Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumal ja vaesed

Neljapäev, 27. Aprill 2006

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Jesaja 3

Jumal võtab ära valitsejad
1Sest vaata, Jumal, vägede Issand, võtab Jeruusalemmalt ja Juudalt toe ja toetuse, kõik leiva- ja veetoed,
2sangari ja sõjamehe, kohtumõistja ja prohveti, ennustaja ja vanema,
3viiekümnepealiku ja lugupeetud mehe, nõuniku, osava meistri ja lausuda oskaja.
4Ja ma panen poisid neile vürstideks ning lapsed valitsevad nende üle.
5Siis hakkab rahvas isekeskis rõhuma, üks ühte ja teine teist, noor tõuseb vana vastu ja vääritu auväärse vastu.
6Kui vend haarab oma isakojas vennast: "Sul on kuub, ole meile juhiks ja võta see rusuhunnik oma käe alla!",
7siis tõstab too selsamal päeval häält, öeldes: "Ei ole minust haavasidujat, mu kojas ei ole leiba ega kuube: ärge pange mind rahva juhiks!"
8Sest Jeruusalemm komistab ja Juuda langeb, kuna nende keel ja teod on Issanda vastu, et trotsida Aulise silme ees.
9Nende näoilme tunnistab nende endi vastu, nad kuulutavad oma pattu salgamata otsekui Soodom. Häda nende hingedele! Sest nad teevad iseendile kurja.
10Öelge õigele, et tema käsi käib hästi, sest nad saavad süüa oma tegude vilja!
11Häda õelale! Tema käsi käib halvasti, sest ta kätetöö tasutakse talle.
12Mu rahva sundijaks on laps ja teda valitsevad naised. Mu rahvas! Su juhid on eksitajad, nad muudavad valeks su radade suuna.
13Issand tõuseb nõutama õigust, ta asub kohut mõistma rahvastele.
14Issand läheb kohtusse oma rahva vanemate ja vürstidega: Te olete laastanud viinamäed ja teie kodades on vaestelt röövitu.
15Mida te ometi mõtlete, tallates mu rahvast ja rutjudes vaeste nägu? küsib Jumal, vägede Issand.
Siioni tütarde karistus
16Ja Issand ütleb: Sellepärast et Siioni tütred on upsakad, käivad kange kaelaga ja pööritavad silmi, käies astuvad tippamisi ja kliristavad jalarõngaid,
17teeb Issand Siioni tütarde pealae kärnaseks ja Issand paljastab nende häbeme.
18Sel päeval võtab Issand ära toredad jalarõngad, laubaehted ja kaelakeed,
19kõrvarõngad, käevõrud ja loorid,
20peamähised, sammuahelakesed, rinnavööd, lõhnatoosid ja amuletid,
21sõrmused ja ninarõngad,
22riided, pealisrüüd, suurrätikud ja kukrud,
23peeglid, särgid, peakatted ja hõlstid.
24Ja siis sünnib, et palsamilõhna asemel on kõdunemise lehk, vöö asemel nöör, palmitud juuste asemel paljas pea, peene lõuendi asemel kotiriidest kate, ilu asemel põletusmärk.
25Su mehed langevad mõõga läbi ja su sangarid sõjas.
26Siis kurvastavad ja leinavad ta väravad, ta istub maa peal tühjaks tehtuna.

Jeesus tsiteeris Js 61, kui Ta ütles, et tuli tooma häid sõnumeid vaestele (Lk 4:18). Mure ebaõigluse pärast ja kirglik hool puudustkannatavete inimeste eest on pidev Vanas Testamendis. Palu, et Jumal annaks sulle kire puudustkannatajete suhtes. Mis see on täpselt, mida Jesaja ütleb, et Jumal vihkab?

Jumala rahva hävitamise eest on vastutavad eriti juhid (3:14). Lisaks oli naiste üleolev käitumine põlastusväärne (3:16). Nad ei tundnud kaasa neile, kes olid hädas, ega teadnud, mis mõju on nende enda varandusel teistele. Selline suhtumine asendatakse meeleheitega, mida värvikalt kirjaldab kujund seitsmest naisest, kes tahavad abielluga ühega vähestest järelejäänud meestest, nii et nad oleksid kaitstud nagu abielus naised ja ühiskonnas tunnustatud (4:1).
On kerge lasta meie omandil ja sellega kaasneval naudingul meid pimestada, et me ei märkaks teiste vajadusi. Jeesus ütles, et me ei saa teenida mõlemat – Jumalat ja mammonat (Mt 6:24). See on miski, mis mõjutab kõiki, olenamata vanusest ja varanduslikust seisusest (vahel tundub, et võrreldes teistega oma koolis olen ma suurtes majanduslikes raskustes). Me ei tohi lubada oma varandusel blokeerida meie suhet Jumalaga ja vastutust hoolitseda teiste eest.

Issand, tee mind teadlikuks teistest, tänulikuks kõige eest, mis mul on, ja kindlaks teenima Sind kõigepealt.

Selle kommentaari autor: Mark ja Ro Willoughby