Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ülista vaatamata muredele

Pühapäev, 16. Detsember 2007

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 85

Palve, et Jumal halastaks Iisraeli peale
1Laulujuhatajale: Korahi laste laul.
2Issand, sul on olnud hea meel oma maast, sa oled pööranud Jaakobi vangipõlve.
3Sa oled andnud andeks oma rahva pahateo ja oled katnud kinni kõik nende patud. Sela.
4Sa oled koristanud kõik oma raevu, sa oled pöördunud oma tulisest vihast.
5Taasta meid, meie pääste Jumal, ja lõpeta oma meelepaha meie vastu!
6Kas sa oled meie peale tige igavesti ja jätkad oma viha põlvest põlve?
7Kas sa meid ei elustaks taas, et su rahvas rõõmustuks sinus?
8Issand, näita meile oma heldust ja anna meile oma abi!
9Ma tahan kuulda, mida Jumal, Issand, räägib. Sest tema kuulutab rahu oma rahvale ja ütleb oma vagadele, et nad ei pöörduks alpuse poole.
10Tõepoolest, tema pääste on ligi neile, kes kardavad teda, et meie maal au elaks,
11heldus ja tõde saavad teineteisega kokku, õigus ja rahu annavad teineteisele suud,
12ustavus võrsub maast ja õigus vaatab alla taevast.
13Issand annab head ja meie maa annab oma lõikuse.
14Õigus käib tema eel ja järgib tema samme.

Mõtle probleemidele, millega praegu oled vastakuti ja asjadele mille eest saad Jumalat tänada. Mida sooviksid Temaga täna kogeda, tema kohta teada saada?

Loetud laul peegeldab erinevate mõtete ja tunnete voolu just sellises järjekorras kui laulja need Jumala ette välja valab. Ta tänab Jumalat mineviku päästetegude eest ( s 1-3), hüüab teda appi oleviku tingimustes ( s 4-7), ning kinnitab end Jumala häält tähele panema tulevikus ( s 8,9). Ta saab lohutatud Jumala tõotuste läbi ning leiab kinnitust ka oma raskustes (s 10-13).
Kõik need erinevad teemad, realiseeruvad tegelikkuses Iisraeli ajaloo mistahes hetkel. Näiteks olukordades kus rahvas janunes rahu järele ja meenutas minevikus kogetud Jumala hoolt. Eriti aga sobivad need mõtted ja tunded Paabeli vangipõlve järgsesse aega.
536 aastal eKr lubas Paabeli vallutanud Pärsia valitseja peale 70aastast vangipõlve juutidel tagasi pöörduda koju Iisraeli.Selle poliitiliselt liberaalse sammuga saatis ta vallutatud ja vangishoitud rahvad tagasi üles ehitama oma kodukohti ning taastama oma pühapaiku. Juudid nägid Küüriose tegutsemises Jumala enese tõotuste täideminekut, ja siiski oli vaid väike hulk neid, kes võtsid ette vaevalise teekonna tagasi koju ning olid valmis vastu panema ja toime tulema keset raskusi ning vaenulikke naabreid; veelgi enam- olid valmis taastama Jeruusalemma templi.
Psalmist jagab oma tänu Jumala päästmise eest ( s 1-3), samas laulab nutulaulu hetkel kogetava Jumala viha ja hülgamise tõttu (s 4-6). Kui rahvas uuendab oma igatsust kuulda taas Jumala häält ja otsust mitte enam tagasilangeda oma pattudesse ( s 8,9), saab talle aga osaks üks suurepärasemaid üksmeele ja lepingukirjeldusi terves Pühakirjas – vaimse, moraalse ja materiaalse õnnistuse tõotus.
Ja laul lõpebki Jumalale kindla usalduse väljendamisega, usuga tema õiglusesse ja rahusse, mis ületab kaugelt käesoleva olukorra ning viitab kogu inimkonna aulisele tulevikule. Just sellisel moel vastab meie Jumal palvetele!

Kirjuta Jumalale oma psalm – sinust enesest ja sinu rahvast. Pane sellesse laulu praegused sotsiaalsed ja poliitilised valupunktid ning ühenda need üldiste tõdedega Jumala õiglusest, rahust ja suveräänsusest. Pane sinna ka see, mil viisil loodad saada Jumalalt vastust oma palvele….

Selle kommentaari autor: Richard Harvey