Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Js 21

Teisipäev, 16. Mai 2006

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Js 21

Ennustus Paabeli kohta
1Ennustus mereäärse kõrbe kohta:
Otsekui Lõunamaal tormavad tuulehood, nõnda tuleb see kõrbest, kardetavalt maalt.

2Mulle on ilmutatud karm nägemus: petis petab ja rüüstaja rüüstab. Mine üles, Eelam! Asu piirama, Meedia! Mina lõpetan kõik ohkamised.
3Seepärast on mu niuded täis valu: mind on haaranud vaevused otsekui tuhud sünnitajat. Ma olen kuuldust segaduses, ma olen nähtust jahmunud.
4Mu süda väriseb, lõdisemine kohutab mind, puhteaeg, mida igatsesin, sai mulle ängiks.
5Lauda kaetakse, istejärjestust seatakse, süüakse, juuakse. Tõuske, vürstid, võidke kilpi!
6Sest Issand on mulle öelnud nõnda: "Mine, pane vahimees välja! Mida ta näeb, seda teatagu!
7Kui ta näeb karavani, ratsanikke paarikaupa, eeslite rodu, kaamelite rodu, siis ta pangu hästi tähele, pangu hoolsasti tähele!"
8Ja ta hüüdiski: "Nägija vahitornis! Issand, ma seisan päevad läbi ja olen valves igal ööl.
9Jah, vaata, sealt tuleb meeste rodu, ratsanikke paarikaupa." Siis ta kostis ning ütles: "Langenud, langenud on Paabel, ja kõik ta ebajumalate kujud on maha puruks löödud."
10Mu rehena pekstud ja tallatud rahvas! Mida ma kuulsin vägede Issandalt, Iisraeli Jumalalt, seda ma kuulutan teile!
Ennustus Duuma ja Araabia kohta
11Ennustus Duuma kohta:
Mulle hüütakse Seirist: "Vahimees, ons palju veel ööd? Vahimees, ons palju veel ööd?"

12Vahimees vastab: "Hommik tuleb, aga öö tuleb ka! Kui tahate küsida, küsige, tulge uuesti tagasi!"13Ennustus Araabia kohta:
Ööbige Araabia tihnikuis, dedanlaste karavan!

14Minge vastu janustele, viige neile vett! Teemamaa elanikud, astuge oma leivaga põgenike ligi!
15Sest nad põgenevad mõõkade eest, paljastatud mõõga eest, vinnastatud ammu eest ja sõja raskuste eest. 16Sest Issand ütles mulle nõnda: "Veel aasta, palgalise aastate sarnaselt, ja kõik Keedari hiilgus on kadunud.
17Jääk ammumeeste arvust, Keedari kangelaste arvust jääb väheseks. Jah, Issand, Iisraeli Jumal, on rääkinud."

Selles tekstis antakse Jesaja kaudu meile ennustus Paabeli kohta, Araabia kohta, ja koos sellega, taas, kui me tuleme tänase päeva kristliku kiriku konteksti, siis meile räägitakse valvamisest, vahimehe rollist.

Me teame, et tollel ajal, kui Jesaja elas ja tegutses, oli vahimehel erakordne tähendus. Me teame läbi ajaloo, kuidas mitmedki lahingud võideti, mitmedki sõjad võideti tänu sellele, et kuskil paigas vahimehed ei täitnud oma kohust, ründajad hiilisid lähedale ja said suure võidu. Teisalt mõni teine vaenupool sai suure kaotuse osaliseks, sest vahimees ei olnud seal, kus ta oleks pidanud olema. Vahimees ei olnud see, kes ta oleks pidanud olema. Me tihti kuuleme ka selliseid vaimulikke laule, kus öeldakse, et “Vahimees, ons palju veel ööd?” Me oleme hommikule vastu minemas. Kristlased on tegelikult hommikurahvas. Me ootame seda imelist hommikut, hommikut, kus me võime taas kohtuda oma lähedastega, kes on igavikku astunud, keda ei ole enam meie hulgas siin, hommikut, kus me võime olla koos Issandaga, hommikut, kus igaveses hommiku säras ja valguses me võime rõõmustada, võime olla ülistuses Jumala trooni ees, palgest palgesse, katmata näoga, aga enne seda, praegu, on meie ülesanne olla vahimees. Ja vahimehena täita oma ülesannet. See ei olegi kõige kergem. Me teame seda väga olulist asja, et kui me hakkame valvama, kui me peame midagi valvama selles tavaelus, siis alati on nn kõige nõrgem hetk või kõige nõrgem lüli või kõige nõrgem aeg, kus me tunnetame kõige suuremat rammestust, kõige suuremat väsimust ja selgi hetkel võib vaenlane rünnata. Sellepärast vahimehena, vahimeestena, kristlike vahimeestena me võiksime öelda on meil tänagi ülesanne. Tänagi me võime küsida ka Jumala käest, ja tänagi me võime Jumala poole pöörduda selle palvega: “Issand, anna mulle armu, et ma võiskin olla parem vahimees Sinule, et ma võiksin valvata, valvata oma isiklikus elus, valvata oma kiriklikus, koguduslikus elus, täita seda rolli, milleks Sa oled mind kutsunud.”

Sest me oleme kutsutud olema Kristuse vahimehed.

Selle kommentaari autor: Heigo Ritsbek