Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Vahest nad märkavad!

Teisipäev, 10. Veebruar 2004

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Hesekiel 12:1-16

Prohvet ennustab Iisraeli vangiviimist näitlikul kujul
1Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles:
2"Inimesepoeg, sa elad vastupanija soo hulgas, kellel on silmad nägemiseks, aga nad ei näe, kõrvad kuulmiseks, aga nad ei kuule, sest see on vastupanija sugu.
3Aga sina, inimesepoeg, valmista enesele teekonnavarustus ja mine teele päevaajal nende nähes; mine nende nähes oma asupaigast teise paika; vahest nad märkavad, kuigi nad on vastupanija sugu!
4Vii välja päeva ajal nende nähes oma asjad, nagu teekonnavarustus; ise aga mine õhtul välja nende nähes, nagu vangiminejad lähevad!
5Murra nende nähes müürist läbi ja vii asjad sealtkaudu välja!
6Tõsta need nende nähes õlale, vii pimedas välja; kata nägu, et sa ei näeks maad, sest ma olen pannud sind endeks Iisraeli soole!"
7Ja ma tegin, nagu mind kästi: ma viisin päeval välja asjad, nagu teekonnavarustuse; õhtul aga murdsin ma oma käega müürist läbi, pimeduses viisin need välja, tõstsin nende nähes õlale.8Aga hommikul tuli mulle Issanda sõna; ta ütles:
9"Inimesepoeg, kas pole Iisraeli sugu, see vastupanija sugu, sinult küsinud: "Mis sa teed?"
10Vasta neile: Nõnda ütleb Issand Jumal: See on ennustus Jeruusalemma vürsti ja kogu Iisraeli soo kohta, kes teie keskel on.
11Ütle: Mina olen teile endeks. Nõnda nagu mina tegin, nõnda tehakse nendega - nad lähevad vangiteekonnale.
12Ja vürst, kes on nende keskel, peab pimedas kandami õlale tõstma ja välja minema - müürist murtakse läbi, et asju sealtkaudu välja viia -; ta peab katma oma näo, et ta ei näeks oma silmaga maad.
13Mina laotan oma võrgu tema peale ja ta püütakse mu püünisesse; ma viin ta Paabelisse, kaldealaste maale, aga ta ei saa seda näha ja seal ta sureb.
14Ja kõik, kes ümberkaudu on temale abiks, ja kõik ta väesalgad hajutan ma kõigi tuulte poole ja tõmban mõõga nende taga.
15Ja nad saavad tunda, et mina olen Issand, kui ma neid olen pillutanud paganate sekka ja puistanud mööda maid.
16Aga ma jätan neist pisut inimesi mõõga, nälja ja katku käest alles, et nad jutustaksid paganate seas, kuhu nad tulevad, kõigist oma häbitegudest; ja nad saavad tunda, et mina olen Issand."

Hesekiel näitab rahvale väga visuaalsel ja praktilisel viisil (s 3-7), kuidas juudalased vangi viiakse, sest nad on Jumala maha jätnud.

Selle prohvetiennustuse täideviimist võime lugeda 2Kn 25:1-7. Kindlasti ei olnud Hesekielil pealtvaatajatest puudust ning sõna sellest, mida ta tegi, levis rahva seas. Jumala eesmärgiks oli: „Vahest nad märkavad!“ (S 3.)

Meil on ülesanne kuulutada inimestele evangeeliumi. Olukorrad ja tulemused võivad küll näidata, et kõneldakse kurtidele kõrvadele ja pimedatele silmadele, kuid see ei vabasta meid veel kohustusest. Issanda sõna on lootusrikas (s 3) ning Tema tahe on, et inimesed kuuleksid ja pöörduksid. Jumala armastuse- ja päästekuulutuse tagasilükkamine toob vastupanijale kaasa karistuse.

Palveta inimeste pärast, keda tunned, ’kellel on silmad nägemiseks, aga nad ei näe, kõrvad kuulmiseks, aga nad ei kuule’, et nad võiksid näha ja kuulda Jumala kutset ning võtaksid Ta vastu oma südamesse. Jätka regulaarselt nende inimeste pärast palvetamist ja samas palu, et sul oleks täna võimalus jagada midagi oma suhtest Jumalaga ja olla tunnistajaks inimestele, kes ei tunne Jumalat.

Selle kommentaari autor: Triin Rait