Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kuulutused täituvad

Kolmapäev, 11. Veebruar 2004

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Hesekiel 12:17-28

Prohvet ennustab Iisraeli vangiviimist näitlikul kujul
17Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles:
18"Inimesepoeg, söö oma leiba vabisedes ja joo oma vett värisedes ja murega
19ning ütle maa rahvale: Nõnda ütleb Issand Jumal Jeruusalemma elanike kohta Iisraeli maal: Nad peavad sööma oma leiba murega ja jooma oma vett suure hirmuga, sellepärast et nende maa laastatakse kõigest, mis seal on, kõigi seal elavate vägivalla pärast.
20Asustatud linnad muutuvad varemeiks ja maa jääb lagedaks; ja te saate tunda, et mina olen Issand."21Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles:
22"Inimesepoeg, mis kõneviis see teil on Iisraeli maal, et te ütlete: "Aeg venib pikale ja kõik nägemused lähevad tühja"?
23Seepärast ütle neile: Nõnda ütleb Issand Jumal: Ma lõpetan selle kõneviisi ja nõnda ei kõnelda enam Iisraelis. Ja ütle neile: Ligidal on aeg ja kõigi nägemuste täitumine.
24Sest edaspidi ei ole enam ühtegi valenägemust ega kahtlast ennustust Iisraeli soo keskel.
25Sest mina, Issand, räägin: See sõna, mis ma ütlen, läheb täide ega viibi enam; sest teie päevil, sa vastupanija sugu, ütlen ma sõna ja viin selle täide, ütleb Issand Jumal."26Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles:
27"Inimesepoeg, vaata, Iisraeli sugu ütleb: "Nägemus, mida see näeb, täitub ehk hulga aja pärast, ja ta kuulutab prohvetlikult kaugetest aegadest."
28Seepärast ütle neile: Nõnda ütleb Issand Jumal: Ei viibi enam ükski mu sõna. Sõna, mis ma ütlen, läheb täide, ütleb Issand Jumal."

Jumalalt Hesekieli kaudu antud nägemused ja ettekuulutused tabavad iisraellasi mitte just kõige meeldivamalt. Need pole sellised, mille täitumist inimesed ootaksid.

Rahvale tundub lihtsam vastu väita, et see kuulutus on vale, ning esialgu näikse inimestel õigus olevat (vt 5Ms 18:21-22). Samas teame, et Jumala sõna ei tule tühjalt tagasi, vaid teeb, mis vaja (vt Js 55:11). Siin on näha selget vastuolu: ühelt poolt võiks väita nii ja teiselt poolt jällegi vastupidist. Jumal kinnitab prohvetile ja tema kaudu rahvale, et ettekuulutus täitub õige varsti (s 25).

Milliseid ettekuulutusi peaksime meie tõsiselt võtma? Näiteks, Kristus on lubanud tagasi tulla, kuid pole seda möödunud kahe tuhande aasta jooksul teinud. Kas peaksime elama nii, nagu Ta oma lubadust ei peaks? Või arvama, et see ettekuulutus oli ekslik? Üksikkristlastena ja terve kogudusena peaksime elama ettekuulutuse täitumise ootuses, mis võib kulminatsiooni jõuda täna.

Palveta, et usaldaksid Jumalat kõigis oma eluvaldkondades ning elaksid sõltuvana Temast ja Ta tõotustest. Palu, et sul oleks kindlameelsust Talle ustavaks jääda ja Tema sõnas mitte kahelda.

Selle kommentaari autor: Triin Rait