Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Varjupaik tormi ajal

Pühapäev, 6. August 2006

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 48

Jumala linna ülistus
1Korahi laste laul ja lauluviis.
2Suur on Issand ja väga kiidetav meie Jumala linnas tema pühal mäel.
3Kaunisti tõuseb kõrgele kogu maa rõõm, Siioni mägi kauges põhjas, see suure kuninga linn.
4Jumal on tema kuninglikes kodades tuntud kindla varjupaigana.
5Sest vaata, kuningad kogunesid ning läksid üheskoos tema vastu.
6Nemad nägid ja tardusid, kohkusid, põgenesid ära.
7Värin valdas neid seal, valu, nagu sünnitajal naisel.
8Idatuulega sa murrad katki Tarsise laevad.
9Nagu me oleme kuulnud, nõnda me näeme seda vägede Issanda linnas, oma Jumala linnas. Jumal lasku teda kindlasti püsida igavesti! Sela.
10Me mõtiskleme su heldusest, oh Jumal, keset sinu templit.
11Nõnda nagu su nimi, Jumal, ulatub ka sinu ülistus ilmamaa äärteni; su parem käsi on täis õiglust.
12Siioni mägi rõõmutseb, Juuda tütred ilutsevad su kohtuotsuste tõttu.
13Kõndige ümber Siioni ning tehke tiir ta ümber, lugege ära ta tornid!
14Pange hästi tähele ta kindlustust; kõndige läbi ta kuninglikud hooned, et võiksite jutustada neist tulevasele põlvele!
15Sest see on Jumal, meie Jumal ikka ja igavesti, tema juhatab meid surmast üle.

Psalm algab Jumala suuruse kinnitusega ning lugeja kutsutakse pühasse linna Jeruusalemma, mis pakub varjupaika igasuguse ohu vastu.

Laulja tänab Jumalat kõige eest, mida Jumal oma rahva heaks juba teinud on. Eriliselt on ta aga kaitsnud neid vaenlaste vastu, kes on tulnud linna ründama, ta on murdnud nende laevad tormituules.
Kord külastasin Fort Dauphin’i linna Madagaskari lõunaosas. Sellel on lai madal laht ning täpsel lahe keskel nägin pooleldi vette uppunud laeva. Ringikujuliselt vraki ümber võis näha veel kolme laeva jäänuseid. Küsisin kohalikelt elanikelt, mis juhtus ning mulle vastati, et umbes 5 aastat tagasi oli suur torm, mis lihtsalt puhus laevad madalikule. Isegi nii tuulises kohas kui Fort Dauphinis on raske kujutleda nii suurt tormi mis laevad lihtsalt ühest kohast teise tõstab. Vrakid aga kinnitasid toimunu tõseust.
Sama pilti maalib meile psalmi 8. salm - taolised mälestusmärgid jäävad ka Jumala tegutsemisest Jeruusalemma vaenlaste vastu. Mis oleks siin kohane reageering?
Ainuke, tõesti olukorrale kohane reageering on usk. Jumal on suur. Ta on võimsalt liikunud enne, ta võib seda teha uuesti, temale võib loota. Juudi rahva kannatused on olnud erakordsed, ning mitmedki nende seast on loobunud Jumala poole vaatamast. Ja ometi –kuhu mujale võiksid nad vaadata? Kuhu võiksime meie? EI ole paremat paika, inimest, usutunnistust – kust tuleks meile võimsam abi. Ajaloo Jumal, kes sõidab pilvede peal- tema on meie Jumal.

Meenuta mõnd oma elu „mälestusmärki“ ning täna Jumalat tema hoidmise ja kaitse eest eelnenud tormides. Palu, et su usk võiks kasvada ja olla tugev ka tulevastes tormides.

Selle kommentaari autor: Ken Edgekombe