Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Enne lõppu

Reede, 15. Mai 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2Ts 2:1-12

Lõpuaja märkidest
1Me palume aga teid, vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemise pärast, siis kui meid kogutakse tema juurde,
2et te ei laseks end nii ruttu ajada segadusse ega heidutada - ei vaimu ega sõna ega kirja läbi, mis nagu pärineks meilt -, otsekui Issanda päev oleks juba käes.
3Ärgu ükski teid mingil kombel petku! Sest see ei juhtu enne, kui on tulnud ärataganemine ja ilmunud seadusevastane inimene, hukatuse poeg,
4kes paneb vastu ja tõstab enese üle kõige, mida nimetatakse jumalaks või jumalateenistuseks, nii et ta istub Jumala templisse, lastes end paista Jumalana.
5Kas te ei mäleta, et ma ütlesin seda teile, kui ma veel teie juures olin?
6Ja nüüd te teate, mis teda takistab, nii et ta saab ilmuda alles omal ajal.
7Vägivalla saladus on juba toimimas, ainult vahelt peab ära kaduma see, kes teda seni takistab.
8Alles siis ilmub seadusevastane, kelle Issand Jeesus hukkab oma suu hingusega ja kelle ta kõrvaldab oma avalikuks saamisega, kui ta tuleb.
9Seadusevastase tulemine sünnib saatana mõjul igasuguste vägevate tegude ja tunnustähtedega ja valeimedega
10ja igasuguse ülekohtu pettusega neile, kes hukkuvad, sellepärast et nad ei võtnud vastu tõe armastust, et nad oleksid pääsenud.
11Ja seepärast saadabki Jumal neile eksitava jõu, et nad hakkaksid uskuma valet,
12ja nii saavad kohtualuseks kõik, kes ei ole uskunud tõde, vaid kellele on meeldinud ülekohus.

“Issand, aita mul anda oma tulevik Sinu kätte mitte hirmu tõttu vaid usaldusest Sinu kui Kuninga armastuse, hoole ja väe vastu.

Tänane piiblitekst on üks Pauluse hämmastavamaid tekste. Võib arvata, et omaaegsed kuulajada mõistsid seda paremini kui meie, sest Paulus oli nende juures viibides rohkem neist asjust kõnelenud (s 5). Omal kombel visandab Paulus siin teatava ajakava, et korrigeerida väärarvamust, nagu oleks Kristus juba tagasi tulnud (s 1). Paulus näitab, et mitte kõik osad ei ole veel paigas selle sündmuse saabumiseks, ning seetõttu on võimatu, et see juba juhtunud oleks.

Peamine puuduv osa on “ärataganemine” (mäss) ning “seadusevastase” ilmumine (s 3). Selle mõtte taustaks on Mk 13:14-23, kus Jeesus räägib “hävituse koletisest”, kus Jumala kohale asub inimene, väites end jumaliku olevat. Ka prohvet Taaniel on maininud sama (Tn 11:31-39) ning samuti seostub see ka Johannese poolt mainitud antikristusega 1Jh 2:18 ning 1Jh 4:3. Steven Motyer kirjutab: “Pole vahet, kes räägime…. valekristusest või valeprohvetist või Antikristusest, või hävituse koletisest - muster on igal pool seesama: tegemist tuleviku suurkujuga, kes omab vaimset väge, eriti aga meelevalda eksitada (petta) inimesi ning kelle mõju juba kogetakse.”

Samas peab see mäss ja ärataganemine alluma piiramisele, kuigi on juba praegu nähtav ja maailmas toimimas (s 7). Me ei saa olla kindlad, milles piiramine väljendub, kuid tõenäoliselt toimub see maailmas oleva valguse (Mk 13), evangeeliumi kuulutamise ja Püha Vaimu toimimise läbi, mis ei luba sellel kuradist-inspireeritud seadusevastasel korda saata kõike mida ta tahab, vaatamata vaimsetele rünnakutele, mida ta teostab (s 9,10). Tegelikult omab Jumal täielikku kontrolli ka selle üle, ning isegi kasutab kurjuse plaane enda eesmärkide täideviimiseks (s 11-12).

Kogu see pikk ajalõik jõuab lõpule Kristuse taastulekuga, ning siis kohtab kurjus parajat vastst, kes hävitab ta igaveseks (s 8). Aamen selle peale!

 
Palu, et Jumal võiks sind kinnitada tänases võitluses, ning anda sulle meelvalla ja väe kuradile vastupanemises.

Selle kommentaari autor: Derek Tidball