Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Salasepitsuste meister

Neljapäev, 5. August 2004

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Hesekiel 19:1-14

Nutulaul Iisraeli vürstide pärast
1Aga sina alusta nutulaulu Iisraeli vürstide pärast
2ja ütle:
Missugune emalõvi oli küll sinu ema lõvide hulgas!? Ta lebas noorte lõvide keskel, ta kasvatas oma kutsikaid.

3Nõnda ta kasvatas üles ühe oma kutsikaist: sellest sai noor lõvi, kes õppis saaki murdma, kes sõi inimesi.
4Aga paganad kuulsid temast, ta püüti kinni nende augus ja viidi ninakonksudega Egiptusemaale.
5Kui ema nägi, et ta oli asjata oodanud, et ta lootus oli kadunud, siis ta võttis oma kutsikaist veel ühe, kasvatas selle nooreks lõviks.
6Ja see käis lõvide keskel, kasvas nooreks lõviks, õppis saaki murdma, sõi inimesi.
7Ta rüüstas nende paleesid, laastas nende linnu; maa ja mis seda täitis, kohkus tema möirgamisest.
8Siis panid paganad tema ümber püüniseid ja laotasid tema üle oma võrgu, ta püüti kinni nende augus.
9Ta pandi ahelais puuri ja viidi Paabeli kuninga ette; ta viidi linnusesse, et ta häält enam ei kuuldaks Iisraeli mägedel.
10Su ema oli otsekui viinapuu su sarnane, vee äärde istutatud; ta oli viljakas ja täis oksi rohke vee tõttu.
11Ja tal oli tugev oks valitsuskepiks; see kasvas kõrgeks okste vahel ja paistis oma kõrguse tõttu tema paljude okste hulgast.
12Aga ta kisti üles tulises vihas, paisati maha ja idatuul kuivatas ta vilja; ta tugev oks murti ja kuivas ära - tuli sõi selle.
13Nüüd on ta istutatud kõrbe, kuivale ja põuasele maale.
14Ta oksast puhkes tuli, mis sõi ära ta võsud ja vilja. Nõnda ei olegi tal tugevat oksa, mis kõlbaks valitsuskepiks." See on nutulaul ja on jäänud nutulauluks.

19. peatükk on oma vormilt nutulaul, aga samas ka allegooriline kirjeldus Juuda viimastest kuningatest. Idamaades olid nutulaulud üldlevinud viis väljendada kurbust maad tabanud õnnetuste pärast.

Hesekiel kirjeldab mitmete kuningate vahetuste peamõjutajat, kuningas Sidkija ema Hamutali, julgelt emalõvina. Laulus on seos ka kuningas Joosija ja tema nelja poja Joohanani, Joojakimi, Sidkija ja Jooahasiga. Jooahasi kukutas ja viis vangi Egiptuse vaarao Neko ja tegi tema asemel vasallkuningaks Joosia poja, Joojakimi, kelle ema oli Sebida. Tema järel sai kuningaks Joojakimi enese poeg, kes üsna peatselt viidi Babülooniasse ning siis sai kuningaks Hamutali poeg Sidkija (1.Aja 3:15, 2 Kn 23:30-31, 23:34,37).
Oma poja troonile saamiseks kasutas Hamutal intriige. Kuna esimesel pojal läks halvasti, võttis ta teise poja ja kasvatas temast uue vägivallatseja. Aga ka temal ei läinud hästi. Hesekiel ennustas, et Sidkija jõuab otsaga Babülooniasse.
Vastavalt prohveti ennustusele tuligi kuum kõrbetuul - Babülon - ning hävitas Jeruusalemma. Sel viisil karistas Jumal liidulepingut rikkunud Sidkijat ja ühtlasi kogu Juudat. Et Sidkija oli viimane Juuda kuningas, katkes koos temaga ka Taaveti troonipärijate loomulik järgnevus.
Ometi pidas Jumal kinni oma tõotustest. Troonipärijate loomuliku järgnevuse katkedes jäi ainuke lootus, et Jumal mingil teisel viisil täidab oma tõotuse Taaveti troonile tema soost kuninga asetamisel.

Kus lõpeb inimlikele vahenditele lootmine, algavad Jumala võimalused.

Selle kommentaari autor: Jukka Norvanto