Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Js 23

Neljapäev, 18. Mai 2006

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Js 23

Ennustus Tüürose ja Siidoni kohta
1Ennustus Tüürose kohta:
Ulguge, Tarsise laevad, sest teie varjupaik hävitatakse! Kui nad tulevad kittide maalt, saab see neile teatavaks.

2Vaikima peab rannarahvas, Siidoni kaupmees, kelle saadik sõidab merd.
3Suurtel vetel oli Siihori külv ja Niiluse lõikus, temast sai rahvaste turg.
4Häbene, Siidon, sa tugev linn, sest meri kõneleb: "Ma pole olnud lapsevaevas ega ole sünnitanud; ma pole kasvatanud noori mehi ega ole lasknud sirguda neitseid."
5Kui Egiptuses sellest kuuldakse, siis nad värisevad nagu kuuldusest Tüürosegi kohta.
6Tõtake Tarsisesse! Ulguge, rannarahvas!
7On see teie rõõmus linn, mille algus on muistses ajas, keda jalad kandsid kaugele võõrana elama?
8Kes on seda otsustanud kroonide jagaja Tüürose kohta, kelle kaupmehed on vürstid, kelle kaubitsejad on kõige auväärsemad maa peal?
9Vägede Issand on otsustanud teotada kogu toreduse kõrkust, alandada kõiki auväärseid maal.
10Käi oma maa läbi, Tarsise tütar, otsekui Niilus! Vööd ei ole enam!
11Tema sirutab käe mere kohale, paneb kuningriigid värisema - Issand annab käsu Kaanani kohta ta kindluste hävitamiseks.
12Ta ütleb: "Ära ole enam ülemeelik, kurjasti koheldud neitsi, Siidoni tütar! Tõuse, siirdu kittide juurde, aga sealgi ei ole sul rahu!"
13Vaata kittide maad! See on rahvas, keda ei olnud olemas, kes on siidonlaste rajatud: nemad püstitasid tema vahitornid, linnad ja paleed - tema teeb selle varemeiks.
14Ulguge, Tarsise laevad, sest teie kindlus on hävitatud! 15Ja sel ajal unustatakse Tüüros seitsmekümneks aastaks, ühe kuninga elupäevadeks. Seitsmekümne aasta pärast sünnib Tüürosega nagu hoora laulus:
16"Võta kannel, käi linnas ringi, sa unustatud hoor! Mängi ilusasti, laula usinasti, et sind meelde tuletataks!"
17Seitsmekümne aasta pärast katsub Issand Tüürost ja see saab jälle hoorapalgale ning teeb hooratööd kõigi maailma kuningriikidega maa peal.
18Aga tema tulu ja hoorapalk on pühitsetud Issandale; seda ei kuhjata ega talletata, sest see tulu saab neile, kes elavad Issanda ees, külluslikuks toiduseks ja kauneiks kehakatteiks."

Taas täna loeme me ennustust Tüürose ja Siidoni kohta.

Kui me tuleme vanatestamentlike aga ka uustestamentlike prohvetlike sõnumite juurde, siis Jumal igatseb südamest, et inimesed hoiduksid Tema poole, ja ei läheks mitte ebajumalate juurde. Me teame kümnest käsust. Esimene käsk algabki sellega, et meil ei saa olla teisi jumalaid ainsa Jumala kõrval. Kui me läheme teiste jumalate juurde, siis Piiblis tihti kasutatakse sellist karmi sõna hooramine. Seda kasutatakse, tõsi, ka sellises otseses, seksuaalses tähenduses, aga väga paljudes paikades Piiblis tähendab see justnimelt seda, et elav Jumal on kõrvale heidetud, on võetud midagi asemele. On võetutd midagi teistsugust, jumalateenistusest on saanud mitte tõelise Jumala teenimine, vaid ebajumalate austamine. Ja sellepärast Jumala karistus tuleb ka koos sellega kaasa. Me teame, et Tüüros oli uhke, ta oli tugev linn, ta oli võimas linn, ja tal olid kindlasti ka väga suured põhjused arvata, et kõik see, millele see linn oli rajatud, see kaubandus, kõik see, mis oli nende laevadega seotud, et see on loonud ühe kindla ja turvalise aluse. Aga Jumal ütleb, et see ei ole nii. Ma arvan, et ka meie eludes on teinekord niimoodi, et me oleme võibolla ehitanud midagi, arvanud, et see või teine või kolmas asi annab meile suure kindlustunde. Ja ühel hetkel Jumal ütleb “Ei, kindlus on tegelikult minus.” Kindlus on Jumalas. Kindlus ei ole isegi mitte meie vaimulikes õnnistustes, isegi mitte meie vaimulikes läbielamustes, kogemustes, rääkimata siis ajalikest asjadest, mingisugustes asjades, mida me võime rahalises vääringus kirjeldada. Kõik oleneb Jumalast. Kõik oleneb Temast, kes on meile andnud hingeõhu ja kes igatseb väga, et me oleksime Tema teenistuses, kes me paneksime Tema oma elus esimesele kohale. Ka tänasel päeval. Ja aidaku Jumal, et me teeksime seda täna. Jumal esikohal minu elus. Jumal esikohal Sinu elus. Ma arvan, et siis me mõistame, kuidas Jumala õnnistus, Jumala arm ja Tema lähedus on meie kõikidega.

Selle kommentaari autor: Heigo Ritsbek