Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Maksud valitsusele, elu Jeesusele

Neljapäev, 7. November 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 22:15-22

Variserid kiusavad Jeesust küsimusega maksurahast
15Siis variserid läksid ja võtsid nõuks Jeesus ta sõnadest lõksu püüda.
16Ja nad läkitasid tema juurde oma jüngreid koos heroodeslastega ütlema: „Õpetaja, me teame, et sa oled tõemeelne ja õpetad Jumala teed tões ja sa ei hooli kellestki, sest sa ei vaata inimese isikule.
17Ütle nüüd meile, mis sa arvad, kas keisrile peab andma pearaha või ei?”
18Aga Jeesus ütles nende kurjust ära tundes: „Mis te mind kiusate, silmakirjatsejad?
19Näidake mulle maksuraha!” Nemad tõidki ta kätte teenari.
20Ja ta küsis neilt: „Kelle pilt ja kiri sellel on?”
21Nad ütlesid temale: „Keisri.” Siis ta ütles neile: „Andke nüüd keisrile keisri oma tagasi ja Jumalale Jumala oma!”
22Seda kuuldes nad hämmastusid ja lahkusid, jättes ta sinnapaika.

Kas oled kunagi kohanud inimest, kes on rõõmustanud selle üle, et on saanud makse maksta?

Hiljuti kohtusin just sellise inimesega. Too mees oli sattunud haiguse- ja hagilate keerisesse ja saanud maksumaksja raha toel ulatuslikult hoolt ja ravi. Ta oli väga rõõmus, et oli 50 aastat ausalt makse maksnud ning sai nüüd puhta südamega vastu võtta pakutavad teenused.

Variserid saatsid oma õpilased Jeesuse juurde koos Heroodese toetajatega. (Me võime ainult spekuleerida, miks nad ei läinud ise.) Küsimus maksudest keisrile pidi viima selleni, et Jeesus oleks ennast sisse rääkinud, olenemata vastusest. Kui ta oleks vastanud jaatavalt, oleks ta olnud Heroodese ja vihatud roomlaste poolel, eitava vastuse korral oleks ta saanud rahva poolehoiu, kes ägas maksukoorma all, aga roomlased oleks võinud teda mässu õhutamises süüdistada. Variserid lootsid, et Jeesus võtaks seisukoha nende lahkarvamuses saduseridega poliitiliste vahendite kasutamise osas.

Teades, mis oli nende mõtetes, vastas Jeesus teise küsimusega, et vältida lõksu, samas mitte vältides küsimust. Rooma impeeriumi rahal oli keisri kujutis ja kiri: "Keiser Tiberius, püha Augustuse poeg." Jeesus kinnitab vajadust pidada seadust, samas õpetades, et on olukordi, kus kuuletumine Jumalale peab olema esikohal. Ta tahab, et mõtleksime järele, kes on keiser ja kes on Jumal. Ei ole olemas lihtsaid vastuseid!

Siin on kaks printsiipi. Esiteks, kristlased pole vabastatud kodanikukohustest. Teiseks, kui see läheb vastuollu Jumalaga, siis prioriteetne on viimane. Need kaks pole paralleelsed, vastutus maiste võimude ees on allutatud vastutusele Jumala ees. Jeesuse vastus viib probleemi uuele tasandile: me kanname Jumala kujutisega templit. Kuidas väljendub see meie ajakasutuses, suhtumistes, prioriteetides, otsustes, meie elu sihis?

 
Palveta kristlaste eest, kes elavad ebaõiglase riigikorra all, et nad võiks olla ustavad jumalariigi kodanikud.

Selle kommentaari autor: APÜ