Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Js 41:1-16

Neljapäev, 31. Jaanuar 2008

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Js 41:1-16

Jumal lubab Iisraeli aidata
1Kuulake mind vaikides, saared, ja rahvad, koguge jõudu! Astuge ligi, rääkige siis, mingem üheskoos kohtu ette!
2Kes äratas ida poolt selle, kel kordaminek kannul käib? Kes andis tema kätte rahvad ja alistas kuningad, et ta mõõk need põrmustaks ja ta amb teeks nad hajuvaiks kõrteks?
3Tema ajab neid taga, kulgeb ohutult rada, mida ta jalad ei käi.
4Kes on seda teinud ja teostanud? See, kes algusest peale on kutsunud rahvapõlvi: Mina, Issand, olen esimene ja olen viimastegi juures seesama.
5Saared nägid ja kartsid, maailma ääred värisesid, nad astusid ligi ja tulid.
6Üks aitas teist ja ütles oma vennale: "Ole vahva!"
7Valaja julgustab kullasseppa, naastu vasardaja alasil tagujat, öeldes joodetu kohta: "See on hea!" ja kinnitades naeltega, et see ei kõiguks.
8Aga sina, Iisrael, mu sulane, Jaakob, kelle ma olen valinud, mu sõbra Aabrahami sugu,
9sina, kelle ma võtsin maailma äärtest ja kutsusin selle kaugemaist paigust, öeldes sulle: "Sina oled mu sulane, ma valisin sinu ega põlanud sind!" -
10ära karda, sest mina olen sinuga; ära vaata ümber, sest mina olen su Jumal: ma teen su tugevaks, ma aitan sind, ma toetan sind oma õiguse parema käega!
11Vaata, häbenema ja piinlikkust tundma peavad kõik, kes on sinule vihased; olematuks saavad ja hukkuvad mehed, kes riidlevad sinuga.
12Sa otsid, aga enam sa ei leia neid mehi, kes võitlevad sinu vastu; olematuks saavad ja lõpevad mehed, kes sõdivad sinu vastu.
13Sest mina olen Issand, su Jumal, kes kinnitab su paremat kätt, kes sulle ütleb: "Ära karda, mina aitan sind!"
14Ära karda, ussike Jaakob, väetike Iisrael, mina aitan sind, ütleb Issand ja su lunastaja, Iisraeli Püha.
15Vaata, ma panen sind pahmareeks, uueks ja paljuhambuliseks: sa peksad mägesid nagu reht ja jahvatad neid, teed künkad aganaiks;
16sa tuulad neid, tuul kannab neid, torm puistab need laiali. Aga sina ise ilutsed Issanda tõttu, kiitled Iisraeli Püha tõttu.

Siin on prohveti sõnum, mis on adresseeritud eriti Iisraelile. Jesaja kuulutab Jumala kohtust (s 1-4), mis saab osaks Iisraeli vaenanud rahvastele. Kohtuotsuse täideviijaks on Koores, Pärsia vallutaja (vt 44:28, 45:1).

Jesaja küsib retooriliselt: „Kes on seda teinud?” ja edastab kohe Jumala vastuse salmis 4. Loe seda uuesti ja veendu: Jumal teatab siin selgelt, et just Tema on Iisraeli vabastanud. Ta ei varja oma olemasolu ja tegusid mitte ühegi inimese eest.
Siit tuleneb moraal: on ohtlik vastu hakata elava Jumala rahvale. Seda fakti kinnitavad ka salmid 11-12. Jumal on ustav oma lepingule Iisraeliga ja seepärast on Ta valmis teda aitama.
On huvitav tähele panna, et salmides 8-9 on toodud Iisraeli seitsmekordne kutse (arv seitse viitab Piiblis täiuslikkusele):
* sina oled mu sulane,
* ma olen valinud Jaakobi,
* sina oled mu sõbra Aabrahami sugu,
* ma võtsin sind maailma äärtest,
* ma kutsusin sind selle kaugemaist paigust,
* sina oled mu sulane, ma valisin sinu,
* ma ei põlanud sind.
Millised võrratud perspektiivid peituvad selles tõotuses Jumala rahva kui terviku jaoks! Lõigu ülejäänud osa (s 10-20) kinnitab sama mõtet, et Iisraeli Jumal kavatseb head oma rahvale. Kuid Jumala erilise ligioluga võib arvestada iga Tema ustav sulane (s 10). Piiblist võid selliseid sulaseid hulgaliselt leida, nt Mooses (4Ms 12:7), Taavet (2Sm 3:18) või prohvetid (2Kn 17:13).

Ära karda, sa pisike karjake, sest teie Isal on hea meel anda teile kuningriik! Lk 12:32