Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Psalm 96

Pühapäev, 8. Jaanuar 2006

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 96

Rahvaste kuninga ja kohtuniku au
1Laulge Issandale uus laul, laulge Issandale, kõik maailm!
2Laulge Issandale, kiitke tema nime, kuulutage päevast päeva tema päästet!
3Jutustage paganate seas tema au, tema imeasju kõigi rahvaste seas!
4Sest Issand on suur ja väga kiidetav ja tema on kardetavam kui kõik muud jumalad.
5Sest teiste rahvaste jumalad on ebajumalad, aga Issand on teinud taeva.
6Aulikkus ja auhiilgus on tema palge ees, võimsus ja ilu on tema pühamus.
7Rahvaste suguvõsad! Andke Issandale, andke Issandale au ja võimus!
8Andke Issandale tema nime au, tooge annetusi ja tulge tema õuedesse!
9Kummardage Issandat pühas ehtes, kõik maailm värisegu tema palge ees!
10Öelge paganate seas: Issand on kuningas! Siis maailm jääb kindlaks, ei see kõigu. Tema mõistab rahvastele õiglast kohut.
11Taevad rõõmustagu ja maa ilutsegu, kohisegu meri ja mis seda täidab!
12Hõisaku väljad ja kõik, mis seal on! Siis rõkatagu rõõmust kõik metsapuud
13Issanda palge ees, sest tema tuleb! Sest ta tuleb kohut mõistma maailmale. Ta mõistab kohut maailmale õiguses ja rahvaile oma ustavuses.

See alul ainsa tõelise Jumala kiituseks ning üleskutse Tema valitsuse au kuulutamiseks kogu maailmas on viide uustestamentliku rahva – uues Iisraeli maailmamisjonile (Mt 28:16-20).

Salmides 1-3 on tungiv üleskutse Jumala kiitmiseks ja austamiseks, kes on teinud suuri asju oma rahva päästmiseks.
Kuulgu Jumala kiitust kõik rahvad! Salmides 4-6 kõlab põhjendus, miks kõik peavad kuulma Jumala kiitust. Pole teist sellist, keda karta ja nõnda austada. Tema on ainus, kes on Looja. Salmis 6 on Jumala trooni ümber jumalikud omadused isikustatud kujul valves: aulikkus, auhiilgus, võimsus ja ilu. Troonil on kogu maailma Kuningas!
Psalmi autor paneb tähele, kuidas kogu loodu meie ümber aina laulab kiituslaulu õiglasele Jumalale – Issand on kuningas. Ka Uus Testament kinnitab meile, et Jumala au on nähtav Tema loomingus, kui seda tähele panna (Rm 1:20). Mida peaks siis rahvad tegema? Eks ole nende hulgas meiegi need, keda kutsutakse seda kiidulaulu ja rõõmusõnumit täiel häälel hüüdma.
Järgmine üleskutse on kõigile rahvaile – kummardada Jumalat ning austada kogu maailmas Tema õiglast valitsust (s 7-9) ning salmides 10-13 on võimas ülistus Jumala õiglase kohtumõistmise kuulutamiseks.
Maailm jääb kindlaks, kui Issand on kuningas (s 10). Millist kindlat alust pakub meile Uus Testament? Loe 1Kr 3:11! Kas Sind tuntakse selle poolest, et kiidad Jumalat, kummardad Teda ning tunnistad Tema heast valitsemisest?

…te peate olema minu tunnistajad ilmamaa äärteni. Ap 1:8