Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Püha Jumal

Neljapäev, 5. Veebruar 2004

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Hesekiel 8

Nägemus häbitegudest templis
1Ja kuuendal aastal, kuuenda kuu viiendal päeval sündis, et ma istusin oma kojas ja Juuda vanemad istusid mu ees; siis langes seal Issanda Jumala käsi mu peale.
2Ja ma vaatasin, ja ennäe, see oli mingi tule sarnane ilmutis: allpool sellest, mis paistis olevat ta niuded, oli tuli, ja ta niudeist ülalpool paistis nagu sära, otsekui mingi metalli hiilgus.
3Ja ta sirutas midagi käe sarnast ning võttis kinni mu juuksetukast; ja Vaim tõstis mu maa ja taeva vahele ning viis mu Jumala nägemustes Jeruusalemma, sisemise värava suhu, mis on põhja pool, sinna, kus oli selle kuju asukoht, mis põhjustas Issanda püha viha.
4Ja vaata, seal oli Iisraeli Jumala auhiilgus selle nägemuse sarnaselt, mida ma orus olin näinud.
5Ja ta ütles mulle: "Inimesepoeg, tõsta nüüd oma silmad üles põhja poole!" Siis ma tõstsin oma silmad põhja poole, ja vaata, põhja pool, altari väravas, sissekäigu juures oli see püha viha põhjustav kuju.
6Ja ta ütles mulle: "Inimesepoeg, kas sa näed, mis nad teevad, neid suuri häbitegusid, mis Iisraeli sugu siin teeb, et ma peaksin minema kaugele oma pühamust? Aga sa saad näha veel suuremaid jäledusi."7Siis ta viis mind õueukse juurde; ja ma vaatasin, ja ennäe, seinas oli auk.
8Ja ta ütles mulle: "Inimesepoeg, murra nüüd läbi seina!" Ja ma murdsin seinast läbi, ja vaata, seal oli uks.
9Ja ta ütles mulle: "Mine sisse ja vaata neid nurjatuid häbitegusid, mida nad siin teevad!"
10Siis ma läksin sisse ja vaatasin, ja ennäe, kõiksugu pilte jäledaist roomajaist ja loomadest ning kõiksugu Iisraeli soo ebajumalaid oli joonistatud seina peale ümberringi.
11Ja nende piltide ees seisis seitsekümmend meest Iisraeli soo vanemaist, ja Jaasanja, Saafani poeg, seisis nende keskel; igaühel oli käes oma suitsutuspann ja lõhnav suitsupilv tõusis üles.
12Siis ta ütles mulle: "Kas sa näed, inimesepoeg, mida Iisraeli soo vanemad pimedas teevad, igaüks oma kuju kambris? Sest nad ütlevad: Issand ei näe meid, Issand on maa maha jätnud."
13Ja ta ütles mulle: "Sa saad näha veelgi suuremaid häbitegusid, mida nad teevad."14Siis ta viis mind Issanda koja värava suhu, mis on põhja pool, ja vaata, seal istusid naised, nuttes taga Tammust.
15Ja ta ütles mulle: "Kas sa näed, inimesepoeg? Sa saad näha veelgi suuremaid häbitegusid kui need."16Siis ta viis mind Issanda koja sisemisse õue, ja vaata, Issanda templi ukse juures, eeskoja ja altari vahel, oli umbes kakskümmend viis meest; neil olid seljad Issanda templi poole ja näod ida poole, ja nad kummardasid päikest ida pool.
17Ja ta ütles mulle: "Kas sa näed, inimesepoeg? Kas on Juuda sool veel vähe neid häbitegusid, mida nad siin on teinud, et nad täidavad maa vägivallaga ja ärritavad mind veel rohkem? Ja vaata, nad pistavad viinapuuvääte endale ninasse!
18Seepärast talitan minagi tulises vihas: mu silm ei kurvasta ja ma ei anna armu; ja kuigi nad hüüavad mu kõrvu suure häälega, ei kuule ma neid."

Selles peatükis keskendutakse Vana Testamendi kõige pühamale paigale, templile.

Hesekiel tunnetas väga sügavalt Jumala pühadust. Iisraeli Jumal ei omanud pühadust ainult ühe iseloomuomadusena, vaid Ta oli püha tervikuna. Hesekiel andis vastuse paljudele, kes pidasid eksiili kas vanemate pattude nuhtlemiseks laste kätte, saatuseks või Jumala võimetuseks Paabeli Jumalate ees.

Leia templis tehtavad jäledused (Hs 8):
a) ______________________________________
b) ______________________________________
c) ______________________________________
d) ______________________________________
Need kutsusid esile ________________________ (s 18).

Meie kristlastena moodustame tänapäeva Jumala templi – koguduse. Süvene hetkeks endasse ja mõtle, millised on sinu eluviisid, kas Jumalale meelepärased või jäledad?

Kas sinu ellu mahub midagi järgnevast:
silmakirjalikkus Jumala kojas, horoskoop, sensitiivilt abiotsimine, jooga, eksootilised lõdvestuskunstid, pihlakaoks õnnetoojana, tervise saamine puudelt, üks Jumal – erinevad nimed...

Kui Jumal puudutas sind, siis on õige aeg meeleparanduseks, mis oli ka Hesekieli kuulutuse eesmärk.

Jumal ei taha, et me hukkuksime, vaid võiksime elada igavesti koos Temaga.

* Tammus (s 14) – sumerite-babüloonlaste maa viljakusjumal, kes kuivaks aastaajaks suri.

Selle kommentaari autor: Egle Hollman