Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumal – koordinaator kaose keskel

Reede, 6. Veebruar 2004

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Hesekiel 9

Süüdlaste tapmine
1Siis ta hüüdis mu kuuldes valju häälega, öeldes: "Tulge siia, linna nuhtlejad, ja igaühel olgu käes hävitusriist!"
2Ja vaata, kuus meest tuli Ülavärava poolt, mis on põhja poole, ja igaühel oli käes oma purustusriist; aga nende seas oli mees, linased riided seljas ja kirjutustarbed puusal; ja nad tulid ning asusid vaskaltari kõrvale.
3Ja Iisraeli Jumala auhiilgus tõusis keerubi pealt, mille peal ta oli, koja lävele ja hüüdis linaste riietega meest, kellel olid kirjutustarbed puusal.
4Ja Issand ütles temale: "Mine läbi linna, läbi Jeruusalemma, ja tee märk nende laubale, kes ohkavad ja ägavad jäleduste pärast, mida selles linnas tehakse!"
5Ja neile teistele ütles ta minu kuuldes: "Minge tema järel läbi linna ja lööge! Teie silm ärgu kurvastagu ja ärge andke armu!
6Tapke sootuks vanad, noored mehed ja neitsid, lapsed ja naised, aga ärge puudutage ühtegi, kellel on märk küljes! Ja alustage minu pühamust!" Ja nad alustasid meestest, vanemaist, kes olid koja ees.
7Ja ta ütles neile: "Rüvetage koda ja täitke õued mahalöödutega! Minge!" Ja nad läksid välja ning alustasid linnas tapatööd.8Aga kui nad olid maha löömas ja mina olin üksi jäänud, siis ma langesin silmili maha ja kisendasin ning ütlesin: "Oh Issand Jumal! Kas sa tahad hävitada kogu Iisraeli jäägi, et sa valad oma tulise viha Jeruusalemma peale?"
9Siis ta ütles mulle: "Iisraeli ja Juuda soo süü on väga suur; maa on täis veresüüd ja linn on täis õiguseväänamist, sest nad ütlevad: Issand on maa maha jätnud, Issand ei näe!
10Sellepärast minugi silm ei kurvasta ja ma ei anna armu. Ma panen nende eluviisid neile pea peale."
11Ja vaata, linaste riietega mees, kellel olid kirjutustarbed puusal, tõi sõna, öeldes: "Ma tegin, nagu sa mind käskisid."

Oleme tihti kuulnud jutlusi armurikkast ja halastavast Jumalast, kuid meile ei meeldi mõelda Jumalast kui püha vihaga valitsejast.

Ometi eksisteeris Jumala viha nii Vana kui ka Uue Testamendi päevil (2Ms 34:14; Jh 2:17).

Miks süttis Jumala viha Hesekieli nägemuses (s 9, 10)? ____________________________________________________________________________

Jumala vihastamise juures on eriline see, et Ta jääb oma vihas õiglaseks ja armuandvaks (s 4, 6). Nähes meid ümbritsevat pattu ning meie enda eksivat loomust, tekivad meis kahtlused ja hirm. Millal tuleb Jumala karistus? Kas Jumal annab veel armu või on Ta mind hüljanud? See peatükk julgustab meid pöörduma taas Jumala juurde meeleparanduses ja palves oma maa pärast. Jumal oli valmis oma valitute heaolu nimel tegutsema (s 3) – Ta on valmis meid kaitsma ja kandma kaose keskel.

Jumala valitud olid need, kes ohkasid ja ägasid jäleduste pärast, mida linnas tehti.

Kas sina palvetad oma linna ja maa pärast?

Eestimaa ja tema juhid vajavad meie palveid, et teha õigeid otsuseid ning et inimesed pöörduksid Jumala poole.

Selle kommentaari autor: Egle Hollman