Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Hs 16:44-63

Laupäev, 31. Juuli 2004

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Hs 16:44-63

Jeruusalemma truudusetus
44Vaata, iga tähendamissõna lausuja ütleb sinu kohta: "Nagu ema, nõnda tütar!"
45Sina oled oma ema tütar, selle, kes põlastas oma meest ja lapsi; sa oled oma õdede õde, nende, kes põlastasid oma mehi ja lapsi: teie ema oli hetitar ja isa emorlane.
46Sinu vanem õde on Samaaria, kes oma tütardega elab sinust vasakul pool; ja sinu õde, kes on sinust noorem ja elab sinust paremal pool, on Soodom ja tema tütred.
47Aga sina, vähe sellest et käia nende teedel ja teha nende jäledusi, tegid veel halvemini kui nemad kõigis oma eluviisides.
48Nii tõesti kui ma elan, ütleb Issand Jumal, ei ole su õde Soodom ise ega tema tütred teinud nõnda, nagu oled teinud sina ja su tütred.
49Vaata, su õe Soodoma süü oli see: temal ja ta tütreil oli uhkus, leivaküllus ja muretu rahu, aga viletsa ja vaese kätt ta ei kinnitanud,
50vaid nad olid upsakad ja tegid mu ees jäledusi; aga ma saatsin nad ära, kui ma seda nägin.
51Ja Samaaria ei teinud pooltki seda pattu mis sina; sina oled teinud palju rohkem jäledusi kui nemad ja oled kõigi oma jäleduste läbi, mis sa oled teinud, õigustanud oma õdesid.
52Seepärast kanna ka sina oma häbi, kui oled astunud oma õdede asemele oma pattude tõttu, mida sa oled teinud jäledamalt kui nemad, nõnda et nad on sinust õigemad! Häbene ka sina ja kanna oma häbi, kui oled õigustanud oma õdesid!
53Ja ma pööran nende saatuse, Soodoma ja tema tütarde saatuse, ja Samaaria ja tema tütarde saatuse; ja ma pööran sinu enda saatuse nende keskel,
54et sa kannaksid oma häbi ja häbeneksid kõige selle pärast, mis sa tegid, kui sa neid trööstisid.
55Su õde Soodom ja tema tütred pöörduvad tagasi oma endisesse põlve, ja su õde Samaaria ja tema tütred pöörduvad tagasi oma endisesse põlve, ja sina ja su tütred pöördute tagasi oma endisesse põlve.
56Eks olnud Soodom, su õde, sõnakõlksuks sinu suus su kõrkuse ajal,
57enne kui ilmnes sinu enda kurjus? Tema sarnane oled sa nüüd, teotada Arami tütreile ja kõigile tema naabreile, vilistite tütreile, kes naabritest sind põlgavad.
58Oma häbitegu ja jäledusi pead sa ise kandma, ütleb Issand.59Sest nõnda ütleb Issand Jumal: Mina talitan sinuga, nagu sina oled talitanud, sellepärast et sa oled halvustanud vannet ja oled murdnud lepingu.
60Aga mina pean meeles oma lepingut sinuga su nooruspäevilt ja tahan sinuga teha igavese lepingu.
61Siis sa mõtled oma eluviisidele ja häbened, kui sa võtad oma õed, kes on sinust vanemad või kes on sinust nooremad, ja ma annan nad sulle tütreiks - hoolimata sinu lepingupidamisest.
62Ma teen sinuga oma lepingu ja sa saad tunda, et mina olen Issand,
63et sa mõtleksid ja häbeneksid ega avaks enam oma suud häbi pärast, kui ma sulle andeks annan kõik, mis sa oled teinud, ütleb Issand Jumal."

Taas võime loetud salmides näha kahte teemat: esiteks räägitakse meile Samaariast ja Soodomast ja seejärel igavesest lepingust. Prohvet viib meid siin täiesti uue allegooria juurde, näidates, et juba Iisraeli päritolu pole puhas ning selle mõju ulatub väga kaugele.

Kaks õde tuuakse võrdlusena Iisraelile, et rahvas mõistaks, kuhu nad Jumala silmis on välja jõudnud. Prohvet ütleb, et vend Juuda on oma õdesid ületanud nii patu rohkuses kui selle intensiivsuses. Ja nii toimides on ta ühtlasi ka õigustanud oma õdesid Soodomat ja Samaariat, veel enam, ta on teinud oma õed enesest õigemaks.
Tekst räägib ka Samaaria ja Soodama põlgusest oma abikaasade vastu. Juuda aga on jätnud maha oma mehed ja ohverdanud oma lapsed. Ka prohvet Hoosea läbi kuulutas Jumal ette oma karistusest ebajumalate teenimise pärast (Hs 2:15).
Uuest Testamendist loeme, et ka Jeesus, noomides Kapernaumat, võrdles seda Soodomaga. (Mt 11)
Teise teemana räägib tekst meile igavesest lepingust.
Salmid 59-63 eeldavad Jeruusalemma langust ja prohvet näeb juba jumalarahva uut suhet oma Jumalaga. Uus suhe baseerub andestusel, kuid sellisel, kus minevik on lõplikult seljataha jäetud. Samast räägib prohvet Jeremia (Jr 31:31-34) ning Hesekiel kordab sama oma hilisemas sõnumis uuest südamest ja uuest vaimust (Hs 35:26-32).
Prohveti suu läbi ütleb Jumal, et ta ei tee seda mitte lepingu pärast, mille rahvas murdis, vaid oma headuse, armastuse ja halastuse pärast. Kui Jumal andestab, siis ta ka unustab meie patud ja selles võime näha Jumala suurust. Aga kuigi Jumal nii teeb, ei suuda patune inimene unustada oma minevikku. Pidas ju Pauluski elu lõpuni meeles, et oli kord taga kiusanud Jumala kogudust.
Tuntud laulu „Amazing Grace“ autor John Newton oli nooruses tegelenud inimkaubitsemisega ja tal oli see jätkuvalt meeles. Isegi õigeksmõistetud patusena ei saanud ta unustada, mida oli teinud minevikus.

Jumal teadis seda ja ütles Iisraelile (s 63): „et sa mõtleksid ja häbeneksid, ega avaks enam oma suud…kui ma sulle andeks annan kõik“.

Selle kommentaari autor: Aamo Remmel