Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Js 20

Esmaspäev, 15. Mai 2006

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Js 20

Assur alistab Egiptuse ja Etioopia
1Sel aastal kui väejuht, kelle Assuri kuningas Sargon läkitas, tuli Asdodi ja taples Asdodi vastu ning vallutas selle -
2sel ajal kõneles Issand Jesaja, Aamotsi poja läbi, öeldes: "Mine päästa kotiriie oma niudeilt valla ja võta jalatsid jalast!" Ja ta tegi nõnda: käis alasti ja paljajalu.
3Siis ütles Issand: "Otsekui mu sulane Jesaja on kolm aastat käinud alasti ja paljajalu, märgiks ja endeks Egiptusele ja Etioopiale,
4nõnda ajab Assuri kuningas Egiptuse vange ja Etioopia asumiselesaadetuid, noori ja vanu, alasti ja paljajalu, istmik paljas, egiptlastele häbiks.
5Siis nad ehmuvad ja häbenevad Etioopia pärast, kes oli nende lootus, ja Egiptuse pärast, kes oli nende uhkus.
6Ja sel päeval ütlevad selle ranna elanikud: "Vaata, nõnda läks meie lootusega, kuhu me põgenesime abi saama, et pääseda Assuri kuninga eest. Kuidas me nüüd pääseme?""

Me võiksime tulla selle teksti juurde, vaadata seda ajaloolist taustsüsteemi, vaadata neid kuningriike, neid rahvaid, neid ajaloolisi sündmusi, aga ma pigem võtaksin täna tähelepanu alla selle, kus Jumal kõnetab Jesajat, oma prohvetit.

Ta annab Jesajale ühe korralduse, mida ei ole kerge täita: “Käi alasti …” Ma arvan, et isegi tolleaegses kultuurikontekstis oli see midagi väga äärmuslikku, väga kummalist. Ma arvan, et ka tänasel päeval, kui me tuleme selle konteksti juurde, kus meie oleme, siis Jumala sõnumi edasikandjatena me peame olema valmis selleks, et maailm meie ümber vaatab meie peale ja näeb, et me oleme teistsugused, võibolla isegi liiga teistsugused. Tänapäeva maailmas ei ole probleem tihti mitte selles, et kristlik kirik ei oleks oma sõnumit kuidagi väga selgelt esitamas, vaid see sõnum on nii sarnane teiste sõnumitega, et inimesed ei pööragi sellele tähelepanu. Ta on üks osa kõigest sellest, mis on meie ümber, sellest kultuurist, sellest meie igapäevaelust. Nii nagu inimesed lähevad poodi, et osta süüa, osta riiet, osta seda, mida nad vajavad, minnakse tihti ka Jumala kodadesse, kirikutesse, midagi vaimulikult saama, ja ma arvan, et selles kontekstis tänane ajalooliste sündmuste rigarägastik, mis meie ette pannakse, näitab seda, et Jumal seisab igas olukorras ja Ta kõnetab rahvaid selle kaudu, et Tal on oma sulased, on inimesed, kes antud kontekstis ei lähe kaasa üldise vooluga, ei lähe kaasa selliste nn käibetõdedega, vaid kes astuvad julgelt sellele vastu. Tõsi, Jumal tänapäeval ei kutsu meid vast üles selliseks radikaalseks väliseks sõnumi edastamiseks nagu Jesajat, aga ometi meie sõnum peab olema selge, arusaadav, mõistetav sellele maailmale ja sellepärast ka tänasel päeval soovin ma sinule ja iseendale seda, et meie oleksime need, kes me selles päevas, liikudes nende inimeste keskel, kus me oleme, oleksime Jumalast läkitatud, Jumalast saadetud, Jumala imelised saadikud ja teeksime seda, mida Jumal meilt ootab.

Selle kommentaari autor: Heigo Ritsbek