Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Piirangud

Laupäev, 29. September 2007

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 5Ms 23

Voorusevastased eksimused
1Ükski ei tohi võtta oma isa naist ega tõsta üles oma isa hõlma!
Need, kes ei tohi tulla kogudusse
2Issanda kogudusse ei tohi tulla see, kes on kohitsetud pigistuse läbi või kellel on suguti ära lõigatud.
3Värdjas ei tohi tulla Issanda kogudusse, isegi mitte ta kümnes põlv ei tohi tulla Issanda kogudusse.
4Ammonlane ja moab ei tohi tulla Issanda kogudusse, isegi mitte kümnendas põlves ei tohi nad tulla Issanda kogudusse, mitte iialgi,
5sellepärast et nad ei tulnud teile teel vastu leiva ja veega, kui te lahkusite Egiptusest, ja et ta palkas su vastu Bileami, Beori poja Petoorist, Mesopotaamiast, sind needma.
6Aga Issand, su Jumal, ei tahtnud kuulata Bileami, vaid Issand, su Jumal, muutis needuse sulle õnnistuseks, sellepärast et Issand, su Jumal, sind armastas.
7Ära küsi mitte iialgi nende õnnest ja heast käekäigust kogu oma eluaja!
8Ära põlga edomlast, sest ta on su vend! Ära põlga egiptlast, sest sa oled olnud võõras tema maal!
9Lapsed, kes neile sünnivad kolmandas põlves, võivad tulla Issanda kogudusse.
Puhtusenõuded sõjaleeris
10Kui sa asud sõjaleeri oma vaenlaste vastu, siis hoidu kõigest, mis on kurjast!
11Kui su hulgas on mees, kes ei ole puhas öösel juhtunu pärast, siis mingu ta väljapoole leeri; ta ei tohi tulla leeri.
12Aga õhtu jõudes ta pesku ennast veega, ja kui päike on loojunud, siis ta võib leeri tulla.
13Väljaspool leeri olgu sul üks paik, kuhu sa välja käid.
14Ja sul olgu labidake su relvade juures; kui sa väljas kükitad, siis kaeva sellega auguke ja kata kinni oma roe.
15Sest Issand, su Jumal, kõnnib keset su leeri, et päästa sind ja anda sinu vaenlased su kätte; seepärast olgu su leer püha, et ta ei näeks su juures mitte midagi sündsusevastast ega pöörduks sinust ära.
Mitmesugused seadused
16Orja, kes oma isanda juurest on põgenenud sinu juurde, ära loovuta tema isandale!
17Ta asugu su juurde, sinu keskele paika, mille ta valib mõnes su väravaist, kus temale meeldib; ära tee temale liiga!18Iisraeli tütarde hulgas ei tohi olla pühamu hoora ja Iisraeli poegade hulgas pühamu pordumeest.
19Sa ei tohi viia hoora palka ega koera hinda Issanda, oma Jumala kotta mõneks tõotusohvriks, sest ka need mõlemad on jäleduseks Issandale, su Jumalale.20Oma vennalt ära võta kasu rahalt, elatustarbeilt või kõigelt muult, millelt saab võtta kasu!
21Võõrale sa võid laenata kasu peale, aga oma vennale sa ei tohi laenata kasu peale, et Issand, su Jumal, õnnistaks sind kõiges, mille külge sa oma käe paned sellel maal, kuhu sa lähed, et seda pärida.22Kui sa annad mõne tõotuse Issandale, oma Jumalale, siis ära viivita seda täitmast, sest Issand, su Jumal, nõuab tõesti seda sinult ja see oleks sulle patuks.
23Aga kui sa jätad tõotuse andmata, siis see ei ole sulle patuks.
24Pea seda, mis su huultelt on välja läinud, ja tee, mis sa vabatahtlikult oled tõotanud Issandale, oma Jumalale, nagu sa oma suuga oled rääkinud!25Kui sa tuled oma ligimese viinamäele, siis võid süüa viinamarju, nii palju kui sa himustad ja et su kõht saab täis, aga oma taskusse ei tohi sa midagi panna.
26Kui sa tuled oma ligimese lõikamata vilja juurde, siis võid oma käega katkuda viljapäid, aga sa ei tohi panna sirpi oma ligimese vilja külge.

Te ei ole enda omad. Te olete kalli hinnaga ostetud. Seepärast austage Jumalat oma ihudes (1Kr 6:19,20).

Selle kirjakoha mõte näib olevat, et inimesi tuleb kohelda väärikalt.Üks iisraellane peab teist aitama, isegi kui see on keeruline ja aeganõudev. Niisugused põhimõtted, nagu puhaste ja ebapuhaste loomade eristamine, võib sümboliseerida Iisraeli erilist kohta teiste rahvaste seas. Seda staatust peavad nad alati meenutama. Seksuaalsuhete erinevad reeglid meenutavad selle valdkonna erilist keerukust. Inimlik kirg, isekus, õelus väljendub tihti seksuaalsega seotud olukordades ja Moosese hooleks on piirata neid destruktiivseid inimlikke kalduvusi. Jämedad ja tahumatud seadused ei peaks meid pimestama, nii et me ei näe seal taga sügavat muret vastavate olukordade pärast. Vana aja ja tänapäeva seadused võivad siin olla vägagi erinevalt väljendunud. Seadused muutuvad kui elu kontekst muutub, moraalsete printsiipide kaitsmine võib nõuda teistsuguseid juriidilisi formuleeringuid.

Issand, palun anna meile tarkust, kuidas kasutada Piibli seisukohti õigluse ja väärikuse kohta tänapäeva maailmas.

Selle kommentaari autor: Walter Moberly