Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumala kaitse all

Laupäev, 5. Juuli 2008

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2Aj 18:1-27

Miika kuulutab kaotust Ahabile ja Joosafatile
1Joosafatil oli palju rikkust ning au ja ta sai Ahabiga languks.
2Mõne aasta pärast läks ta Ahabi juurde alla Samaariasse; Ahab tappis palju lambaid, kitsi ja veiseid temale ja rahvale, kes oli koos temaga, ja õhutas teda minema üles Gileadi Raamotisse.
3Ja Iisraeli kuningas Ahab küsis Juuda kuningalt Joosafatilt: "Kas tuled koos minuga Gileadi Raamotisse?" Ja Joosafat vastas temale: "Nagu sina, nõnda mina, nagu sinu rahvas, nõnda minu rahvas! Ma tulen koos sinuga sõtta."4Ja Joosafat ütles Iisraeli kuningale: "Küsi ometi enne Issanda sõna!"
5Siis Iisraeli kuningas kogus kokku prohvetid, nelisada meest, ja küsis neilt: "Kas me võime minna sõdima Gileadi Raamoti vastu või ma pean loobuma?" Ja nad vastasid: "Mine, ja Jumal annab selle kuninga kätte!"
6Aga Joosafat küsis: "Kas ei ole siin veel mõnda Issanda prohvetit, et saaksime temalt küsida?"
7Ja Iisraeli kuningas vastas Joosafatile: "On küll veel üks mees, kellelt saaks küsida Issanda nõu. Aga mina vihkan teda, sest ta ei kuuluta mulle head, vaid alati halba. See on Miika, Jimla poeg." Aga Joosafat ütles: "Kuningas ärgu rääkigu nõnda!"
8Siis Iisraeli kuningas kutsus ühe hoovkondlase ja ütles: "Kähku siia Miika, Jimla poeg!"9Iisraeli kuningas ja Juuda kuningas Joosafat istusid kumbki oma aujärjel, mantlid seljas; nad istusid rehepeksu väljakul Samaaria värava suus ja kõik prohvetid kuulutasid nende ees.
10Sidkija, Kenaana poeg, oli teinud enesele raudsarved ja ütles: "Nõnda ütleb Issand: Nendega pead sa puskima süürlasi, kuni nad on hävitatud!"
11Ja kõik prohvetid kuulutasid sedasama ning ütlesid: "Mine Gileadi Raamotisse ja see õnnestub sul, sest Issand annab selle kuninga kätte!"
12Ja käskjalg, kes oli läinud Miikat kutsuma, rääkis temaga ning ütles: "Vaata, prohvetite sõnad on nagu ühest suust kuningale head; olgu siis sinugi sõna nagu ühel nende hulgast, ja räägi head!"
13Aga Miika vastas: "Nii tõesti kui Issand elab, mina räägin, mis mu Jumal ütleb!"
14Kui ta tuli kuninga juurde, siis kuningas ütles temale: "Miika! Kas me võime minna sõdima Gileadi Raamoti vastu või ma pean loobuma?" Ja ta vastas: "Minge, ja teil õnnestub see, sest nad antakse teie kätte!"
15Aga kuningas ütles temale: "Mitu korda ma pean sind vannutama, et sa ei räägiks mulle muud kui ainult tõtt Issanda nimel?" 16Siis ta ütles:
"Ma nägin kogu Iisraeli hajali olevat mägedel nagu lambad, kellel ei ole karjast. Ja Issand ütles: Neil pole isandaid. Igaüks pöördugu rahuga koju!"

17Siis ütles Iisraeli kuningas Joosafatile: "Eks ma öelnud sulle, et ta ei kuuluta mulle head, küll aga halba!"18Aga Miika ütles: "Seepärast kuulge Issanda sõna! Ma nägin Issandat istuvat oma aujärjel ja kogu taeva sõjaväe seisvat temast paremal ja vasakul pool.
19Ja Issand ütles: Kes tahaks ahvatleda Ahabit, Iisraeli kuningat, et ta läheks ja langeks Gileadi Raamotis? Siis rääkis üks nii ja teine rääkis naa.
20Aga üks vaim tuli ja seisis Issanda ees ning ütles: Mina ahvatlen teda! Ja Issand küsis temalt: Kuidas?

.

Võime jälgida Joosafati langust: rikkus, poja abiellumine, pidutsemine, ahvatlused. Kuid siis ta hüppab tagasi reaalsusesse salmis 4. Takistused võivad meid ohtlikust olukorrast eemale hoida. Uuring neist, kes lahkuvad kirikust, näitab, et paljud ei lähe äkki, see võib olla astmeline pettumuse protsess, muud tegevused leitakse olevat atraktiivsemad. Kuidas saaksime aidata selliseid inimesi?
Kujutle seda stseeni ja nende emotsioone, kes seal on: Ahabi määramine, Joosafati kahtlused (Kas on olemas ISSANDA prohvetit? 18:6), Miika otsusekindlus. Kuidas saavad neli sada olla valed ja üks õige? Kuidas saab üks õpetaja olla õige enamik ajast ja katastroofiliselt vale üks kord? Miika selgitab loo Jumala seisukohast, jättes lõpliku vastutuse Jumalale – aga see ei vabasta neid hiilgavaid kuningaid etnilise kohustusest. Kas isegi valed mingites olukordades teenivad Jumala tõe eesmärke? Ahab võis ikka tunda ära tõe, kui ta kuulis seda (18:15).
Kujutle, kuidas lugu lõpeb. Joosafat põgeneb. Ahabi maskeerumine ei päästa teda juhuslikust noolest ja olles silmitsi vaenlasega kogu päeva, sureb ta päikeseloojangul (täpsemalt vt 1Ku 22:35-38). Joosafat on kaitstud (nagu teine prohvet kuulutab) ja elab teise päeva.

Kui suur on Jumala armastus, mis isegi pööratuna vihas meie rumaluse ja ebalojaalsuse vastu, päästab meie ühiskonna ja meid hädast. Kiitke Teda.