooksmas oma rada.
7Taeva äärel on ta lähtekoht
ja selle teisel äärel on ta pöördepunkt,
nõnda et midagi ei jää varjule
ta kuumuse eest.
8
Issanda Seadus on laitmatu,
see kosutab hinge;
Issanda tunnistus on ustav,
see teeb kohtlase targaks.
9Issanda korraldused on õiglased,
need rõõmustavad südant;
Issanda käsk on selge,
see valgustab silmi.
10Issanda kartus on puhas,
see püsib igavesti;
Issanda seadused on tõde,
need on kõik õiged;
11need on ihaldatavamad kui kuld
ja kui palju selget kulda,
ja need on magusamad kui mesi
ja kui kärjemesi.
12Ka sinu sulasele on need hoiatuseks,
nende pidamine toob suure palga.
13
Eksimused - kes neid märkab?
Salajastest pattudest mõista mind vabaks!
14Ka ülbete pattude eest
hoia oma sulast;
ärgu need valitsegu mind!
Siis ma olen laitmatu
ja olen vaba paljudest üleastumistest.
15Olgu sulle meelepärased mu suu kõned
ja mu südame mõtlemised sinu ees,
Issand, mu kalju ja mu lunastaja!

Võta aega kuni tajud Jumala ligiolu siinsamas. Kiida Teda iga oodatava või juba kättesaadud õnnistuse eest.

Millised on su pühapäevad? Vaiksed, rahulikud, täis puhkust ja hingamist Jumalas? Või täis tormamist, kui kiirustad ühelt teenistuselt teisele, koosolekust järgmisesse ja vahepeal võõrustad külalisi? Milline su “normaalne” pühapäev ka poleks, siin on psalm, mis kannab sind läbi päeva.

Ülistus (s 2-7). Võta aega taevasse vaatamiseks. Isegi kui see on hall või tormine, jätka vaatamist! Psalm ütleb, et see hämmastav loodu ja ilu, jutustab meile jätkuvalt Jumala aust. Lase Looja Jumalal kõnetada end täna. Kiida teda!

Võta aega ja kuula Sõna (s 8-10). Võibolla kuuled täna palju sõnu - jutlusi, õpetust, tunnistusi. Aga kas sa kuulad ja võtad selle südamesse? Siin ütleb laulja, et Jumala Sõna toob värskenduse, rõõmu, aitab näha asju õigesti, see on valgus keset pimedust ja tarkus eluks - näidates meile, keda võime usaldada siin, keset kasvavat ebakindlust. Tema sõnad on palju väärtuslikumad kui  kuld (s 10). Võta aega maitsta, kogeda Tema Sõna.

Võta vastu andestus (s 11-15). Meie armastava Jumala ees, Tema sõnale toetudes, võta aega mõistmaks, kus oled eksinud või läinud valele teele.  Võta vastu tema andeksand oma “eksimuste”  ja “salajaste pattude” (s 13) eest. Täiesti sõltudes Temast, ava end selle elu imelisusele, mida Tema pakub ning tasule, mis tuleb Talle elamisest: “ Issand, mu kalju ja mu lunastaja!”.

 
Võta täna aega olla lihtsalt Jumala ees, olla Temaga.....

Selle kommentaari autor: Tricia Williams,