Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumal tuleb appi

Kolmapäev, 7. Detsember 2022

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Js 7:10-25

Ettekuulutus Immaanueli sünnist
10Ja Issand käskis öelda Aahasele veel seda:
11„Küsi enesele Issandalt, oma Jumalalt, tunnustäht sügavusest või kõrgusest!”
12Aga Aahas vastas: „Ma ei küsi ega kiusa Issandat!”
13Siis Jesaja ütles: „Kuulge ometi, Taaveti sugu! Ons teil veel vähe inimeste vaevamisest, et te ka mu Jumalat vaevate?
14Sellepärast annab Issand ise teile tunnustähe: ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob poja ilmale ning paneb temale nimeks Immaanuel.
15Ta sööb võid ja mett, kuni ta mõistab põlata halba ja valida head.
16Sest enne kui poeglaps mõistab põlata halba ja valida head, laastatakse see maa, mille kahe kuninga ees sa tunned hirmu.
17Issand laseb tulla sinule ja su rahvale ning su isa soole Assuri kuninga läbi päevi, milliseid ei ole olnud Efraimi Juudast lahkumise ajast.
18Sel päeval vilistab Issand kärbseid Egiptuse jõgede lähteilt ja mesilasi Assuri maalt,
19ja need kõik tulevad ning laskuvad järskudesse orgudesse ja kaljulõhedesse, kõigisse kibuvitsapõõsastesse ja kõigisse jootmispaikadesse.
20Sel päeval lõikab Issand noaga, mis on palgatud teiselt poolt jõge, Assuri kuninga kaudu - teie pea- ja häbemekarvad maha ning rebib habemedki ära.
21Sel päeval saab igaüks pidada ainult ühe noore lehma ja paar lammast,
22ja nende piimaanni rohkuse tõttu on süüa võid, sest võid ja mett söövad kõik, kes maale alles jäävad.
23Sel päeval jääb iga paik, kus oli tuhat viinapuud, tuhat hõbeseeklit väärt, kibuvitstele ja ohakaile.
24Sinna minnakse noolte ja ambudega, sest kogu maa on täis kibuvitsu ja ohakaid.
25Ja mitte ühelegi mäele, mida nüüd kõplaga rohitakse, ei minda enam kibuvitste ja ohakate kartuse pärast: need jäävad härgade uitepaigaks ja lammaste tallermaaks.”

“Issand, kummardume su ees tänus ja austuses, et sina tulid inimeste juurde ja sa oled Immaanuel ka täna, kõikidele, kes usus sind appi hüüavad! “

Lõigu alguses esitab Jumal läbi oma prohveti kuningale küsimuse: küsi enesele tunnustäht mille läbi võid olla kindel, veendund selles et Jumal on sinuga. Vaenlased olid tulemas kuninga vastu ja prohvet saab kinnituse kuningale, et Jumal tegeleb selle olukorraga ja kuningas ei pea muretsema. Samas on selge, et inimene tahab ikkagi olla võimalikult kindel kas ja kuidas Jumal appi tuleb. Seda eriti kriitilistel aegadel. Neil aegadel Jumal ka juhib ja vastab suurejoonelisemalt. See pole siis lihtsalt südametunnetus vaid Jumal sageli ilmutab end palju võimsamalt.

Kui ettepanek on kuningale tehtud - püüab kuningas olla vaimulikum kui Jumal! Ta vastab, et tema Jumalat ei kiusa, ega küsi midagi. See võib olla ka meie viga, mõnel isegi südnroom ning põhjus Jumala poolt saadetud vastuse äratõrjumiseks - ja siis mõtleme, et miks me ei saa Jumalalt vastuseid. Tegelikult kiusas kuningas Jumalat oma keeldumisega.Aga millise tunnustähe Jumal siis andis?

Näeme (s 14), et kõigepealt kirjeldatakse tunnustähena seda, et neitsi saab käima peale ja toob ilmale poja, Immaanueli. Meie täna teame, et see oli ettekuulutus Jeesuse sünnist. Aga mida pidi see tähendama kuningale, kes oli sellest rohkem kui 700 aasta kaugusel? Nii on pigem julgustavaks tunnustäheks siin see nimi, mis tol hetkel kuningale anti. “Immaanuel” - Jumal meiega. Seega esimene sõnum, mille Jumal annab on: mina olen sinuga. Kuigi sul on raskused ees.

Seejärel aga kuulutatakse seda mis juhtub ründajatega: tulevad Assüürlased, kes ründajad hävitavad. Hävitus ise puudutab ka Iisraeli - hävitatakse Põhjariik ja hiljem Samaaria. Kuningas Sanherib jõudis viimaks välja Jeruusalemmani. Nii ütleb Jumal kuningale: ma olen sinuga, aga rasked ajad on tulemas.

Ka meie päevil on praegu paljud saanud selle sõnumi, et raskused ja raputused on tulemas selle maailma peale. Ja oodata ei olegi enam vaja. Me näeme ja kogeme neid juba nüüd.Kui aga Jumal kuulutab ette raskeid aegu siis ütleb ta: “Vaatamata raskustele ja kriisidele - mina olen sinuga!” Jumal ütleb, et Tema on see kes valitseb ajalugu, ja see, kes valitseb inimesi.Ja meie kõige tähtsamaks ülesandeks sellistel aegadel peaks olema see, kuidas õppida Jumala usaldama, ka kriisides ja ohuolukordades. Kui rahvad kistakse sõtta,  hinnad lähevad lakke ja majandus kõigub- jääb Jumala sõnum ja tõotus kindlana ka meile. 

Jumal on meiega, Ta on Immaanuel.

Selle kommentaari autor: Allan Kroll