Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Hs 22: 17-31

Esmaspäev, 17. Jaanuar 2005

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Hs 22: 17-31

Jeruusalemma patud
17Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles:
18"Inimesepoeg, Iisraeli sugu on muutunud mulle räbuks. Nad kõik on nagu vask, tina, raud ja seatina: sulatusahjus on nad muutunud hõbeda räbuks.
19Seepärast ütleb Issand Jumal nõnda: Et te kõik olete muutunud räbuks, vaata, siis kogun ma teid Jeruusalemma keskele.
20Otsekui hõbedat, vaske, rauda, seatina ja tina kogutakse sulatusahju, et sulatamiseks lõõtsuda neile tuld peale, nõnda kogun ma teid oma vihas ja raevus, panen ahju ja sulatan.
21Ma kogun teid, lõõtsun teie peale oma vihatuld ja te sulate selle sees.
22Nõnda nagu hõbedat sulatatakse ahjus, nõnda sulatatakse teid selle sees. Ja te saate tunda, et mina, Issand, olen valanud oma tulise viha teie peale."23Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles:
24"Inimesepoeg, ütle temale: Sina oled maa, mida ei puhastata ega niisutata sajatuse päeval.
25Sinu prohvetite vandenõu on keset maad nagu möirgav lõvi, kes murrab saaki: nad neelavad hingi, võtavad varandusi ja kalleid asju ning teevad paljud naised leskedeks su maal.
26Su preestrid tarvitavad vägivalda mu Seaduse kallal ja teotavad mu pühi asju; nad ei tee vahet püha ja ebapüha vahel, ei õpeta roojase ja puhta vahet; nad peidavad oma silmad mu hingamispäevade eest ja ma olen teotatud nende keskel.
27Su peamehed su maal on nagu saaki murdvad hundid: valavad verd, hävitavad hingi, et saada suurt kasu.
28Su prohvetid võõpavad neile kõik lubjaga üle, nähes tühje nägemusi ja ennustades sulle valet, öeldes: Nõnda ütleb Issand Jumal, kuigi Issand ei ole rääkinud.
29Maa rahvas vägivallatseb ja toimetab röövimist: nad rõhuvad viletsat ja vaest ja teevad võõrale õigusevastaselt liiga.
30Ma otsisin nende hulgast meest, kes laoks müüri üles ja seisaks minu ees müüripraos maa heaks, et ma seda ei hävitaks; aga ma ei leidnud.
31Seepärast ma valan oma sajatuse nende peale, teen oma vihatulega neile lõpu ja laon nende eluviisid neile pea peale, ütleb Issand Jumal."

Prohvet Hesekiel elas ajastus kus Iisraeli ootas ees vangilangemine Paabeli kuninga Nebukadnedsari vägede kätte. Ta polnud ainus prohvet, kes Iisraeli ootavat hävingut ette kuulutas.

Täpsemalt aitavad tänast teksti mõista lõigud Jesaja raamatust ptk 1; 22, 25 „Su hõbe on muutunud räbuks, su vein on veega lahjendatud“ ; „Ma pööran su vastu oma käe ja puhastan su räbu otsekui leelisega ning eraldan sinust kõik tina.“.
Jeremija ütleb ptk 6; 28-30: „Nad kõik on läinud väga ülekäte, laimu levitajad; nad on vask ja raud, nad kõik on hävitajad. Lõõts ähib, tina läks tules vedelaks, aga kõik sulatamine oli asjata – kurjad ei eraldunud. Neid hüütakse põlatud hõbedaks, sest Issand on nad põlanud.”
Ja prohvet Sakarja täiendab ptk 13; 8-9: Ja nõnda sünnib kogu maal, ütleb Issand, sealt hävitatakse ja hukkub kaks osa, aga kolmas osa jääb sinna järele. Ja ma viin kolmanda osa tulle ning sulatan neid, nagu sulatatakse hõbedat, ja proovin neid, nagu proovitakse kulda. „

Kuidas suhtud sina proovilepanekutesse? Kas võtad seda kui võimalust puhastuda või vältimatust kibestuda? Näeme, et keegi meist pole kaitstud probleemide eest aga oluline on see kuidas me nende suhtes häälestume, millise suhtumise valime.
Sündmused iseenesest ei muuda meid, seda teeb meie suhtumine neisse. Kannatus üksi ei õilista inimest, vaid see, millise tähenduse inimene annab oma kannatustele.
Tänases tekstis annab prohvet Jumala poolse sõnumi Iisraeli ees ootava kannatuse tähenduse kohta . Kannatuse põhjus on selles, et Jumala valitud rahvas pole talle kingitud vabadusega osanud õieti ümber käia ega vabaduse aega õieti ära kasutada. Just seetõttu tuleb rahva peale Jumala karistus. Kuid Jumal ütleb ka, et see pole lõplik, vaid on prooviks. Kannatused võivad osutuda läbi raskuse, selle mõtestamise ja ümberõppimise kullaprooviks meie kasvamise protsessis.
Keegi tark on öelnud, et 50 aastaselt on meil kõigil oma nägu ja see on selline, mille oleme ära teeninud, mida väärime.

Kasutagem siis vabadust ja rahuaega Jumalas kasvamiseks vaimulikult ja kõlbeliselt, siis suudame läbida elus esinevad tuleproovid.

Selle kommentaari autor: Olavi Otepalu