Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Elurütm

Pühapäev, 30. September 2007

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 104

Maailma looja kiitus
1Kiida, mu hing, Issandat! Issand, mu Jumal, sina oled väga suur, austuse ja iluga oled sa ennast riietanud.
2Sa riietad ennast valgusega nagu rüüga, sa tõmbad taevad laiali nagu telgivaiba.
3Sa võlvid oma ülemad toad vete peale, sa teed paksud pilved oma tõllaks, sa sammud tuule tiibadel.
4Sa teed oma käskjalgadeks tuuled, oma teenijaiks tuleleegid.
5Sa rajasid maa tema alustele, nõnda et see ei kõigu mitte iialgi ega igavesti.
6Ulgumerega kui rõivaga sa katsid tema, mägede peal seisid veed.
7Sinu sõitluse eest nad põgenevad, sinu äikese hääle eest nad pagevad.
8Mäed tõusevad, orud vajuvad alla sinna paika, mille sina neile oled rajanud.
9Sa oled seadnud piiri vetele, millest nad üle ei lähe ega tule tagasi katma maad.
10Sina saadad allikaist ojad jooksma; need voolavad mägede vahel.
11Nad joodavad kõiki metsloomi; metseeslid kustutavad seal oma janu.
12Taeva linnud asuvad elama nende äärde, okste vahel nad teevad häält.
13Sa joodad mägesid oma ülemistest tubadest; sinu tööde viljast toidab ennast maa.
14Sa lased tärgata rohu loomadele ja orased inimeste tarbeks, et tuua leiba välja maa seest
15ja veini, mis rõõmustab inimese südant; õli, et panna tema pale läikima; ja leiba, et kinnitada inimese südant.
16Issanda puud saavad toidust küllalt, Liibanoni seedrid, mis ta on istutanud,
17kus linnud pesitsevad; toonekurgedel on majad küpresside otsas.
18Kõrged mäed on kaljukitsedele, kaljud mäkradele varjupaigaks.
19Ta on teinud kuu aegade näitajaks, päike teab oma loojakut.
20Kui sa teed pimeduse, siis tuleb öö ja kõik metsloomad roomavad välja.
21Noored lõvid möirgavad saaki ning nõuavad Jumalalt oma toidust.
22Päike tõuseb, nemad koristavad end ja heidavad maha oma asemeile.
23Siis väljub inimene oma tööle ja oma tegemistele õhtuni.
24Kui palju on sinu töid, Issand! Sa oled nad kõik teinud targasti. Maa on täis sinu looduid.
25Siin on meri, suur ja lai; seal kubiseb lugemata palju loomi, pisikesi ja suuri;
26seal ujuvad laevad; seal on Leviatan, kelle sa oled valmistanud endale mängima.
27Kõik nad ootavad sind, et sa neile annaksid nende toidu omal ajal.
28Sa annad neile, ja nad korjavad kokku; sina avad oma käe, ja nende kõhud saavad täis head.
29Sa peidad oma palge, ja nad ehmuvad; sa võtad ära nende hingeõhu, nad heidavad hinge ning pöörduvad tagasi põrmu.
30Sa läkitad välja oma vaimu, ja nad luuakse, ja sina uuendad maa näo.
31Kestku Issanda au igavesti! Issand rõõmustagu oma tegudest,
32tema, kes vaatab ilmamaad, nõnda et see vabiseb, kes puudutab mägesid, ja need suitsevad.
33Ma tahan laulda Issandale oma eluaja ja mängida oma Jumalale, niikaua kui ma olen elus.
34Olgu mu mõlgutus armas tema meelest; mina rõõmutsen Issandas.
35Kadugu patused maa pealt ja õelaid ärgu olgu enam! Kiida, mu hing, Issandat! Halleluuja!

Kõndige koos minuga ja töötage koos minuga – vaadake, kuidas mina seda teen. Õppige armu sundimatuid rütme … Olge minuga koos ja õppige minult, kuidas elada vabalt ja kergelt (Mt 11:29-30, The Message). (Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge!)

Suurbritannias on praegu Euroopa kõige pikemad tööpäevad. Raamatuid on kirjutatud sellest, kuidas tööst on saanud uus puhkamise koht; me ei käi seal ainult raha pärast, vaid ka tunnustust saamas ja sõpradega kohtumas. Omamoodi normiks on saanud võimalikult tihe päevaplaan ja küsimusele “Kuidas elad?” vastamine “Ikka töö tähe all.” Ka kristlased pole selle eest kaitstud. Nende hulgas levivad “efektiivse kristliku juhtimise” ja “pühendunud kristlane olemise” nõuded.
See psalm aga maalib meie ette need elu mustrid ja rütmid, mille Jumal on loonud ühe kõige muuga. Psalmist kasutab oma laulus 1. Moosese raamatu 1. ptk ülesehitust. Ta ülistab Jumalat ülevoolavalt, aga näitab ka, kuidas seesama Jumal hoolib väga oma loodust.Ülistuse aluseks võtab ta loomise erinevad astmed, andes Jumala tööst värvika pildi. Lõpmatult mitmekesine elu meie planeedil on vormitud Jumala tarkuse järgi. Meie oleme kutsutud neid rikkusi avastama ja Looja ammendamatut energiat imetlema, mis inimest ja muud loodut jätkuvalt elus hoiab. Tavalise elu rütmid – öö ja päev, aastaajad, pesa (kodu) rajamine, söömine ja joomine – on nii lihtsad, kui neid võrrelda meie stressirohkete ja keerukate eludega. Kord ja rahu, mis selles pildis avaldub, paneb meid küsima, miks meie elu on nii keeruline, kuidas me oma aega kasutame, millised on meie prioriteedid.

Riski ja palu, et keegi, keda sa hästi tunned, annaks sulle tagasisidet, kui tasakaalus on sinu elu. Tehke koos uuring, kas sa ikka tõesti investeerid sellesse, mis sulle tähtis on.

Selle kommentaari autor: Fran Beckett