Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ustav ja tõeline

Pühapäev, 7. Jaanuar 2007

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 101

Kuninga valitsemistõotus
1Taaveti laul.
Ma laulan heldusest ja õigusest ja mängin sinule, Issand.

2Ma mõtlen käia laitmatut teed. Millal sina tuled mu juurde? Ma tahan vaga südamega käia oma kojas.
3Ei ma sea oma silma ette tühje asju; ma vihkan taganejate tegusid, ei need hakka mu külge.
4Pöörane süda olgu kaugel minust, ei ma salli kurja.
5Kes salaja laimab oma ligimest, selle ma hävitan; kel ülbed silmad ja hooplev süda, seda ma ei talu.
6Mu silmad otsivad ustavaid maa peal, et nad elaksid mu juures. Kes käib laitmatut teed, see peab olema minu teenija.
7Ei tohi mu koja keskele astuda see, kes teeb pettust; kes räägib valet, ei jää püsima mu silma ette.
8Igal hommikul ma hävitan kõik õelad maa pealt, kaotan Issanda linnast kõik ülekohtutegijad.

Kahjuks tuleb meil mõnikord olla just siin räägitud juhtumisele tunnistajaks: meie sõbrad taganevad usust. Ei aita see et nad on lausa sündinud kirikusse, pärinevad mitmendat põlve usklikest ja kogu nende kasvamine osutab teenimisele jumalariigi töös – kusagil kuidagi on nad kaotanud visiooni, identiteedi ja siis ka oma tee.

Ilmselt tundis Siimeon mitmeid sõpru – neid kes kord koos temaga istusid rabi jalge ees, kuulates ta kõnesid sellest Jumalast kes kord saadab Messia lunastama oma rahvast – aga nüüd elavad nagu oleks jutt Messiast vaid müüt. Mitte Siimeon ( loe Luuka 2:25, 26). Oma kujutluses lausa kuulen teda laulmas 101 psalmi, tõelise, ustava südamega mehe laulu kes ujub vastuvoolu.Psalmist kes on mures ja valvel oma hinge pärast tõotab Jumalale, et jääb ustavaks tema sõnale ega hakka janunema nende asjade järele mis rikuvad südame( s 2-3). Psalmist teadis milline oht peitub ka vale seltskonnaga liitumises ja kuidas nad võivad ka teda Jumala juurest eemale tõmmata ( s3-4). Et Jumal on õiglane ja armastav julgeb psalmist esitada väljakutse ülbetele ja ebaõigluses toimivatele inimestele ( s 5-8), teades et õigeid ja ustavaid koheldakse kui perekonnaliikmeid (6). See on kannatliku, tõese ja ustava südame laul!

See psalm kutsub meid üles olema valvel ja hoolsad. Miks mitte teha täna üks hindamine oma usuteekonna üle –ning tõotada taas jääda ustavaks ja tõeseks.

Selle kommentaari autor: David Tolputt