Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Valides Jumala muu asemel

Pühapäev, 10. September 2006

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 37:21-40

Jumalatu ja jumalakartliku saatus
21Õel võtab laenuks ega tasu; aga õige on armuline ja annab.
22Sest Issanda õnnistatud pärivad maa ja tema poolt neetud hävitatakse ära.
23Issanda käest on mehe sammud, ja ta kinnitab seda, kelle tee on tema meele järgi.
24Kui ta langeb, ei kuku ta maha, sest Issand toetab ta kätt.
25Ma olin noor ja olen vanaks saanud; aga ma pole näinud õiget hüljatuna ega tema lapsi leiba kerjavat.
26Kogu päeva on ta armuline ja laenab välja ja ta järeltulev põlv on õnnistuseks.
27Pöördu kurjast ja tee head, siis sa jääd oma elukohta igavesti!
28Sest Issand armastab õiglust ega hülga oma vagasid; neid hoitakse igavesti; aga õelate seeme hävitatakse.
29Õiged pärivad maa ja elavad seal põliselt.
30Õige suu kõneleb tarkust ja tema keel räägib õigust;
31tema Jumala Seadus on tema südames, tema sammud ei kõigu.
32Õel varitseb õiget ja püüab teda tappa.
33Issand ei jäta teda tema kätte ega lase teda hukka mõista, kui ta üle kohut mõistetakse.
34Oota Issandat ja hoia kinni tema teest, siis ta ülendab sind, et sa pärid maa; ja sa näed, kuidas õelad hävitatakse!
35Ma nägin vägivaldset õelat end laiutavat nagu juurest kasvav haljendav puu.
36Aga ta kadus, ja vaata, teda polnud enam; ma otsisin teda, kuid teda ei olnud leida.
37Hoia, mis laitmatu, ja vaata sellele, mis on õige, sest rahunõudjal mehel on tulevik!
38Ent üleastujad kaotatakse täiesti ja õelate tulevik hävib.
39Kuid õigete pääste tuleb Issanda käest; tema on nende tugev kaitse kitsikuse ajal.
40Issand aitab neid ja päästab nad; ta päästab nad õelate käest ning annab neile abi, sest nad otsivad pelgupaika tema juures.

Kuidas suhtud „kassikullast“ ja plastmassist ehetesse , teades, et saadaval on ka kullast ja vääriskividest ehted? Mõtle hetk, kas sinu suhtumine on sama, kui elu pakub sulle kergemat ja kiiremat varianti saamaks seda mida soovid, mõningase kompromissi hinnaga?

See kirjakoht jätkab sama teemat kui selle psalmi algus. Siin tõstetakse esile Jumala õigluse praktiline teostumine, kutsutakse üles otsima abi Jumala käest ning lootma Tema peale igas olukorras.
Siin võrreldakse õiget ja kurja inimest ning nende elukäiku. Ehk võiks neid kahte võrrelda inimesega, kes otsib Jumalalt abi, ning inimesega, kes püüab elus ilma Jumalata hakkama saada? Psalmi autoril on seljataga juba pikk elu, mis on talle kinnitanud, et Jumala käest tasub abi otsida ning õiglust oodata (s 25). Kas see on ka tänapäeva kristlaste puhul nii, et julgeme Jumalat usaldada seda rohkem, mida rohkem meil on olnud elus olukordi, kus oleme otsinud Jumala abi ning kogenud Tema ustavust?
Millisena kirjeldab kirjakoht Jumalalt abi otsiva inimese hoiakut teiste abivajajate suhtes? Loe s 21, 26 ning Lk 6:34. Jumalalt abi otsiv inimene suudab olla armuline ning anda enda omast ka teistele, sest ta teab, et Jumal ise täidab tema vajadused (vt Mt 6:25-33). Kui palju meie suudame Jumalat selles valdkonnas usaldada?
Kirjakohas ei lubata, et Jumalalt abi otsiva inimese elus poleks üldse raskusi. Siin lubatakse, et Jumal on Teda otsivale tugev kaitse raskel ajal. Siin ei räägita ka sellest, et Jumal seab õigluse kehtima kohe, samal päeval, kui inimene seda palub, kuid räägitakse sellest, et kui me ootame Jumalalt abi, siis Ta kindlasti vastab ja toob ka õigluse õigel ajal (s 35-37).
Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa…

Palveta, et sul oleks silmi näha, milline on ehtne ja kompromissitu valik ning usaldust Jumalale toetuda, sest „Abi tuleb mulle Issanda käest, kes on teinud taeva ja maa“ ( Ps 121:2). „Ma suudan kõik Temas, kes teeb mind tugevaks“ (Filipi 4:13).