Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Js 9:7-20

Laupäev, 6. Mai 2006

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Js 9:7-20

Jumala kohus Iisraeli üle
7Issand läkitab sõna Jaakobisse ja see langeb Iisraeli peale.
8Seda saab tunda kogu rahvas, Efraim ja Samaaria elanikud, kes ütlevad upsakusest ja südame ülbusest:
9"Telliskivid on varisenud, aga meie ehitame tahutud kividest; metsviigipuud on maha raiutud, aga me paneme seedrid asemele."
10Ent Issand teeb tugevaks Retsini, ta vastase, ja kihutab üles ta vaenlased:
11süürlased idast ja vilistid läänest, ja need söövad Iisraeli täie suuga. Selle kõige juures ei ole ta viha veel ära pöördunud ja ta käsi on alles välja sirutatud.
12Sest rahvas ei ole pöördunud oma peksja poole ega ole nad otsinud vägede Issandat.
13Seepärast lõikab Issand Iisraelilt ühel päeval pea ja saba, võrse ja varre.
14Vana ja austatu on pea, aga valet õpetav prohvet on saba.
15Selle rahva juhid on eksitajad ja nende poolt juhitavad on viidud segadusse.
16Seepärast ei tunne Issand rõõmu ta noortest meestest ega halasta vaeslaste ja lesknaiste peale; sest kõik on jumalavallatud ja kurjategijad ja iga suu räägib jõledust. Selle kõige juures ei ole ta viha veel ära pöördunud ja ta käsi on alles välja sirutatud.
17Sest ülekohus põleb otsekui tuli, mis põletab kibuvitsu ja ohakaid ning süütab metsarägastikud kerkiva suitsuna haihtuma.
18Vägede Issanda raevust on maa kõrbenud ja rahvas on otsekui tuleroog: üks ei halasta teise peale.
19Ahmivad paremalt, aga on näljased, söövad vasakult, ometi ei saa kõht täis. Igaüks sööb oma käsivarre liha:
20Manasse Efraimi ja Efraim Manasset, mõlemad on üheskoos Juuda vastu. Selle kõige juures ei ole ta viha veel ära pöördunud ja ta käsi on alles välja sirutatud.

See on jällegi üks Vana Testamendi karmidest ja rangetest kirjakohtadest, mida me tihti tänapäeval ei taha isegi lugeda, sest me oleme harjunud selle mõttega, et Jumal on armuline ja halastaja, Jumal ei tee selliseid asju.

Paljudel inimestel on isegi selline must-valge maailmapilt, et kõik, mis on vähegi ebameeldiv meile, kõik see tuleb saatanast, ja kõik, is on hea, tuleb Jumalast. See on lasteaia jumalapilt. Siin me näeme teist pilti. Me näeme, et rahvas, kes ei taha meelt parandada, ei taha pöörduda – jutt on siin Iisraeli rahvast (Põhjariik), kes on võtnud nõuks rünnata oma vendi ja õdesid ehk Juudat (Lõunariik) - nad ei ole loobunud nendest plaanidest, nad ei ole parandanud meelt ning öeldakse, et Jumal kavatseb neile kätte maksta. See on kõige kohutavam, et inimesed isegi siis, kui Jumal karistab, ei paranda meelt. Mõnel inimesel on selline küsimus, et kuidas Jumal saab selliseid asju teha, kui Jumal on hea. Inimestele ei jõua pärale see, et Jumalal on meiega samuti kõrgemaid eesmärke. Mitte lihtsalt see, et garanteerida meile võimalikult mugav elu, ükskõik, kas Jumalaga koos või lahus Jumalast. Vaid Jumala kõrgeim eesmärk on tuua inimene meeleparandusele, tuua ta enda juurde. Ja kui inimene seda ei taha, tõrgub vastu, siis Jumalal on ka erinevaid meetodeid, kuidas inimest motiveerida seda tegema. Üks nendest meetoditest on see, et Jumal on läbi terve oma sõna kasutanud nii oma rahva kui Jumala enda vaenlasi selleks, et teha seda, mida Jumal on ette määranud. Martin Luther ütles väga hästi selle kohta, et saatan on Jumala ketikoer, et kui Jumal tahab kasutada saatana teeneid – see kõlab halvasti, kuid me näeme Jumala sõnast üsna tihti, et nii Ta on teinud – et Jumal võib lasta kasutada oma vaenlasi, selleks et meid viia Jumala juurde.

Jumal kasutab kõikvõimalikke olukordi, et saavutada oma tahet, et saavutada meie meeleparandust, sest see on kõrgeim eesmärk.

Selle kommentaari autor: Allan Kroll