Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Js 22

Kolmapäev, 17. Mai 2006

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Js 22

Ennustus Jeruusalemma kohta
1Ennustus Nägemuseoru kohta:
Mis sul siis nüüd on, et oled tervenisti läinud katustele,

2sa kärarikas, rahutu linn, ülemeelik linnake? Su tapetuid ei tapeta mõõgaga ega sure nad sõjas.
3Kõik su juhid põgenevad üheskoos, võetakse vangi ammutagi. Kõik, kes su omadest leitakse, võetakse üheskoos vangi, kuigi põgenevad kaugele.
4Seepärast ma ütlen: Ärge vaadake mind, ma nutan kibedasti; ärge kippuge mind trööstima mu rahva tütre julma kohtlemise pärast!
5Sest Jumalal, vägede Issandal, on Nägemuseorus jahmatuse, tallamise ja segaduse päev: müüride murdmine ja hädakisa mägedeni.
6Eelam võtab nooletupe, sõjavankrite vooris on mehed ja ratsanikud, ja Kiir vabastab kilbi kattest.
7Su ilusad orud täituvad vankritega ja ratsanikud asuvad otse väravate vastas.
8Ta võtab ära Juuda kaitse ja sel päeval sa vaatad relvade poole Metsakojas.
9Te näete, et Taaveti linnas on palju müürimurde, ja te kogute Alatiiki vett.
10Te loete üle Jeruusalemma kojad ja kisute kodasid maha, et kindlustada müüri.
11Ja te teete müüride vahele mahuti Vanatiigi vee jaoks. Aga te ei vaata selle poole, kes seda teeb, ega näe, kes seda ammu valmistas.
12Jah, Jumal, vägede Issand, kutsub sel päeval nutma ja leinama, pead pügama ja kotiriiet ülle võtma.
13Aga vaata, siis on lust ja rõõm: härgade tapp ja lammaste veristus, süüakse liha ja juuakse veini. "Söögem ja joogem, sest homme me sureme!"
14Kuid vägede Issand on mulle kõrva ilmutanud: Tõesti, seda süüd ei lepitata teile surmani, ütleb Jumal, vägede Issand.
Sebna ja Eljakim
15Nõnda ütleb Jumal, vägede Issand: Tule, mine selle valitseja juurde, Sebna juurde, kes on kojaülemaks, ja ütle:
16"Mis sul siin asja on ja kes sul siin on, et sa siin raiud enesele hauda, raiud oma haua kõrgele, uuristad enesele elamu kaljusse?
17Vaata, Issand viskab sind kaares kaugele vägeva mehe viskega, ja haarates sinust kõvasti kinni,
18mässib ta sind koguni keraks ning virutab kui palli igati laiale maale: seal sa sured ja sinna jäävad su toredad vankrid, sina, oma isanda koja häbi."
19Mina tõukan sinu su ametist, ja sind aetakse ära su kohalt.
20Ja sel päeval kutsun ma oma sulase Eljakimi, Hilkija poja,
21panen temale selga sinu kuue, kinnitan talle vööle sinu vöö ja annan tema kätte sinu valitsuse: tema saab siis isandaks Jeruusalemma elanikele ja Juuda soole.
22Ja ma panen Taaveti koja võtme temale õlale: tema avab ja ükski ei sule, tema suleb ja ükski ei ava.
23Mina löön ta nagu varna kindlasse kohta ja ta saab aujärjeks oma isa soole.
24Tema külge riputatakse kogu ta isa soo koorem: võrsed ja lehed, kõik väiksed asjadki, kausikestest kuni igasuguste kruusideni.
25Siis, ütleb vägede Issand, annab järele kindlasse kohta löödud varn: see murdub ja langeb, ja koorem, mis selle küljes oli, puruneb. Jah, Issand on rääkinud.

See vanatestamentlik tekst on täis sümbolieid, täis võrdumeid, täis Jumala prohvetlikke sõnu.

Kõikidesse nendesse detailidesse võiks laskuda ja sellest võiks väga pikalt rääkida. Aga täna, kui me oleme lugemas seda Jumala sõna, siis ma arvan, et üle kõige tuleb siit esile väga selge sõnum Jumala suveräänsusest. Jumala suveräänsusest selles mõttes, et Jumal teeb, mis Tema tahab. Jumal alustab, Jumal lõpetab. Jumal paneb, Jumal võtab ära. Jumal on suveräänne Jumal, kes tegutseb siin maailmas ja meie õnn on see, kui me oleme selles Jumala suveräänsuses koos Jumalaga. Tihti inimesed ei taha nagu vastu võtta seda, tihti inimesed ka tänaselgi päeval, kus üle terve maailma on levinud New Age, mõttelaad, mis on sarnane läbi ajaloo mitmete maagiliste mõttelaadidega, maagiaga, mis tähendab seda, et meie manipuleerime neid jõude, mis on meist tugevamad, meie manipuleerime selliste maagiliste vägedega ja sellises olukorras ka kristlaste hulka tekib kiusatus: kui ma teen nii, teen naa, täidan selle tingimuse, täidan kolmanda tingimuse, vat siis Jumal teeb nii ja nõndamoodi. Aga see ei ole nõnda. Jumal on suveräänne Jumal. Tema tegutseb vaatamata sellele, mida meie teeme. Tegelikult on selles ka üks võrratu armusõnum, sest Jumal armastab meid, vaatamata meie puudujääkidele, meie vigadele, meie vajakajäämistele, meie eksimustele ja meie pattudele. Jumal on see, kes tuleb meie juurde ja kutsub meid enda juurde. Ja ometi, teisalt me peame ka seda rõhutama, et Jumal on ka see, kes paneb asjad paika. Paneb paika mõnikord ka nii, nagu me seda ei oskagi arvata. Sellepärast ka tänase, sellise väga pika ja põhjaliku Vanast Testamendist pärit oleva sõnumi valguses oleme avatud sellele Jumalale, kes tegutseb, kes tegutseb täna sinu juures ja minu juures, ja avame oma südame ütlema: Issand, Sinu sulane kuuleb, Sinu kummardaja kuuleb, anna mulle armu, et mina võiksin ka tegutseda nii, nagu Sina seda tahad.

Õnnista ja juhi mind ka tänasel päeval.

Selle kommentaari autor: Heigo Ritsbek