Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Meie Jumal on püha

Pühapäev, 29. Jaanuar 2006

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 99

Jumala truudus Iisraeli vastu
1Issand on kuningas! Värisegu rahvad! Ta istub keerubite peal. Vabisegu maa!
2Issand on suur Siionis ja ta on kõrge üle kõigi rahvaste.
3Andku nad au sinu suurele ja kardetavale nimele: see on püha!
4Ja kuninga võimsus on, et ta armastab õiglast kohut. Sina oled kinnitanud õiguskorra, sina oled seadnud õigluse ja õiguse Jaakobisse.
5Ülistage Issandat, meie Jumalat, ja kummardage tema jalgade järi ette: tema on püha!
6Mooses ja Aaron on tema preestrite seas ja Saamuel nende hulgas, kes hüüavad appi tema nime. Nad hüüavad Issanda poole ja tema vastab neile.
7Pilvesambast ta rääkis nendega. Nad hoidsid tema tunnistusi ja määrusi, mis ta neile oli andnud.
8Sina, Issand, meie Jumal, vastasid neile; sina olid neile Jumalaks, kes annab andeks, ja maksab neile kätte nende tegude eest.
9Ülistage Issandat, meie Jumalat, ja kummardage tema püha mäe ette! Sest püha on Issand, meie Jumal!

Kiitus Sulle, Isa! Kuigi Sa istud oma troonil pühaduses ja õigluses, armastad Sa ikka vastata oma teenreile, kui nad Su poole pöörduvad.

Issand valitseb – Ta istub oma troonil taeva kõrgustes, Ta nimi on aukartust äratav. Siit see korduv mõte – Ta on püha (s 3, 5, 9). Kuid Ta ei ole kauge ja tundmatu kõrgem olend, võimas jõud, kelle selg on pööratud meie sassis ja sõnakuulmatu maailma poole. Ta on suveräänne valitseja, kes on aktiivne, osalev, kohutmõistev ja andestav:
· Ta valitseb üle kogu maakera ja selle rahvaste. Rahvad peavad värisema ja maa rappuma, mitte maavärinate, aktsituru languste või terroristide rünnakute tagajärjel, vaid et Ta valitseb ja mõistab kohut ka kõigi valitsejate üle.
· Ta valitseb Siionis (s 2) läbi unikaalse suhte, mis tal on oma valitutega, lepingurahvaga. See spetsiaalne suhe kuulub kõigile neile, kes aktsepteerivad tema valitsemist, “esmasündinute kogudusele, kelle nimed on kirjutatud taevasse” (Hb 12:23). Meie kui Tema rahvas, kellel on eriline side oma Issandaga, oleme Tema valitud tööriist, et ellu viia Tema tahet maakeral (Ef 3:10). Meile võib tunduda, et oleme alistatud vaevade poolt, mis meil on selles maailmas, kuid Jeesus on maailmast võitu saanud (Jh 16:33).
· Ta valitseb indiviidide eludes. Issandal on sügav suhe Moosese, Aaroni ja Saamueliga, Ta teeb nendega tööd ja vastab neile, kui nad hüüavad – juhtides ja aidates. Ta vastab neile (s 6, 8), kuid ka karistab neid ja andestab neile. Mitte keegi, isegi mitte Mooses, Aaron ega Saamuel, ei pea kinni Issanda käskudest täielikult. Nagu Ta oli nendega, nii on Ta ka meiega. Ta armastab, andestab, distsiplineerib ja juhatab läbi oma sõna ja Püha Vaimu. Me peame kindlasti ülistama Tema suurt ja hirmuäratavat nime, kuid patukahetsus ja uuendatud usaldus ning sõnakuulmine peavad olema osa meie teenimisest, muidu on meie ülistus ja kiitus tühjad (1Sm 15:22).

Tõeline teenimine viib sõnakuulmisele. Loe see psalm uuesti läbi, kiites Jumalat Tema pühaduse ja õigluse eest ning palvetades tarkuse pärast, et näha, kuidas meie elude kaudu saab ilmsiks saada see õiglus mõnel praktilisel viisil täna.

Selle kommentaari autor: Margaret Killingray