Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Hs 16:23-43

Reede, 30. Juuli 2004

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Hs 16:23-43

Jeruusalemma truudusetus
23Ja lisaks kogu oma patususele - "Häda, häda sulle!" ütleb Issand Jumal -
24ehitasid sa enesele altarimõika ja tegid enesele künka iga turu peale;
25igale teeotsale ehitasid sa oma künka ja sa häbistasid oma ihu, ajasid jalad laiali igale möödaminejale ja tegid palju hooratööd.
26Sa hoorasid oma naabritega, Egiptuse poegadega, kelle ihud olid toekad, ja tegid minu pahandamiseks palju hooratööd.
27Ja vaata, ma sirutasin oma käe su vastu ja vähendasin sulle määratud osa; ja ma andsin sinu su vihkajate vilistite tütarde meelevalda, kes häbenesid su liiderliku eluviisi pärast.
28Siis hoorasid sa Assuri poegadega, ilma et oleksid küllastunud, jah, sa hoorasid nendega, aga ei saanud ikka veel küllalt.
29Siis hoorasid sa palju kaubitsejate maaga, Kaldeaga, aga sellestki ei saanud sa küllalt.
30Kui himur on küll su süda, ütleb Issand Jumal, et sa teed kõike seda, mida teeb jultunuim hooranainegi,
31ehitades oma altarimõika igale teeotsale ja tehes oma künka iga turu peale. Aga sa ei olnud tavalise hoora sarnane, sest sa põlgasid tasu -
32abielurikkuja naine, kes oma mehe asemel võtad vastu võõraid!
33Igale hoorale antakse and, aga sina andsid omalt poolt ande ja meelehead kõigile oma armastajaile, et nad igalt poolt tuleksid su juurde su hooramise pärast.
34Nõnda olid sinu hooramised teistsugused kui teistel naistel: sinule ei joostud hooramiseks järele, sina andsid tasu, kuid sinule ei antud tasu; nõnda olid sa teistmoodi.35Seepärast, hoor, kuule Issanda sõna:
36Nõnda ütleb Issand Jumal: Et sa oma armatsemistes oled pillanud oma kuuverd ja oled paljastanud oma häbet oma armastajaile, samuti kõigi su jäledate ebajumalate pärast ja su laste vere pärast, mida sa neile oled andnud,
37siis sellepärast, vaata, kogun ma kõik su armastajad, kellele sa meeldisid, ja kõik, keda sa armastasid, ja kõik, keda sa vihkasid; ma kogun need su vastu igalt poolt ja paljastan neile su häbeme, et nad näeksid kogu su alastust.
38Ma mõistan kohut su üle abielurikkujate ja verevalajate kohta käivate seaduste järgi ning lasen raevus ja vihas su verel voolata.
39Ja ma annan su nende kätte, ja nad hävitavad su altarimõika, kisuvad maha su künkad, rebivad sult riided, võtavad su ilusad ehted ning jätavad sind paljaks ja alasti.
40Nad toovad su vastu rahvajõugu, viskavad sind kividega ja raiuvad sind mõõkadega.
41Nad põletavad su kojad tulega ja viivad täide kohtuotsused su kohta paljude naiste silme ees; nõnda ma teen lõpu su hooramisele ja sina ei anna ka enam hooratasu.
42Ja ma vaigistan oma viha su kallal, nõnda et mu püha viha viimaks hoidub sinust ja ma rahunen ega pahanda enam.

Loetud lõigus toob prohvet Hesekiel meie ette kaks mõtet. Salmides 22-34 jätkab prohvet Iisraeli rahva pattude loetelu, salmides 35-43 kõneleb prohvet Iisraeli karistusest.

Salmides 23-25 pöördub prohvet Jeruusalemmas asetleidva tegeliku paganliku kultuse, kõrgetel paikadel toimuva ebajumalateenimise juurde. Ebajumalate kummardamise altarid püstitati tänavatele ja turuplatsidele ja muudele silmapaistvatele kohtadele. Siin ei viidata mitte kommertslikule prostitutsioonile, vaid viljakusjumalanna riitustele.
Salmid 26 ja edasi viitavad spetsiaalsele hooraelule egiptlastega, vilistlastega, assüürlastega ja babüloonlastega, mis mitte ei räägi nende paganliku religiooni ülevõtmisest, vaid ka nendega seotud poliitilistest intriigidest ja allianssidest.
Salmides 30-34 kõneleb prohvet rikutusest, mis iseloomustab Iisraeli käitumist. Kui tavaline prostituut nõuab tasu, siis Iisrael peab tasu saamist põlastusväärseks. Prohveti süüdistus läheb veelgi sügavamale viidates, et mitte keegi ei palunud rahval nii käituda, vaid ta ise pakkus end sel viisil. Abielutruuduse murdmine võib inimese ellu tulla ootamatult, kui inimene on haaratud oma suurest kirest ega suuda enam endaga toime tulla. Prohveti poolt toodud pildis on rängem see, et Iisrael ise maksis neile, kes tema juurde tulid.
Salmid 35-43 kõnelevad järgnevast karistusest. Sellepärast, et Iisrael oli end ise müünud ja pakkunud, võttes omaks paganliku kultuse ja täites nende riitusi, kuulutab Jumal neile oma kohtuotsuse: Iisraeli enese armukesed saavad tema laastajateks ja hävitajateks (s 37-38).
See teostus, kui Babüloonia armee, Nebukadnetsari juhtimisel laastas Jeruusalemma.
Kuid Hesekiel kuulutab karistust ka neile, kes tundsid rõõmu Jeruusalemma hävimisest ja sellele kaasa aitasid. Selles karistuses saavad Iisraeli sõpradest tema vaenlased.
Tõsisasi on, et kõik eespool nimetatud rahvad said Jumala kohtuotsuste täideviijateks, aga samas ka ise karistuse objektiks.
Jumala tahte täideviimine põhineb Jumala etteteadmisel inimeste mõtetest, kuid ei vabasta selle karistuse täideviijat vastustusest Jumala ees. Nii ütleb Jumal, et kui kõik on teostunud ja kohtuotsus täide viidud, siis on ka Jumala viha möödunud.
Siin mainitud mõisted - Jumala armukadedus, raev, viha jt – võivad olla lugejale mittemõistetavad, kui mõtleme neist kui vaid inimese elu patustest omadustest. Neid ei tohi vaadata vaid inimliku emotsiooni ja kättemaksu valguses, vaid pigem Jumala õigluse, pühaduse ja igavese puhtuse valguses.

Jumala armastus on väga tihedalt läbi põimunud tema pühadusest ja tema õiglusest.

Selle kommentaari autor: Aamo Remmel