Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumala muutumatu heldus

Pühapäev, 25. Juuni 2006

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 36

Jumala muutumatu heldus
1Laulujuhatajale: Issanda sulase Taaveti laul.
2Üleastumise sõna on õelal tema südame põhjas; ei ole Jumala kartust tema silma ees.
3Sest temale meeldib arvata, et ta ülekohut ei leita ega vihata.
4Tema suu sõnad on nurjatus ja pettus, ta on lakanud targaks saamast ja head tegemast;
5ta mõtleb nurjatust oma voodis, ta jääb seisma teele, mis pole hea, ta ei põlga kurja.
6Issand, sinu heldus on taevas ja su ustavus ulatub ülemate pilvedeni.
7Sinu õigus on nagu Jumala mäed, su kohtuotsused on nagu suur ürgvesi; Issand, sa päästad inimesi ja loomi.
8Kui kallis on su heldus, Jumal! Sellepärast otsivad inimlapsed pelgupaika su tiibade varju all.
9Nad saavad söönuks su koja küllusest, ja sa joodad neid oma rõõmujoovastuse ojast.
10Sest sinu juures on eluallikas, sinu valguses me näeme valgust.
11Säilita oma heldus neile, kes sind tunnevad, ja oma õigus neile, kes on õiglased südamelt!
12Ärgu tallaku suurelise jalg mu peal ja õelate käsi ärgu peletagu mind!
13Seal on kukkunud, kes teevad nurjatust; nad on maha paisatud ega suuda enam tõusta.

Psalm on kaheosaline ja Issanda sulane Taavet vaatleb kahte kategooriat inimesi: õelaid, s.t inimesi, kes hülgavad Jumala, ja õigeid, s.t inimesi, kes loodavad Tema peale.

Ta näeb muutlikke ja muutumatuid olukordi. Olukordi inimese silmade läbi nähtuna ning Jumala seisukohalt vaadatuna. Mis inimesele näib kindlana (õelad), on Jumala silmis tühine ja kaduv.
Taavet vaatab ümberringi ja tõdeb kurjuse rohket vohamist: jumalatus on võtnud maad (vt Ps 14:1). Ülekohus on saanud tavaliseks nähtuseks. Ei ole kedagi, kes otsiks õigust. Õelad ei maga, vaid hauvad voodis nurjatusi. Milline masendav pilt, otsekui olukirjeldus aastast 2006! See on ajajärk, millest rääkis Jeesus oma jüngritele aegade lõpust: kuri püüab saada viimast saaki, püüab eksitada paljusid, ja kui võimalik, ka väljavalituid.
Kas suudab inimene vastu seista sellisele kurjuse pealetungile kõigis eluvaldkondades? Kas suudab kasvav põlvkond, lapsed ja noorukid, teha vahet hea ja kurja vahel, valida hukatuse asemel ELU? Inimlikult võimatu!
Väljapääsu sellest kaosest kirjeldavad s 8-9. See ei sünni mitte inimlike ponnistuste hinnaga, üliloomuliku tarkuse hinnaga, vaid Jumala abiga. Tema heldus, ustavus ning õigus (s 6,7) on jõud, mis päästavad inimesi ja loomigi! Jumala heldus ja headus (erinevus ainult ühe tähe võrra) on mõisted, millest inimmõistusega on raske aru saada. Jumaliku helduse ja headuse kirjeldamiseks ei piisa sõnadest ega ajast. Jumala heldus on kallihinnaline — see on pelgupaik, eluallikas,valgus.
Taavet avab meie silmad nägemaks olukordi õiges, jumalikus valguses. Õelad kaovad, õiged jäävad igavesti osadusse oma Issandaga.

Pane oma lootus Issanda peale ja sa pärid elu!

Selle kommentaari autor: Mati Särglepp