Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kakskümmend küsimust

Kolmapäev, 30. Jaanuar 2008

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Js 40:12-31

Iisraeli võrratu Jumal
12Kes on mõõtnud pihuga vee? Või määranud vaksaga taeva? Või kogunud vakaga maa põrmu? Või vaaginud margapuuga mäed ja kaalukaussidega künkad?
13Kes on juhatanud Issanda Vaimu või teda õpetanud tema nõuandjana?
14Kellega on ta nõu pidanud, et see annaks temale arusaamise ja õpetaks õiguse rada, õpetaks temale tarkust ja teeks teatavaks mõistuse tee?
15Vaata, rahvad on otsekui tilk ämbris ja neid peetakse kübemeks kaalukaussidel. Vaata, ta tõstab saared üles kui tolmukübemed.
16Ja Liibanonist ei jätku tulepuudeks ega selle loomadest põletusohvriks.
17Kõik rahvad on tema ees nagu eimiski, ta peab neid vähemaks kui olematus ja tühjus.
18Kellega te siis võrdlete Jumalat ja missuguse kujutise võiksite temast teha?
19Jumalakuju? Selle valab valaja. Ja kullassepp kuldab selle üle ning sepistab sellele hõbekette.
20Kes on vaene selleks andi andma, valib kõdunematu puu, otsib enesele osava meistri, et see valmistaks kõikumatu kuju.
21Kas te ei tea? Kas te ei ole kuulnud? Kas teile ei ole algusest peale kuulutatud? Kas te ei ole taibanud maailma alustest,
22et see on tema, kes istub maasõõri kohal, mille elanikud on nagu rohutirtsud; kes laotab taevad laiali kui loori ja venitab neid otsekui telki selles elamiseks;
23kes ei pane aukandjaid mikski ja teeb tühiseks maa kohtumõistjad?
24Vaevalt on nad istutatud, vaevalt on nad külvatud, vaevalt on nende tüvi maas juurdunud, kui ta juba puhub nende peale ja nad kuivavad ning tuulekeeris puhub nad ära kui kõrred.
25Kellega te siis võrdlete mind ja kelle sarnane ma olen? ütleb see, kes on Püha.
26Tõstke oma silmad ja vaadake kõrgusse: kes on loonud need seal? Tema, kes nende väe viib välja täiearvuliselt, kes nimetab neid kõiki nimepidi. Tema suure väe ja võimsa jõu tõttu ei puudu neist ainsatki.
27Mispärast ütled sina, Jaakob, ja räägid sina, Iisrael: "Minu tee on varjul Issanda eest ja mu õigus läheb mööda mu Jumalast?"
28Kas sa ei tea? Kas sa ei ole kuulnud? Igavene Jumal, Issand, on maailma äärte Looja; tema ei väsi ega tüdi, tema mõistus on uurimatu.
29Tema annab rammetule rammu ja jõuetule jõudu.
30Poisidki väsivad ja tüdivad, noored mehed komistavad ja kukuvad,
31aga kes ootavad Issandat, saavad uut rammu, need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad: nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi.

Püüa välja selgitada asjad, mis sind praegu vaevavad – räägi neist Jumalaga. Tule seejärel Ta sõna juurde rahuliku avatud südamega, valmis Teda kuulama.

Mulle meeldib sarkastiline toon, mis kõlab neis salmides ja mis saavutab haripunkti värsis 14. Milliseid vastuseid saad sa anda sellistele naeruväärsetele küsimustele? Ei mingeid!
Prohvet kasutab retoorilisi küsimusi, et rõhutada Jumala absoluutset suurust ja kõigi loodud asjade uskumatut väiksust Temaga võrreldes. Ma loen neid salme ja tunnen aukartust. Mina pole mitte keegi. Me oleme kõik vähem kui mitte midagi. Jumal on lõputult suur ja võimas. Ja Jumal valis meid siiski! “Karjusena kogub ta kokku oma karja, kandes lambaid hellalt oma kätel ...”. See kirjakoht lihtsalt pühib minema kõik meie piiratud tarkuse! Väga keeruline on Jumalale midagi öelda pärast selliseid salme. Olen täis imetlust ja tänulikkust, mu palved tunduvad selle kõrval tühised. Väga hea on vahel midagi sellist kuulda, see äratab meis taas jumalakartust. On võimas tunne kogeda, kuidas Tema meid näeb – mitte lihtsalt osana loodust, vaid kellenagi, kes on Ta südamele väga lähedal. Kui imeline!

Kellega küll saaks võrrelda Jumalat? Kiida ja ülista Teda, kes on suur, kelles on kehastunud headus ja armastus. Kiida Teda ja lase Tal lõplikult vallutada oma süda.

Selle kommentaari autor: Anna Wells