Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Laps, kellel on neli nime

Reede, 5. Mai 2006

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Js 8:23-9:6

Rahuvürsti sünd ja valitsus
23Aga ei jää pimedusse maa, kus on ahastus.
Otsekui Jumal endisel ajal põlgas Sebulonimaad ja Naftalimaad, nõnda austab ta tulevikus mereäärset teed, Jordani-tagust maad, paganate Galilead.
1 Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust; kes elavad surmavarju maal, neile paistab valgus.
2Sina teed rohkeks rahva, ja valmistad talle suure rõõmu: nad rõõmustavad sinu ees otsekui lõikusajal ollakse rõõmsad, otsekui saaki jagades hõisatakse.
3Sest tema koorma ikke ja tema õla kepi, tema sundija vitsa sa murrad nagu Midjani päevil.
4Sest iga sõjakäras sõtkutud saabas ja veres vettinud vammus põletatakse tuleroaks.
5Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks Imeline Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst.
6Suur on valitsus ja otsatu on rahu Taaveti aujärjel ja tema kuningriigi üle, et seda kinnitada ja toetada kohtu ja õigusega, sellest ajast ja igavesti. Vägede Issanda püha viha teeb seda.

Abraham Lincoln on öelnud: “Ma pigem kukuksin läbi ettevõtmises, mis on lõppkokkuvõttes edukas, kui oleksin edukas ettevõtmises, mis kukub lõpuks läbi.” Kristusega oled võitja ettevõtmises, mis on tõeliselt edukas. Mõtle sellele ja täna Teda.

“Prohvetitega on igavene häda,” kaebas keegi. “Nad käivad ringi ja külvavad lootust.” See on õige, see on nende töö. Ilma lootuseta oleme elusalt surnud. Suur lootus tuli meie juurde jõuludega.
Kui sünnib laps, annab pimedus teed valgusele, kaotus võidule. On ka rõõm. Selline rõõm, et isegi rikkalik saak ega võidukas lahingus ei tee meid sama rõõmsaks. Kristuse impeerium ei lagune kunagi. Meie ind seda laiendada tihti jahtub, kuid Jumal ei jahtu kunagi, nii on meie tulevik garanteeritud (s 7).
Kõik ühe lapse pärast – jällegi on lapsel neli nime (s 6, vrd 8:3), kuid nüüd kuulutavad need ette täielikku ühtsust ja aulist tulevikku. Ja mitte kellelgi teisel pole neid. See ei ole tavaline laps. Siin on ülitugevus armsalt pakitud näilisse nõrkusesse. Oli mehi, kes tahtsid saada jumalateks, siin on ainus Jumal, kes tahtis saada inimeseks.

Jõulud on aeg, mis hoiab kogu ülejäänud aega koos. See vabastab meid minevikust, tungib sisse olevikku ja garanteerib meile tuleviku. Ime endasse see kirjakoht. Me ei saa läbi kukkuda sellises ürituses.

Selle kommentaari autor: Mark ja Ro Willoughby