Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Lõvi on Tall

Neljapäev, 26. Mai 2022

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 68:1-19

Kiituslaul Jumala võidust
1Laulujuhatajale: Taaveti laul ja lauluviis.
2
Jumal tõuseb!
Ta vaenlased hajuvad
ja ta vihkajad põgenevad
tema palge eest.
3Nagu suits haihtub,
nõnda sa nad hajutad;
nagu vaha tule paistel sulab,
nõnda hukkuvad õelad Jumala palge ees.
4Kuid õiged rõõmutsevad
ja hõiskavad Jumala palge ees
ning ilutsevad rõõmu pärast.
5
Laulge Jumalale,
mängige, kiites tema nime,
tehke teed temale,
kes sõidab kõrbetes!
Tema nimi on Issand,
hõisake rõõmu pärast tema ees!
6Ta on vaeslaste isa
ja lesknaiste asjaajaja,
Jumal oma pühas elamus.
7Jumal paneb üksildased elama majadesse
ja viib välja vangid jõukale elujärjele;
aga kangekaelsed jäävad elama põlenud maale.
8
Jumal, kui sa läksid välja oma rahva ees,
kui sa sammusid kõrbeteed, sela,
9siis värises maa
ja taevadki tilkusid Jumala ees,
Siinai värises Jumala ees,
Iisraeli Jumala ees!
10Rikkalikku vihma kallad sina, Jumal,
oma pärisosale
ja sa kosutad närbunut.
11Sinu loomad asuvad seal;
sina, Jumal, kinnitad oma headusega viletsat.
12
Issand annab sõnumi;
heade sõnumite kuulutajaid on suur vägi.
13Sõjavägede kuningad põgenevad,
nad põgenevad ja pereema jagab saagi.
14Kas tahate jääda puhkama sadulakorvide vahele?
Seal on tuvi, tiivad hõbedaga karratud
ja hoosuled vahajaskollase kullaga.
15Kui Kõigeväeline seal pillutas kuningaid,
sadas Salmonil lund.
16
Baasani mägi on Jumala mägi,
Baasani mägi on kühmuline mägi.
17Mispärast te, kühmulised mäed,
vaatate kadedusega sellele mäele,
mida Jumal on ihaldanud enesele eluasemeks?
Tõesti, Issand tahab seal elada igavesti.
18Jumala sõjavankreid oli musttuhandeid
ja tuhat korda tuhandeid,
kui Issand tuli Siinailt pühamusse.
19Sa läksid üles kõrgesse
ja võtsid vangihulga saagiks,
said ande inimeste seast,
isegi tõrkujate seast,
sa Issand Jumal kõrgustes.

„Tall, kes on tapetud, on väärt võtma väge ja rikkust ja tarkust ja võimu ja au ja kirkust ja õnnistust!” (Ilm 5:12)

Jumal on kuningas, tavatseme öelda - kuid sageli tunnistame seda alles nurkasurutuna. Kasvav kuritegevus, kukkuvad moraalsed standardid, sõdade ning atendaatide koledused, genotsiidid maailma eri paigus, maavärinud, tsunamid ja näljahädad - need kõik panevad meid hüüdma “ Jumal, tõuse!” (s 1) -või nagu tõlgib tänapäevane CEV versioon: “Jumal, tee ometi midagi!”

Kuidas siis säilitada oma usk? Vastus mille annab loetud psalm on, et tõstame oma pilgud Jumalale,  laulame Talle kiitust ning jutustame Jumala suurtest päästetegudest minevikus. 

Selle psalmi taustal on lugu Iisraeli pääsemisest Egiptusest, sellest, kuidas Jumal viis endised vangid lauldes edasi (s 6), kuidas ta juhtis nad läbi kõrbe ( s 7); kuidas ta hävitas nende eest nende vaenlased (s 12) - kuni viimaks Jumal ise asus Jeruusalemma templis oma troonile (s 18, 29). Need ammu toimunud sündmused taastatakse igaaastasel juutide kiituse- ja tänufestivalil (s 24) - kus meenutatakse Jumalat kui Ainsat, kes kannab päevast päeva meie koormad (s 19), ning kes annab oma rahvale jõu ning väe.

Selle kõige taustal mis meie maailmas jumalariiki salgab ning sellele vastu seisab - jutustame meie üht teist lugu teekonnast selle Ainsaga, kes seadis oma palge minema Jeruusalemma poole, et kohata valitsejaid ning võime; kes kõndis terve Via Dolorosa kuni ristisurmani; kes nüüd on pandud istuma Isa paremale käele ja valitseb armastuses, kuni ta on kõik vaenlased asetanud tema jalge alla. Ja jutustades seda lugu, pidagem meeles, et Jumala vaenlased ei ole mitte need, kes ei usu; isegi mitte need julmad ja korrumpeerunud valitsejad - vaid Jumala vaenlased on kurjuse jõud: ülbus, mäss, sõnakuulmatus,  kadedus, ebaõiglus, marurahvuslus, religioosne fanatism jpm,  kõige viimasena -surm ise. (1Kr 15:25- 26, 1Kr 15:54–57)

 
Iisrael õppis tundma oma Jumalat kui jumalikku sõdalast. Ja Jumal ei ole muutunud. Meenuta, kuidas oled sina kogenud Jumalat oma elu lahingutes selles maailmas ning luba Temal ka täna sind kaasa viia “oma võidukäigus” (2Kr 2:14).

Selle kommentaari autor: APÜ