Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

VÕRDKUJU MÕISTATUS

Esmaspäev, 2. August 2004

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Hs 17:1-24

Tähendamissõna kahest kotkast ja viinapuust
1Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles:
2"Inimesepoeg, anna mõistatus ja lausu tähendamissõna Iisraeli soole
3ning ütle:
Nõnda ütleb Issand Jumal: Suur kotkas, suurte tiibadega, pikkade hoosulgedega, rikkaliku kirju sulestikuga, tuli Liibanonile ja haaras seedrilt ladva.

4Ta katkus ära selle võsude tipud ja viis kaubitsejate maale, asetas kaupmeeste linna.
5Siis ta võttis maa seemet ja heitis külvipõllule; võttis, pani otsekui paju rohke vee äärde.
6See võrsus ja sai vohavaks, madalat kasvu viinapuuks, lehestik pööratud kotka poole ja juured tema all. Ja see sai viinapuuks, ajas harusid ja sirutas välja võrseid.
7Aga oli veel üks suur kotkas, suurte tiibadega ja rohke sulestikuga; ja vaata, see viinapuu pööras oma juured tolle poole ja sirutas oma oksad temale vastu peenralt, kuhu see oli istutatud, et too kastaks teda paremini.
8Heale põllule, rohke vee äärde oli see istutatud, et see oksi ajades ja vilja kandes võiks saada toredaks viinapuuks.
9Ütle: Nõnda ütleb Issand Jumal: Kas sellest saab asja? Eks selle juured kista välja, vili muudeta kestaseks ja kõik värsked võsud kuivatata? See kuivab, ei ole tarvis tugevat käsivart ega palju rahvast, et seda juurte küljest lahti kiskuda.
10Jah, vaata, see on istutatud, aga kas sellest saab asja? Eks see kuiva hoopis ära, kui idatuul seda puudutab? See kuivab oma kasvupeenral." 11Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles:
12"Ütle ometi vastupanijale soole: Eks te tea, mis see on? Ütle: Vaata, Paabeli kuningas tuli Jeruusalemma ja võttis selle kuninga ja vürstid ning viis need enese juurde Paabelisse.
13Seejärel võttis ta ühe kuninglikust soost ja tegi temaga lepingu ning laskis tal vanduda; aga maa võimukandjad viis ta ära,
14et kuningriik jääks jõuetuks ega ajaks ennast püsti, vaid hoolitseks, et ta leping jääks püsima.
15Aga see hakkas temale vastu ja läkitas oma käskjalad Egiptusesse, et talle antaks hobuseid ja palju rahvast. Kas sellest saab asja? Kas pääseb see, kes niimoodi teeb? Kas pääseb lepingumurdja?
16Nii tõesti kui ma elan, ütleb Issand Jumal, ta sureb selle kuninga asupaigas, tema juures Paabelis, kes tegi tema kuningaks, kelle vannet ta põlastas ja kelle lepingu ta murdis.
17Vaarao suure sõjaväega ja hulga rahvaga ei aita teda sõjas, kui kuhjatakse piiramisvall ja ehitatakse piiramisseadmed paljude elude hävitamiseks.
18Ta põlastas vannet ja murdis lepingu: vaata, kuigi ta andis oma käe, tegi ta ometi seda kõike - ta ei pääse!
19Seepärast ütleb Issand Jumal nõnda: Nii tõesti kui ma elan, minu vande, mida ta põlastas, ja minu lepingu, mille ta murdis, laon ma tõepoolest tema pea peale.
20Ma laotan oma võrgu tema peale ja ta püütakse minu püünisesse. Ma viin ta Paabelisse ja mõistan seal kohut tema üle truudusetuse pärast, mida ta on osutanud minu vastu.

Prohvet pöördub käsitlema valeprohvetite poolt rahva seas õhutatud väärlootust, mis toetus kuningas Sidkija mässule vallutajate vastu.

Väga sageli on Piiblis esinevad võrdkujud mõistatuslikud. Seda võib märgata ka Jeesuse tähendamissõnade juures. Võrdpilte ei esitata mitte niivõrd teatud nähtuste esiletoomiseks, vaid nende abil otsekui saadetakse asja keskne sõnum veelkordselt, võimendatud kujul.
Loetud tekstis esinev võrdkuju on ühtlasi allegooria, mitmetahulise struktuuriga pilt, mille detailid kõik üksteist täiendavad.
Suure kotka all mõeldakse Babüloonia kuningat, Nebukadnetsarit. Ärakistud latv kirjeldab kuningas Sidkijat, kelle Nebukadnetsar asetas Juuda troonile. Teine kotkas on Egpitus.
Seega pöördus kuningas Sidkija oma heategija asemel abi saamiseks Egiptuse valitseja poole. Prohveti allegooriline pilt on äärmiselt poliitiline, selgitades kui haledalt Sidkija mahhinatsioonid lõppeda võivad.
Jumal, kelle nime Sidkija vääralt tarvitanud oli, võtab kuninga ikkagi lõpuks vastutusele tema tegude eest. Ja kuningas ise peab minema sundasumisele, tema parimad sõdalased tapetakse, nende hulgas Sidkija enese pojad.
Uus võrdpilt seedripuust jutustab Jumala tegudest. Nõrgana näiv, kuid Jumala enese poolt istutatud puu hakkab kasvama ning kõik tiivulised leiavad varju selle okste all. Isegi kui jumalarahva saatus tundub välisel vaatlusel täiesti lootusetu, muudab Jumala enese päästetegevus olukorra täielikult.
Jumala tõotus täitus lõplikult hetkel, mil Iisai kännust tõusis võsu. Jeesus Naatsaretlane on teinud pääsemise kättesaadavaks kõikidele inimestele.

Issand Jeesus pakub varjupaika igaühele, kes tema juurde tuleb.

Selle kommentaari autor: Jukka Norvanto