Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Sõna sulle

Reede, 9. Juuni 2023

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Kr 6:1-11

Kristlaste omavahelisest kohtuskäimisest
1Kui kellelgi teie seast on teisega sekeldusi, kuidas ta julgeb lasta kohut mõista ülekohtustel ja mitte pühadel?
2Või ei tea teie, et ükskord mõistavad pühad kohut kogu maailma üle? Ja kui te maailma üle kohut mõistate, kas te siis ei ole pädevad otsustama pisiasjus?
3Kas te ei tea, et ükskord me mõistame kohut inglitegi üle, miks siis mitte argielu asjus?
4Kui teil nüüd on sekeldusi argielus, kuidas te siis võite panna kohtumõistjateks neid, kellest kogudus ei pea üldse lugu?
5Seda ma ütlen teile häbistuseks. Kas siis teie seas ei ole ühtainsatki tarka, kes suudaks otsustada venna ja venna vahel?
6Vaid vend käib kohut vennaga, ja seda uskmatute ees!
7Juba see on halb, et te käite kohut üksteisega. Miks te pigem ei kannata ülekohut? Miks te pigem ei lase enesele kahju teha?
8Vaid teie ise teete ülekohut ja teete kahju, ja seda vendadele!
9Või te ei tea, et ülekohtused ei päri Jumala riiki? Ärge eksige: ei kõlvatud ega ebajumalateenijad, ei abielurikkujad ega lõbupoisid ega meestepilastajad,
10ei vargad ega ahned, ei joodikud ega pilkajad ega riisujad päri Jumala riiki!
11Ja sellised olid mõned teiegi seast. Kuid teie olete puhtaks pestud, te olete pühitsetud, te olete õigeks tehtud Issanda Jeesuse Kristuse nimes ja meie Jumala Vaimus.

Kommentaari leiad arhiivist, kui sisestad sinna kirjakoha alguse - raamatu ja peatüki. Salmide jaotus võib olla aastate lõikes erinev.

 
Õnnistatud kohtumisi Jumalaga Sõna vahendusel!