Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kokku kuuludes

Teisipäev, 29. September 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Kl 4:2-9

Üldisi juhiseid
2Palvetage püsivalt, valvake tänupalves!
3Palvetage ühtlasi ka meie eest, et Jumal avaks meile sõna ukse kuulutada Kristuse saladust, mille pärast ma ju olen ahelais,
4et ma seda oskaksin avaldada nõnda, nagu ma pean rääkima.
5Käige tarkuses nende ees, kes on väljaspool, kasutades aega õigesti!
6Teie kõne olgu alati armu sees, soolaga maitsestatud, et te teaksite, kuidas teil tuleb igaühele kosta.
Isiklikke teateid ja tervitusi
7Kuidas mu käsi käib, küll seda kõike teatab teile Tühhikos, armas vend ning ustav abiline ja kaassulane Issandas,
8kelle ma selleks teie juurde saadan, et te teaksite, kuidas minu käsi käib, ja et ta julgustaks teie südameid.
9Ma saadan ta koos ustava ja armsa venna Oneesimosega, kes on pärit teie seast. Küll nemad teatavad teile kõik, kuidas lugu siin on.

Tule Jumala ette ja palu, et võiksid olla valvel kus vaja ning samas ka ülevoolav tänus.

Kristliku elu keskmes on kolm alati omavahel põimunud aspekti, mida kõiki mainitakse ka tänases piiblitekstis: inimesed, palvetamine ning kuulutamine.

Esiteks on tähelepanuväärne, et Paulus teadis, et ta vajab abi. Sellest on juttu ka hiljem, kuid tänases tekstis rõhutab ta meelega oma vajadust kaastööliste järele - sh ka värskete usklike abi järele selles väikeses ning kogenematus koguduses. “Palvetage meie eest!” ütleb ta (s 3). Palvetage, et ma suudaksin teha seda tööd. Ma vajan teie abi. Ja sama on meie kõikidega: me vajame teisi, ükskõik kui kogenud või kaua oleme usus olnud.

Pauluse palve keskmes on eestpalve. Ja ka meie palvetele tuleks lisada need 3 võtmesõna salmist 2. Pühendumine tähendab tõelist ja täielikku seotust, pühendumust. See viitab järjepidavusele palvetada päev päeva järel. Hiljem viitab Paulus Epafrasele, kes “alati võitleb teie eest palvetades” (Kl 4:12). Selline palvetamine pole kerge ning eeldab otsusekindlust.

Valvelolek tuleb valvurite keelepruugist. Koloslasi ähvardas valeõpetuse oht ning nad pidid olema valvel, et mitte end petta lasta. Ka meil tuleb palvetades valvel olla…

Tänulikkus peaks olema otsekui allhoovus igale meie eestpalvele. Jah, me oleme valvel, kuid me ei ole äraved. Tänulikkuse teema jookseb läbi terve kirja koloslastele ning see on atmosfäär milles saame kõik oma teemad Isa trooni ette viia (Kl 1:3-4,12;  Kl 2:7; Kl 3:15-17).Pauluse eesmärgiks on kuulutamine. Ta vajab eestpalvetuge, sest ta peab “kuulutama Kristuse saladust” (müsteeriumi) (s 3), ja et ta saaks seda teha peavad teatud uksed talle avanema ning ta pea suutma kuulutada selgelt (s 4).

Paulus jätkab seda teemat rõhutades ühtlasi kolossa usklike vastutust haarata kinni igast võimalusest kuulutada tõesõna tarkuse ja armuga (s 5,6). Inimesed, palvetamine ja kuulutamine: ka meie vajame neid kolme täna.

 
Otsusta täna, et hakkad paluma endale eestplavetuge, ning palvetama, et uksed võiksid avaneda evangeeliumi kuulutamiseks.

Selle kommentaari autor: Jonathan Lamb