Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Sõna sulle

Esmaspäev, 14. August 2023

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Kr 13:1-7

Armastuse ülemlaul
1Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli, aga mul ei oleks armastust, siis ma oleksin kumisev vasknõu või kõlisev kuljus.
2Ja kui mul oleks prohvetianne ja ma teaksin kõiki saladusi ja ma tunnetaksin kõike ja kui mul oleks kogu usk, nii et ma võiksin mägesid teisale tõsta, aga mul ei oleks armastust, siis poleks minust ühtigi.
3Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin ja kui ma oma ihu annaksin põletada, aga mul ei oleks armastust, siis ma ei saavutaks midagi.
4Armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole kade, armastus ei kelgi ega hoople,
5ta ei käitu näotult, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu. Ta ei jäta meelde paha,
6tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle.
7Ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike.

Kommentaari leiad arhiivist, kui sisestad sinna kirjakoha alguse - raamatu ja peatüki. Salmide jaotus võib olla aastate lõikes erinev.

 
Õnnistatud kohtumisi Jumalaga Sõna vahendusel!