Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kõige raskem käsk

Reede, 3. Veebruar 2023

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ms 22:1-24

Aabraham saab käsu Iisaki ohverdamiseks
1Pärast neid sündmusi pani Jumal Aabrahami proovile ning ütles temale: „Aabraham!” Ja ta vastas: „Siin ma olen!”
2Ja tema ütles: „Võta nüüd Iisak, oma ainus poeg, keda sa armastad, ja mine Morijamaale ning ohverda ta seal põletusohvriks ühel neist mägedest, mis ma sulle nimetan!”
3Ja Aabraham tõusis hommikul vara, saduldas oma eesli, võttis enesega kaasa kaks noort meest ja oma poja Iisaki, lõhkus põletusohvri puud, seadis minekule ja läks paika, millest Jumal temale oli rääkinud.
4Kolmandal päeval tõstis Aabraham oma silmad üles ja nägi seda paika kaugelt.
5Ja Aabraham ütles oma noortele meestele: „Jääge teie eesliga siia! Mina ja poiss läheme sinna, kummardame ja tuleme siis tagasi teie juurde.”
6Ja Aabraham võttis põletusohvri puud, pani need oma pojale Iisakile õlale, võttis enda kätte tule ja noa ning mõlemad läksid üheskoos.
7Ja Iisak rääkis oma isa Aabrahamiga ning ütles: „Isa!” Ja tema vastas: „Siin ma olen, mu poeg!” Siis ta ütles: „Näe, siin on tuli ja puud, aga kus on ohvritall?”
8Ja Aabraham vastas: „Küllap Jumal vaatab enesele ohvritalle, mu poeg!” Nõnda läksid mõlemad üheskoos.
9Ja kui nad jõudsid paika, millest Jumal temale oli rääkinud, ehitas Aabraham sinna altari, ladus puud, sidus kinni oma poja Iisaki ja pani ta altarile puude peale.
10Ja Aabraham sirutas käe ja võttis noa, et tappa oma poeg.
11Aga Issanda ingel hüüdis teda taevast ja ütles: „Aabraham, Aabraham!” Ja tema vastas: „Siin ma olen!”
12Siis ta ütles: „Ära pane kätt poisi külge ja ära tee temale midagi, sest nüüd ma tean, et sa kardad Jumalat ega keela mulle oma ainsat poega!”
13Ja Aabraham tõstis oma silmad üles, vaatas, ja ennäe, üks jäär oli rägastikus sarvipidi kinni. Ja Aabraham läks ning võttis jäära ja ohverdas selle põletusohvriks oma poja asemel.
14Ja Aabraham pani sellele paigale nimeks „Issand näeb”. Seepärast öeldakse tänapäevalgi: „Issanda mäel ta näitab end.”
15Ja Issanda ingel hüüdis Aabrahami teist korda taevast
16ning ütles temale: „Ma vannun iseenese juures, ütleb Issand: sellepärast et sa seda tegid ega keelanud mulle oma ainsat poega,
17ma õnnistan sind tõesti ja teen su soo väga paljuks - nagu tähti taevas ja nagu liiva mere ääres - ja su sugu vallutab oma vaenlaste väravad!
18Ja sinu soo nimel õnnistavad endid kõik maailma rahvad, sellepärast et sa võtsid kuulda mu häält!”
19Siis Aabraham läks tagasi oma noorte meeste juurde, ja nad tõusid ning läksid üheskoos Beer-Sebasse. Ja Aabraham jäi elama Beer-Sebasse.
Naahori järeltulijad
20Ja pärast neid sündmusi teatati Aabrahamile ja öeldi: „Vaata, Milka on ka su vennale Naahorile poegi ilmale toonud:
21Uusi, tema esmasündinu, Buusi, selle venna, Kemueli, Arami isa,
22Kesedi, Haso, Pildase, Jidlafi ja Betueli.”
23Ja Betuelile sündis Rebeka. Need kaheksa tõi Milka ilmale Naahorile, Aabrahami vennale.
24Ja tema liignaine, Reuma nimi, sünnitas ka - Teba, Gahami, Tahase ja Maaka.

„Võta nüüd Iisak, oma ainus poeg, keda sa armastad…”

1Ms 22 peatükist leiame viimase dialoogi Jumala ja Aabrahami vahel. Esimeses salmis kutsus Jumal Aabrahami nimepidi  ja Aabraham vastas: “Siin ma olen.” Sealt edasi algas kolmepäevane sõnakuulmise rännak, mis tõestas, et Aabraham tõesti kartis Jumalat  ning oli Talle kuulekas. (Jumalakartuses sisaldub kuulekus). Sellele viidatakse salmis 11, kus Jumal taas Aabrahami hüüab, väga pingelisel hetkel - ning Aabraham vastab taas: “Siin ma olen.”

Jumalalt saadud korraldust (s 2) ei olnud lihtne täita. Mõnikord tundub ka meile, et mida ustavamad me Jumalale oleme, seda rohkem meid proovile pannakse ning seda enam Jumal meilt nõuab.

Aga Jumal nõudis sama mõõduga ka iseendalt: Temagi andis oma ainsa Poja (Jh 3:16). Samas ootab sõnakuulelikke risti ja kannatuse tee lõpus rõõm, see teekond ei lõpe, ei upu kurvastusse. 

Proovilepanek ja jumalakartus käivad Vanas Testamendis käsikäes ning neid proovilepanekuid võiks võrrelda ka metalli puhastamise protsessiga. 

Puhta (puhastatud) metalli saamiseks tuleb räbuga segatud metalli kuumutada väga kõrgel temperatuuril. Ka inimelu on segu puhtast ja ebapuhtas ning seda puhastatakse kannatuse tules, kus vaevalise protsessi käigus selitatakse välja puhas, uus kvaliteet. Inimese puhastatud olemus toob au Jumalale ning on õnnistuseks ümbruskonnale, nii nagu oli seda ka Aabraham.

Tubdub, et Jumal jäi Aabrahami usuprooviga väga rahule (vt s 15-18), sest järgnevate, lepingut kinnitavate salmide keel on erilise tunderõhuga. See sarnaneb abikaasaga, kes “sulab”

 oma kaasa veelkordse armastuse kinnituse peale. Ning edaspidi Aabrahami ka nimetatakse Jumala sõbraks - Jesaja ning Ajaramaatus ning ka Jaakobuse kirjas (Js 41:8; 2Aj 20:7; Jk 2:23).

Loetud lugu on loomulikult ka metafoor. Aabraham on nõus ohverdama oma poja, aga viimasel hetkel antakse poja asemele jäär. Ka Jumal on valmis ohverdama oma Poja, kuid Jeesuse ohvri asemele asendajat ei anta - sellepärast, et Jeesus ise oli asendus: Ta anti surma meie asemel ja meie eest.

 
“Aga mina tahan ohverdada sinule tänulaulu kõlades. Mida olen tõotanud, seda täidan! Issanda käes on pääste!”” (Jn 2:10). Issand,tänan Sind su ülisuure ohvri eest! Kingi ka mulle valmisolekut anda sulle kõik, mida oled palunud minult.

Selle kommentaari autor: Julie Woods