Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Sõnad ja teod

Laupäev, 14. Detsember 2002

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Tiituse 2:1-10

Tervele õpetusele kohasest elust
1Sina räägi aga seda, mis on kohane tervele õpetusele!
2Vanad mehed olgu kained, väärikad, mõõdukad, terved usus, armastuses, kannatlikkuses.
3Niisamuti käitugu vanad naised pühalikult: ärgu olgu keelepeksjad, ärgu orjaku liigselt veini, vaid õpetagu head,
4et nad suudaksid mõistlikult juhatada noori naisi armastama mehi ja lapsi.
5Nad peavad olema mõõdukad, puhta meelega, virgad majatalituses, head, alistunud oma meestele, et Jumala sõna ei teotataks.6Niisamuti manitse nooremaid mehi olema mõõdukad igas suhtes,
7näidates iseennast heade tegude eeskujuna ja pakkudes rikkumatut, väärikat õpetust,
8tervet vastuvaidlematut sõna, et vastane häbeneks, kui tal pole meist rääkida midagi halba.9Orjad alistugu oma peremeestele kõiges, olgu nende meele järgi, ärgu rääkigu vastu,
10ärgu näpaku, vaid osutagu kõigiti ustavust, et nad ehiksid igati Jumala, meie Päästja õpetust.

Paulus paneb siin Tiitusele kui ülevaatajale südamele, et ta kogu Kreetal nii kogudusekarjaseid kui lihtliikmeid õpetades pööraks tähelepanu tervele õpetusele.

Sõna “terve” sisaldab endas nii õiget kui ka terviklikku ja tervendavat – õige õpetus on alati terviklik (peab silmas kogu Piiblit ega kaldu äärmustesse), terve meelsusega ning tervendav.

Esimeses peatükis rääkis Paulus, kuidas terve õpetus peaks väljenduma vaimulike elus ja töös, tänases lõigus käsitleb ta seda, kuidas terve õpetus saab mõjutada iga “tavalise” uskliku elu.

Pane tähele, mida Paulus rõhutab eakate meeste puhul, mida eakate ja nooremate naiste puhul. Ilmselt oli Paulus tuttav kreetalaste üldiste hädade ja voorustega (vt 1:12-13).

Mõtiskluseks: kas meie ühiskonnas tuleks täna tähelepanu pöörata samadele asjadele või on tänapäeval ka uusi kiusatusi, millest peaksime hoiduma?

Paulus kutsub üles meid kõiki olema innukad headele tegudele (s 7).

Kuidas selleni jõuda? Igapäevane süvenemine evangeeliumi õpetab, mida see tähendab – “otsige ennekõike jumalariiki”. Ka palvele keskendumine mõjutav tunduvalt meie sisemist elu ja usutegusid. Palvetamine kujundab meie sisemuses avatuse – “koha”, kus me võime vastu võtta Jumalat otsivaid inimesi.

Aastate jooksul koguneb meie südame “seintele” järjest uusi pilte. Ühed neist kujunevad palvetest, teised õnnistustest, andeksandmisest, lepitusest, meeleparandusest. Kasutagem neid pilte, kohtudes inimestega oma kodus ja väljaspool kodu. On väga tähtis, et meie sisemise ruumi “seintel” oleksid pildid, et need, kes sisenevad, teaksid, kuhu neid kutsutakse.

Ma ei saa kaasinimese muret ise ära võtta ega pakkuda selle lahendamiseks retsepti; aga üht ma saan teha – palvetada tema eest!

Selle kommentaari autor: Katrin Tammo