Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kas Jumala riik juba nüüd?

Pühapäev, 6. November 2005

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 110

Messia kuninga- ja preestriamet
1Taaveti laul.
Issand ütles minu Issandale: "Istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased su jalgealuseks järiks!"

2Sinu võimuse valitsuskepi läkitab Issand Siionist. Valitse keset oma vaenlasi!
3Su rahvas on meeleldi valmis su sõttamineku päeval; pühas ehtes ilmub su ette su noorte sõdijate vägi nagu kaste koidu üsast.
4Issand on vandunud ja tema ei kahetse seda: "Sina oled preester igavesti Melkisedeki korra järgi!"
5Issand on su paremal käel, ta purustab kuningad oma viha päeval.
6Ta mõistab kohut rahvaste seas ta täidab kõik laipadega, ta purustab päid laial maal.
7Ta joob jõest tee ääres, seepärast ta tõstab oma pea üles.

Melkisedek oli preester, kes õnnistas Aabramit ja pani sellega aluse väljavalitud Iisraeli rahva sünniks – loe 1Ms 14.

Melkisedek oli eeltähenduseks Jeesusele Kristusele, kes, ülendatud Jumala-Isa paremale käele, on kogu inimkonna ülempreestriks. Kristus on oma surma, ülestõusmise ja taevasse valitsema asumisega pannud aluse uuele jumalarahvale. Melkisedek oli Saalemi (Jeruusalemma) preester, Kristus on uue Saalemi, taevase Jeruusalemma valitseja.
Ent midagi on alles tulemas. Jeesuse Kristuse kuulutatud jumalariik on “juba nüüd ja siiski veel mitte”. Juba nüüd oleme usu läbi päästetud kaduvusest ja teel Jumala juurde, kuid jumalariik pole veel nähtavalt saabunud. Juba nüüd on meil lootus igavesele elule, kuid meie füüsiline keha on veel surelik. Juba nüüd on meid Jumalaga lepitatud, kuid veel seisab ees suur kohtupäev.

Sellepärast peame oma usu nimel siin elus võitlema ja võitma ära kurjuse enese sees ning seadma iga päev Jumala aujärje uuesti oma elu keskmesse.

Selle kommentaari autor: Ingmar Kurg