Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumal juhib ja kaitseb

Reede, 28. Aprill 2006

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Js 4:2-5:7

Jeruusalemma õnnelik tulevik
2Sel päeval on Issanda võsu iluks ja auks, ning maa vili on uhkuseks ja ehteks Iisraeli pääsenuile.
3Ja kes Siionis alles jääb ning Jeruusalemmas järele jääb, seda hüütakse pühaks, igaühte, kes Jeruusalemmas on eluks kirja pandud,
4siis kui Issand on ära pesnud Siioni tütarde saasta ja uhtunud Jeruusalemmast ta veresüü kohtu- ning põletusvaimuga.
5Ja Issand loob kogu Siioni mäe asukoha ning sealse kogunemispaiga kohale pilve päevaks ning suitsu ja leekiva tulepaistuse ööseks, sest kõige kohale asub auhiilgus kaitsevarjuks.
6Ja katus on varjuks päeva palavuse eest ja pelgupaigaks ning ulualuseks rajuilma ja vihma puhul.
Laul Issanda viinamäest
1Ma tahan nüüd laulda oma armsamast, mu armsama laulu tema viinamäest. Mu armsamal on viinamägi viljakal mäenõlvakul.
2Ta kaevas ja puhastas kividest ning istutas häid viinapuid; ta ehitas selle keskele torni, ta raius sinna ka surutõrre. Siis ta ootas, et see kasvataks häid kobaraid, ent kängunud olid kobarad, mida see andis.
3Ja nüüd, Jeruusalemma elanikud ja Juuda mehed, mõistke ometi kohut minu ja mu viinamäe vahel!
4Kas oleks olnud vaja teha mu viinamäega veel midagi, mida olin jätnud tegemata? Miks ma ootasin, et ta kasvatab häid kobaraid, kuna ta andis kängunud kobaraid?
5Aga nüüd tahan ma ometi teha teile teatavaks, mida ma teen oma viinamäega: ma kisun maha ta aia, ja ta jääb laastatavaks, ma lammutan ta müüri, ja ta jääb tallatavaks.
6Nõnda ma hävitan ta. Teda ei kärbita ega rohita, ta kasvatab kibuvitsu ja ohakaid ja ma keelan pilvi temale vihma andmast.
7Sest Iisraeli sugu on vägede Issanda viinamägi ja Juuda mehed tema lemmikistandik. Ta ootas õigust, aga vaata, tuli õigusetus; õiglust, aga vaata, tuli hädakisa.

Üks iisraeli rahva ajaloo kõrghetki oli siis, kui Jumal päästis nad Egiptusest. Siis rändasid nad tükk aega kõrbes, Jumal hoolitses nende eest isegi siis, kui nad olid Talle sõnakuulmatud. Ta juhtis neid päev haaval ja tõotas olla nende Jumal. Ta andis neile seaduse, mille järgi elada. Milline suur Jumal!

Tõotus, et iisraeli rahvas pärib viljaka maa ja saab tundma kestvat õnnistust, polegi kunagi päriselt täitunud. Kuid siin lubab Jumal asutada uue ühiskonna (4:2). Jumala eesmärk oli, et inimesed elaksid püha ellu. Tuli, mis katab Jeruusalemma öösel ja pilv selle kohal päeval (s 5) – neil on seos sellega, kkuidas Jumal juhtis oma rahvast kõrbes (1Ms 13:21). Jumala rahvas sai taas tunda, mida tähendab kuuluda Jumalale. Ka meie ootame päeva, mida Taaveti soost pärinev Jeesus ainult osaliselt sisse juhatas (s 2).
Jumal on kohtunik, nagu oleme lugenud. Kuid ta on ka õrn ja armastav Jumal. Loe psalmi 23 ja mõtiskle Jumala hoole üle, mis on Tal oma rahva suhtes. Me peame aru saama, et Jumal, kelle käes on meie saatus, vaatab meie peale armastusega.

Jumala heldus ja armastus on alati sinuga. Olgu see sulle julgustuseks täna.

Selle kommentaari autor: Mark ja Ro Willoughby