Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Sinu võimas palve

Teisipäev, 5. November 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Jk 5:13-20

Palve väest
13Kui keegi teie seast kannatab kurja, siis ta palvetagu! Kui kellelgi on hea meel, siis ta laulgu tänulaule!
14Kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu kogudusevanemad enese juurde ja need palvetagu tema kohal teda õliga võides Issanda nimel.
15Ja usupalve päästab tõbise ja Issand tõstab ta üles, ja kui ta on pattu teinud, siis antakse talle andeks.
16Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks! Õige inimese mõjuvõimas eestpalve saadab palju korda.
17Eelija oli meiesugune inimene, ent ta palvetas püsivalt, et ei sajaks vihma, ning kolm aastat ja kuus kuud ei sadanud piiskagi vihma maa peale.
18Siis ta palvetas taas ja taevas andis vihma ning maa laskis tärgata oma viljal.
19Mu vennad, kui keegi teist on ära eksinud tõest ning keegi pöörab ta tagasi,
20siis ta teadku: see, kes patuse pöörab ta eksiteelt, päästab tema hinge surmast ja katab kinni pattude hulga.

Palvetage lakkamata, tänage kõige eest, sest see on see, mida Jumal teilt tahab Kristuses Jeesuses (1Ts 5:17-18). Mida usud oma palveid korda saatvat?

Pärast kõiki hoiatusi ja noomimisi, üleskutseid ja nõuandeid patukahetsuseks võtab Jaakobus meid õrnalt käekõrvale ja julgustab palvetama. Ta annab meile imelise pildi palvest - mis tpimub kõikjal: igal ajal ja igal pool. Palvetamiseks on alati põhjust! Mure või rõõm, haigus või puudus, süü või ülestunnistuse vajadus – kõigis neis olukordades peaksime avama oma südamed Jumalale ja üksteise eest palvetama.

On tähepelpanuväärne, et Jaakobus kutsub üles palvetama nii neid, kes on kannatuses, kui ka neid, kellel läheb hästi. Mõlemate reaktsioon enda olukorrale peaks olema palve. Lisaks näeme, et Jaakobus ei ütle, et kannatuses olijal tuleks palvetada kannatuse lõppemist (kuigi ka seda saab ja tohib palvetada), vaid Jaakobus rõhutab, et ta peaks palvetama endale jõudu vastu pidada neis kannatustes. Need aga kellel hästi läheb peaksid lauldes kiitma Jumalat. Mõlemal puhul ootab Jumal inimesepoolset reaktsiooni, meie aga sageli kipume kannatustes end isoleerima ja tänu unustama.

Haigete pärast palvetamises on oluline, et et igasuguse tegevuse keskmes oleks Jumal. Mitte võideõli, või koguduse vanemad, kes on tulnud haiget külastama, või sõbrad, kes haige eest palvetavad. Ükski neist ei suuda haige olukorda muuta - vaid palvetajad palvetavad Jumala poole ja õliga tuleb võida Jumala nimel. 

Ka usku peab olema. Kui kannatajal enam usku ei jätku, siis saab ta toetuda sõprade ja kaaskristlaste usule ja julgustusele. Jaakobus kinnitab omakorda, et usus teele saadetud palve saab vastuse. Me ei pea lootma, et ehk Jumal vastab; või kahtlema - kas ma olen väärt et Ta mulle vastab - me võime sellesama 15.salmi endale aluseks võtta ja kindlad olla. Sageli kingib Jumal ise selle usukindluse /kinnituse palvetaja südamesse.

Jaakobus räägib ka haiguste juurest. Ta õhutab üksteisele oma patud üles tunnistama - võibolla just sellepärast, et väga tihti saab haigus ligipääsu patu tõttu inimese elus. Nii on oma südamepuhtuse hoidmine ja pidev meeleparandus ka haigusi ennetava funktsiooniga.

Jaakobus ütleb, et õige inimese palve on võimas ja tõhus (s 16). Kuid kes on õige? Jaakobus toob näiteks Eelija kui mehe, keda Jumal kuulis ja õnnistas, kuid rõhutab siiski samas, et Eelija oli nagu igaüks meist. Seda on oluline mõista. Siin pole vihjet selle kohta, et peaksime olema täiuslikud ja pühad, et Jumal meid kuuleks. Kogu Jaakobuse kiri näitab, et siinses elus inimene seda ei suuda.

Jumal on siin ja tema kaastunne ja armastus on kõigile, kes paluvad. Kuigi meil peavad olema nii usk kui teod, ei tee mitte see meie palveid efektiivseks. Üksnes Kristuse usaldamine teeb. Sest see on Tema õigsus ja mitte meie oma, mis annab meile ligipääsu Jumala juurde ja laseb meil liikuda palve ja ülistuse südamesse.

 
Me kõik vajame tegelikult kõike, millest Jaakobus oma kirjas räägib: alandlikkust, kannatlikkust, püsivust, tarkust, õiglust, rahu ja armastust. Palu, et Jumal täidaks su varud ja annaks kogu julguse ja usu, mida vajad palvetamiseks.

Selle kommentaari autor: APÜ