Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ülim ilmutus

Esmaspäev, 22. Veebruar 2021

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Hb 1:1-14

Jumala Poja ülevusest
1Jumal, kes muiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis
esivanematele prohvetite kaudu,
2on nüüd päevade lõpul meile rääkinud Poja kaudu,
kelle ta on seadnud kõigi asjade pärijaks,
kelle läbi ta on ka maailmad teinud,
3kes, olles tema kirkuse kiirgus ja tema olemuse kuju
ning kandes kõiksust oma väe sõnaga,
on pärast seda, kui ta oli täide viinud pattudest puhastamise,
istunud Ausuuruse paremale käele kõrgeimas taevas
4ning saanud ülemaks inglitest,
kuivõrd ta on pärinud neist ülevama nime.
5Sest missugusele inglile on Jumal kunagi öelnud:
„Sina oled mu Poeg,
täna ma sünnitasin sinu.”?
Ja veel:
„Mina olen temale Isaks
ja tema saab minule Pojaks!”?
6Aga kui ta toob oma esmasündinu maa peale, siis ta ütleb:
„Ka kõik Jumala inglid kummardagu teda!”
7Inglite kohta ta ütleb küll:
„Ta teeb oma inglid tuulteks
ja oma teenijad tuleleegiks.”
8Aga Pojale ta ütleb:
„Sinu troon, Jumal, seisab igavesest ajast igavesti
ja õiglus on su kuningakepp.
9Sa oled armastanud õigust ja vihanud ülekohut,
seepärast on Jumal, sinu Jumal sind võidnud
rõõmuõliga enam kui su kaaslasi.”
10Ja:
„Sina, Issand, oled alguses rajanud maa
ja taevad on su kätetöö.
11Need hävivad, aga sina jääd seisma,
kõik nad kuluvad nagu kuub
12ja sa keerad nad kokku just nagu rõiva,
nagu kuue, ja nad muudetakse.
Aga sina oled ikka seesama
ja sinu aastad ei lõpe.”
13Või missugusele inglile on ta kunagi öelnud:
„Istu mu paremale käele,
kuni ma panen su vaenlased su jalajäriks!”?
14Eks nad kõik ole vaid teenijad vaimud, läkitatud abistama
neid, kes ükskord pärivad pääste?

“Alguses oli Sõna….ja Sõna oli Jumal.” (Jh 1:1) Las need Johannese evangeeliumi avasõnad aitavad sul keskenduda Jeesuse igavesele kirkusele.

Kirja hiilgavas avalauses järgib Heebrea kirja autor oma ajastu formaati, mis nõudis kõigepealt kirja eesmärgi ja argumenteerimise suuna avaldamist. Autori eesmärk on tuua au Jeesusele ning tagada lugejate fookuse püsimine Temal. Autor alustab ühe sügavaima väitega Kristuse isiku kohta Uues Testamendis. Jumala eneseilmutus Vanas Testamendis on hindamatu ja oluline, ometi on see vaid ettevalmistav, sest Jumala ilmutus Tema Poja, Jeesuse läbi on veel palju täielikum ja parem. Meile esitatakse üksteise järel suurimaid ja üle arusaamise kõrguvaid selgitusi Jeesuse olemuse kohta. Ja autor ei keskendu ainult sellele, kes Jeesus on, vaid kirjeldab ka nappide sõnadega kogu universumit läbistava mõjuga tegusid mida Ta on teinud (s 2,3).

Miks peaksime sellise, Jumala ülima ilmutusega (Jh 14:9) silmitsi olles, otsima veel midagi muud? Mitte miski muu ei suuda anda vastust inimeseks olemise suurele küsimusele. 

Täna meie ees seisvad väljakutsed on teistsugused kui kirja algsete lugejate omad, aga kirja põhisõnum on mõlema jaoks seesama. Jumal on nii Looja kui ka Lunastaja. See maailm on Jumala maailm, Tema poolt loodud ning ülalhoitud üksnes Tema Poja läbi - seepärast ei peaks lugeja nägema maailma vaid mingi juhuslike loodusjõudude toimimise tulemina.

See maailm on lunastatud Jumala armastuse läbi, mida näitas meile Tema Poeg (Jh 3:16). Uus ja isiklik suhe, mille võime Jumalaga luua, saab teoks üksnes Kristuse läbi ning ka võistlevate ideoloogiate ja kõikmõeldavate meelituste maailmas, kus meie elame, ei ole olemas muud alternatiivi - ja see on kirja keskne mõte.

Jeesuse ülmuslikkusele esitatakse kaasajal mitmeid väljakutseid, ning tänane piiblitekst võib uskujale osutuda suureks julgustuseks neile vastamises / vastu seismises. Leiame siit ju igavese, kirkuses asuva ja võiduka Kuninga, kes on armastuses tulnud inimesele lähedale. Ning isegi kui meil pole raske loetuga intellektuaalsel tasandil nõustuda, tuleb lahti mõtestada see, mida tähendab Jeesuse ülimuslikkus meie elus praktiliselt. 

Mida tähendab Jeesuse ülimuslikkus meie maailmas? Kuidas peaks see väljenduma usulise mitmekesisuse kultuuris, mis on täidetud tolerantsi nõuetest ja vihakõne hoiatustest? Kuidas peaksime tutvustama Jeesust oma kaasaegsetele, kelledele Tema nimi ega isik ei ülte midagi?

On selge, et peaksime hästi läbi mõtlema, kuidas Jeesust tutvustada, kuid palju olulisem kui sõnad, on meie isikliku veendumuse jõulisus, meie suhte ehtsus ja sügavus Kristusega ning viis kuidas meie elu väljendab Tema ülimaks olemist reaalselt. Ja võibolla just selles esitab tänane piiblitekst meile väljakutse oma elu (fookust) korrastada?

Poeg, kellega tänases piiblitekstis kohtume, on väärt meie südamepõhjast tulevat austust armastust ja ülistust, ning kõigutamatut pühendumist. On selge, et taoline, Kristusele keskendatud elu võib kaasa tuua isiklikke ohvreid ning ka vastuseisu teiste inimeste poolt. Aga sama pidid kogema kirja esimesed lugejad ning ajaloost teame, et Kristuse abiga vastasid tuhanded neile väljakutsetele võidukalt.

 
Nii suurte tõdede kirkuses on inimesel raske Jumalale kohaselt vastata. Aga ära jäta vastamata, vaid ülista täna Jumalat viisil, mis tundub sulle kõige kohasem.

Selle kommentaari autor: John Grayston