Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kiitkem koos Issandat!

Pühapäev, 7. Märts 2021

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 34

Päästetu tänu ja tunnistus
1Taaveti laul, kui ta teeskles hullumeelsust Abimeleki ees,
nii et see tema ära ajas ja ta läks oma teed.
2
Ma tänan Issandat igal ajal,
alati on tema kiitus minu suus.
3Issandast kiitleb mu hing.
Viletsad kuulevad ja rõõmutsevad.
4Ülistage Issandat koos minuga
ja tõstkem üheskoos kõrgeks tema nimi!
5
Ma otsisin Issandat
ja tema vastas mulle
ning tõmbas mu välja
kõigist mu hädaohtudest.
6Kes tema poole vaatavad,
säravad rõõmust
ja nende palgeile
ei tule kunagi häbi.
7Siin see armetu hüüdis,
ja Issand kuulis ning päästis tema
kõigist ta kitsikustest.
8Issanda ingel on leerina
nende ümber, kes teda kardavad,
ja ta vabastab nad.
9
Maitske ja vaadake,
et Issand on hea!
Õnnis on mees,
kes tema juures pelgupaika otsib.
10Kartke Issandat, teie, tema pühad!
Sest neil, kes teda kardavad,
ei ole millestki puudust.
11Noored lõvidki väsivad
ja on näljas;
aga kes Issandat otsivad,
neil ei puudu mingit head.
12Tulge, lapsed, kuulge mind,
ma õpetan teile Issanda kartust!
13Kes sa ka oled, kes hea meelega elaksid
ja armastad elupäevi, et näha head põlve,
14hoia oma keelt kurja eest
ja oma huuli pettust rääkimast;
15hoidu kurjast ja tee head,
otsi rahu ja nõua seda taga!
16
Issanda silmad on õigete poole
ja tema kõrvad nende appihüüdmise poole.
17Issanda pale on pahategijate vastu,
et hävitada maa pealt nende mälestus.
18Õiged kisendavad ja Issand kuuleb
ning tõmbab nad välja kõigist nende kitsikustest.
19Issand on ligi neile,
kes on murtud südamelt,
ja päästab need,
kellel on rusutud vaim.
20Õiget tabab palju õnnetusi,
aga Issand tõmbab tema
neist kõigist välja.
21Ta hoiab kõiki tema luid-liikmeid,
ükski neist ei murdu.
22Kurjus surmab õela
ja need, kes vihkavad õiget,
mõistetakse süüdi.
23Issand lunastab oma sulaste hinge
ja süüdi ei mõisteta ühtki,
kes tema juures pelgupaika otsib.

Millal viimati innustas keegi sind ehtsalt ja kogu südamest Jumalat ülistama? Ole valmis Teda kõrgeks tõstma ja julgusta selleks ka teisi.

On sul kunagi olnud kiusatus iseennast õnnitleda? On mõistetav, et laulja, Taavet, võis uhke olla oma targa ja kõrget riski sisaldava strateegia üle, mis aitas tal põgeneda vilistide kuninga eest ( 1Sm 21: 10-15). Aga samas ta teab, et tema pääsemine sõltub üksnes Jumalast (s 5). Sellepärast kiitleb ta ainult Jumala pääste üle (s 5). Taavet soovib, et ka teised sellest õpiksid ning rõõmustaksid koos temaga taolises jumalakogemuses (s 3).

Laulja võtab oma hirmu, leina ja ahastuse tunded ning paigutab need laulu akrostilisse vormi (Iga järgmine rida algab järjekordse heebrea alafabeedi tähega). Ta soovib, et kuulajatele jääksid ta sõnad meelde, ning et nad ka ise saaksid laulda seda tunnistuse laulu.

Milliste asjade eest võiksime meie Jumalat kiita siin probleemidest täidetud 21.sajandil? Ka meie kardame paljusid asju kui kuulame uudiseid ja mõtleme enda pere ja elude peale. Taavet koges, et Jumal on ustav, tugev ning väeline ja võimas sõber. 

Läbi elu rännates saadavad meid Jumala inglid, päästes ohtudest, millest meil sageli aimugi pole (s 8). On su elus praegu sügavat kurbust või kaotust? Mõtles siis taas sellele, et meie armastav Issand on ligi neile “ kes on murtud südamelt” (s 19). Ka 21. salmi prohvetlikud sõnad meenutavad meile Jumala kaastunnet, et Jumal ise tundis oma Poja surmavalu (s 21).

Vaatamata tumedatele aegadele julgustab see Taaveti laul meid keskenduma Jumala võimsusele ja headusele: maitske ja vaadake! Elage püha elu, ärge rääkige kurja, tehke head, otsige rahu (s 9-15). Kõlab lihtsalt - kuid elukiires ja -segaduses ei ole see üldse lihtne. 

Ometi, kiida ikkagi Jumalat, sest Tema on meie poolel! (s 16). Ja kui me Teda hüüame, siis Ta kuuleb meid; kui me otsime pelgupaika Temas, ei mõista Ta meid hukka (s 23).

 
Ava oma suu, puuduta oma silmi, kõrvu, suud, käsi ja jalgu - et su keha ärkaks kiitma Jumalat kõigega.

Selle kommentaari autor: Emlyn ja Tricia Williams