Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Oh Jumal, Sa õnnistav Jumal

Pühapäev, 11. November 2007

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 112

Jumalakartlikkuse õnnistusest
1Halleluuja! Õnnis on mees, kes kardab Issandat, kellele väga meeldivad ta käsud.
2Võimsaks saab tema seeme maa peal, õiglaste sugu õnnistatakse.
3Vara ja rikkus on tema kojas ja tema õigus püsib ikka.
4Pimeduses tõuseb õiglastele valgus, armuline ja halastav ja õige.
5Õnnis on mees, kes on armuline ja annab laenuks, kes oma asju ajab õigluses.
6Sest ta ei kõigu iialgi; igaveseks mälestuseks jääb õige.
7Ei ta karda õnnetuse sõnumit, tema süda on kindel, ta loodab Issanda peale.
8Tema süda on toetatud, ta ei karda, kuni ta viimaks parastab oma vaenlasi.
9Ta jagab välja rikkalikult ja annab vaestele; tema õigus püsib ikka, tema sarv on kõrgel au sees.
10Õel näeb seda ja saab pahaseks, ta kiristab hambaid ja nõrkeb. Õelate igatsused lähevad tühja.

Ülista Jumalat muutuste eest, mida oled näinud oma elus pärast seda kui oled õppinud Teda tundma.

Eilsed tekstid tuletasid meile meelde Jumala ustavust. Täna räägime õnnistusest, mida Jumal annab neile, kes Teda armastavad (salm 1).
Kristlastena ei ole me enam juhitud maisest loomusest, vaid oleme Jumala Kuningriigi alamad, kutsutud olema maailma soolaks ja valguseks (Matteuse 5:13-16). Meil on midagi, mis maailmal puudub (salm 10). Maailmal, mis nii harva adub, kui õnnistatud meie oleme. See psalm tõstab esile mõned Jumala inimestele iseloomulikud jooned - needki on Jumalalt õnnistuseks saadud. Kui kardame Issandat ning tunneme rõõmu tema seadustest (salm 1), on need kõik meie jaoks.
Milliseid uuendusi tooks meie kogudustesse ning meie maailma see, kui elaksime nende seaduste järgi: heldus (salm 5), julgus (salm 7), kartmatus (salm 6); südametega mis on „kindlad“ (salm 7)?
Paljud meist (mina nende hulgas) kahtlevad, et meie elud võivad üldse sellisteks kujuneda. Oleme ümbritsetud oma valude ja kindlusetusetundega. Me ei usalda Jumalat piisavalt. Süvenegem vabadusesse ja õnnistusse, mis selles psalmis on välja toodud ja ülistagem Jumalat selle eest, et ta on need meile kättesaadavaks teinud. Kahetsegem oma kõhklusi ning hakakem elama kui tõelised Jumalale kuuluvad inimesed!

Kas salmis kasutatud iseloomustused kirjeldavad sind? Kui nii, siis täna Jumalat! Kui mitte, siis tunnista oma nõrkusi ning kahtlusi. Palu Teda end vabastada neist, et sinust saaks selline inimene, milliseks ta on sind loonud.

Selle kommentaari autor: Ruth Deller