Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kindlalt seistes

Pühapäev, 25. Juuli 2021

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 116

Surmasuust päästetu tänu
1Ma armastan Issandat,
sest ta kuuleb mu häält ja mu anumist,
2sest ta on pööranud oma kõrva minu poole
ja ma hüüan teda appi oma eluaja.
3Surma võrgud ümbritsesid mind,
surmavalla ängistused tabasid mind,
ma sattusin ahastusse ja muresse.
4Aga ma hüüdsin appi Issanda nime:
„Oh Issand, päästa mu hing!”
5Armuline on Issand ja õige,
meie Jumal on halastaja.
6Issand hoiab kohtlasi;
ma olin nõder ja tema aitas mind.
7Pöördu, mu hing, tagasi oma hingamisele,
sest Issand on sulle head teinud!
8Sest sina kiskusid mu hinge surmast välja,
mu silmad silmaveest, mu jala komistusest.
9Ma loodan ikka käia Issanda ees elavate maal.
10Mina usun, seepärast ma räägin.
Ma olin suures vaevas.
11Ma ütlesin oma kohmetuses:
„Kõik inimesed on valelikud!”
12
Kuidas ma tasun Issandale
kõik tema heateod minu vastu?
13Ma tõstan üles päästekarika
ja hüüan appi Issanda nime.
14Ma tasun oma tõotused Issandale
kogu ta rahva nähes.
15Kallis on Issanda meelest
tema vagade surm.
16Oh Issand, ma olen ju su sulane,
ma olen su sulane, su teenija poeg;
sa oled mu köidikud lahti päästnud!
17Sinule ma ohverdan tänuohvreid
ja hüüan appi Issanda nime.
18Oma tõotused ma tasun Issandale
kogu ta rahva nähes
19Issanda koja õuedes,
sinu keskel, Jeruusalemm.
Halleluuja!

Nimeta Jumalale oma praegused võitlused ja väljakutsed - nii kodus kui tööl ning palu, et Tema ilmutaks neis sulle oma ligiolu ja lahendusi.

Me kõik teame mis tunne on kogeda end survatuna ülbetest kommentaaridest, tarbijalikest meediasõnumeist ning elustiili pealepressimisest selleks, et olla “poliitiliselt korrektne”. Siis tekib tahtmine nagu ka Taavetil “põgeneda mägedele” (s 1) - meie päeval nt kristlikku eeslinna, pühasse kommuuni või mingisse eksklusiivsesse koguduse osadusgruppi. Too Taaveti otsus maha suruda oma viha, ning vastu panna oma nõuandjatele (s 1-3) on meile väljakutseks ja ka eeskujuks. 

Ka meie maailmas hävitatakse aluseid: perekonna aluseid, mitmeid sotsiaalseid struktuure nagu kool, naabruskond jt - need kõik on juba sattunud tõsise rünnaku alla. Aga kas meie sellises olukorras valime võitluse või põgenemise, sõltub põhiliselt sellest,  kas meil on olemas nägemus Issandast kes valitseb taevasel troonil ning asub oma rahva keskel (s 4). Kui sul seda ei ole, siis palu, et sulle antaks selline visioon Issandast. Ning praegu luba oma mõtteid juhtida Taaveti mentaalse pildi abil Jumalast.

Kriisis olles kuulutab Taavet oma usaldust Jumala vastu (s 1). Oht, millega ta silmitsi on, tundub kohene ja reaalne, sest ta võrdleb end linnuga, kes põgeneb varitsuse ning jahimeeste eest (s 1,2).

Lähedased sõbrad annavadki lauljale nõu toimida otsekui lind ning põegneda. “Vaata, “ ütlevad nad, “kas sa ei näe, kuidas nad kogunevad, et sind varitseda? Et ise varjudes sinu pihta nooli lasta nii, et sul pole enam mingit võimalust pääsemiseks?” See sõprade murelik hoolitsus aga hakkab kõigutama laulja usaldust Jumala vastu. Sest kui kõike kõigutatakse, mida saab siis ühe inimese pingutus muuta?

Kuulanud oma sõpru ja kaalunud nende nõu, otsustab laulja otsida siiski pelgupaika Issandas, sest tema jumalapilt on kindlam kui sõprade kahtlused. Taavet teab, etJ umal on meie kohal. Ühiskonna moraalsed alused võivad saada ära pühitud, kuid ometi on “Jumal jätkuvalt oma taevaste troonil.”

Teiseks - Issand on meie keskel. Taevasel troonil istuv Issand, on seesama kes tuleb ja tahab olla meie sees, toimida meie keskel(s 4). 

Kolmandaks: Jumal on meie poolt (s 5,6). Nii nagu Ta “katsub läbi”  (paneb proovile ja puhastab nagu väärismetalli) õigeid, samamoodi karistab ta ka kurje. Väärismetalle sulatati tules, kuni neist eraldus räbu nii, et selle sai eemalada. Samamoodi teeb Jumal - Ta ei vaatle pasiivselt nii õigeid kui kurje, vaid katsub läbi, kaalub aktiivselt toimides nende tegelikku väärtust (s 5). Võime täie usaldusega jätta Jumala hooleks kõik need, kes Tema tööle vastu seisavad! Need, kellele meeldib vägivalda kasutada, tõmbavad sellega enestele Jumala kohtumõistmise. See tuleb, kui tulikuum kõrbetuul, mille eest pole kuhugi varjuda ning mis hävitab kõik (s 6); õigeid aga puhastatakse kannatuse kuumuses (Rm 5:1–5) ning nad õpivad Jumalat veel enam tundma, kui oma pelgupaika, Tema väeline ligiolu saab neile kogetavaks eesõiguseks.

Neljandaks - Jumal on meist ees. Psalmi lõpuread pakuvad meile hetkelise sissevaate igavesse ellu. Hilisemate ilmutuste valgel teame nüüd, et “õiged saavad näha Tema palet”, sest Jeesus on olnud “eesmineja” ning meie eel ületanud selle viimase rindejoone, muutes Talle järgnemise meile turvaliseks. 
Kõige selle põhjal valib ka laulja Jumala oma pelgupaigaks teades, et Issand tasub neile, kes oma lootuse Tema peale panevad. Sama kinnitab ka psalm 27:14 “Oota Issandat, ole vahva, ja su süda olgu kindel! Oh, oota Issandat!”

 

 

 

Jumal on tõotanud, et saame näha Tema palet. Palu, et Jumal näitaks sulle, kui on takistusi, mis ei lase sul Temaga veel lähedasemas osaduses käia.

Selle kommentaari autor: APÜ